Germandö

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Germandö, förr även kallad Germundsö fyr, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats. Bottenviken. Bemannad 1882-1966

Lule-leden. Södra Luleåleden (Sandgrönnleden). Idag är fyren släckt och i privat ägo. Leden markeras även av den obemannade kassunfyren Borussiagrund
Rödkallen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Germandö. Foto Esbjörn Hillberg
Germandö fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg
Germandö fyrplats. Foto Esbjörn Hillberg
Germandö fyrplats 1922. Arkiv Lotsverket
Germandö fyrplats 1892. Arkiv Lotsverket
Germandö fyrplats 1895. Arkiv Lotsverket
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
374 C 5750 N 65 26, O 22 14 (släckt) F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1882 1966 1966 1966 7,3


Förhistoria

Staden Luleå anhöll år 1882 hos Lotsverket om att i inseglingen till staden och på stadens bekostnad få uppföra en fyr på Germandö. Fyren skulle sedan tas över av Lotsverket, vilket bifölls.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Germundsö fyr. Belägen i Nederluleå socken av Norrbottens län. Postadress och telegramadress: Luleå."

Fyren tändes

1882 anlades fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä. Stensockel med källare. Fyrfönster på vinden på båda gavlarna.

  • Vindsfönstret åt söder ut mot farleden försett med fotogenlampa med veke och 4:e ordningens lins.

1883 anbringades i vindsfönstret åt norr en fotogenlampa med parabolisk spegel för att ge ledning in mot stadens hamn.

1886 fick fyrplatsen en förrådsbod. Hamnen fick en brygga.

1895 flyttades fyrbyggnaden ett tiotal meter på grund av stranderosion.

Lux-ljus

1905 byttes i fyren ut mot farleden fotogenlampa med veke mot Lux-ljus.

Ny fyr

1966 byggdes i betong ett 12 m högt torn försett med dalén-ljus och trumlins av 3:e ordningen. Fyrkaraktär K 3 s WRG.

Avbemanning och personal

1966 Den gamla fyren släcktes.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Germandö

Och sedan

Cirka 1995 drogs fyren in. Fyren släcktes.

2017 såldes fyrplatsen. Överlåtelse: 2017-08-24. Beteckning: Luleå Kallax 18:1. Säljare: LULEÅ KOMMUN. Köpare: LAPONIA REDERI AB. Priset hamnade på 1,6 miljoner. Rederiet har turbåtar och kommer sannolikt ha fyrplatsen som ett stopp för turistaktiviteter.

Laponia Rederi AB, Storgatan 9, 972 38 Luleå. info@laponia.se


Nuvarande optik: (nedmonterad)

Nuvarande karaktär: (släckt)

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, ex. bitr. 5/8-10/5.
Klass Fyrplats klass: III. Kallortsklass: III. Dyrortsgrupp: H.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 4:e ordningen. Fyren placerad å bostadshusets gavel. Fyrplatsen anlagd 1882.
Läge och natur På en stor, c:a 8 km lång och c:a 5 km bred, skogbevuxen ö i Luleå skärgård. Planteringsland.
Bostäder Fm 1 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn, två bryggor, båtslip och båthus.
Kommunikationer Personalens motorbåt. Vanligen 2 resor i månaden till Luleå.
Postanstalt Kallax. Väg dit: c:a 7 dist.-min. i skärgård.
Handelsbod Luleå. Väg dit: c:a 9 dist.-min. i skärgård.
Skola Luleå.
Övrigt 100kr per år för hållande av motorbåt och 50 kr årligen för hämtning av dricksvatten från Luleå eller Kallax by.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...

Lule-leden

Klicka här för att se fyrarna i Lule-leden


Jfr Bottenviken, kassunfyr, ledfyr, ensfyr, svenskt fyrväsende, Lux-ljus, dalén-ljus, intermittenshylsa