Ledfyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ledfyr, en fyr som leder navigatören i inlopp, farleder och hamnar. Vanligen en sektorindelad fyr, varvid regeln numera är att vitt sken leder klart i farleden, och att man vid gång mot fyren har röd sektor om babord (=vänster) och grön om styrbord (=höger).

En speciell form av ledfyr är ensfyrar, som är arrangerade för att bilda enslinjer.


SöderhällStripUSchloss.jpg

Söderhäll ledfyr. Foto Ulf Schloss.


ÅstholmsuddeStripPiaHansson2020.jpg

Åstholmsudde ledfyr. Foto Pia Hansson2020.


Fl 3s.jpg

Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg Livet.jpg

Boo fyr 1922 med förrådskur. Foto Lotsverket.
Halvvägen fyr 2021 med förrådskur. Arkiv Uplandsmuseet.
Ösö fyr 1926. Foto Lotsverket
Den första fyren på Bergudden, nu flyttad till privat trädgård. Lyktan satt på vänstra gaveln. Foto Leif Elsby.
Råå hamnfyr med gamla typen av rund fyrkur i gjutjärn. Foto Bo Sundholm.
Stavskallen i Mälaren. Foto Sune Wilhelmsson.
Den nya farledfyren på Otterhällan i Söderhamn är i byggmaterialen plast och aluminium. Foto Hans Fryklund.

Utbyggnad

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet användes von Otters klippapparat för att alstra ledande sektor och vid sidan av denna ge fyrljuset avvikande fyrkaraktär. Till exempel kunde

- ledande sektor ha fast sken,

- sektorn åt babord kunde ha enklipp (ofta tillsammans med rött glas) och den åt

- sektorn åt styrbord kunde ha tvåklipp (ofta ofärgat sken).

De första ledfyrarna var dock bemannade.

Där så var möjligt sattes ett antal obemannade fyrkurer upp.

De var till en början utrustade med fotogenlampa och som brann dygnet runt.

De krävde tillsyn en gång i veckan (de var utrustade med så kallad åtta-dagarslykta). Tillsyn gavs en betrodd person, som för detta fick ersättning av Lotsverket.

Flertalet av dessa var utrustade med Lindbergs rotator, som gav ljuset en fyrkaraktär.

Under perioden 1882-1886 anlade Lotsverket inte mindre än 88 ledfyrar som visas på foto av Boo, Fredagsholmen och Ösö.


Bockfyr, en speciell form där byggnaden stod på en ställning med höga ben. Klick i bild länkar vidare.


AGA-ljuset med solventil utvecklades under det första årtiondet på 1900-talet. Det blev en viktig förutsättning för att bygga ut ledfyrarna i antal.

Nu för tiden är ledfyrarna elektrifierade och försedda med solpaneler och batteripaket för att driva fyrljuset.

Leverantörer

Här följer några:

Länkar


Jfr bockfyr, fyr, angöringsfyr, kustfyr, ledfyr, ensfyr, flygfyr, sektor, fyrkaraktär, AGA-ljus, elektriskt ljus, von Otter.