Våra fyrar 1944

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Våra fyrar 1944, skrift från år 1944 författad av Sven Lindkvist, ordförande i Fyrpersonalens Förening. Skriften innehåller uppgifter om livets villkor på varje fyrplats som då var bemannad av Lotsverket. De för Vänern nämns inte här, de hade ju en annan arbetsgivare, nämligen Venerns Seglationsstyrelse och ett eget och annat fackförbund. Uppgifterna hade betydelse för alla som verkade på fyrplatserna och som kanske ville söka sig en annan tjänst eller fyrplats för bättre arbete och boende.


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol Person.jpg Livet.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg KällorOchBild.jpg


Skriftens fullständiga titel: Våra fyrar, Uppgifter över fyr- och mistsignalanläggningar, hamnar, kommunikationer, bostäder m. m. vid lotsverket tillhöriga bemannade fyrar. Utgiven av Fyrpersonalens Förening vid lotsverkets personalföreningars 40-årsjubileum 1944. Sydsvenska Kliché- & Tryckeri A.-B. Malmö, 1944

Förord till Våra fyrar

Genom utgivandet av VÅRA FYRAR har ett av fyrpersonalen sedan länge uttalat önskemål blivit förverkligat.

VÅRA FYRAR är avsedd att främst giva fyrpersonalen erforderliga upplysningar om tjänstgörings- och levnadsförhållandena vid fyrplatser, varest befattningar kungöras lediga till ansökan, men är även ett led i föreningens arbete att genom kännedom om förhållandena vid andra fyrplatser föra de på vår långa kust kringspridda medlemmarna samman.

Även för icke fyrtjänstemän kan denna samling av uppgifter vara till nytta. Uppgifter över fyrarnas hamnar och kommunikationer kunna vara värdefulla bl. a. för segelsällskapens och motorklubbarnas medlemmar.

Utgivandet har möjliggjorts genom välvillig medverkan av redaktören för Svensk Lots- och Fyrtidning advokat S.-O. Lundstedt samt fyringenjören i Kungl. Lotsstyrelsen H.F. Carlsson. Uppgifterna äro samlade för erhållande av enhetlig uppställning delvis omarbetade av undertecknad. För tillförlitligheten av de lämnade upplysningarna svara respektive fyrmästare.

Stora Fjäderäggs fyrplats i juni månad 1944.

SVEN LINDKVIST

Ordförande i Fyrpersonalens Förening

Innehåll och använda förkortningar

Utdrag för resp. fyrplats återges i detta lexikon i anslutning till respektive fyrplats. Klicka fyrplatsens namn i tabellerna eller i kartan nedan.

Fyr klass anger fyrplatsens vikt / betydelse. Påverkar krav på den sökande. Ger bidrag till lönen.

Enslighetsklass anger fyrplatsens geografiska isolering från omvärlden. Ger bidrag till lönen.

Dyrortsgrupp anger lokala kostnadsläget relativt sett.

Kallortsklass anger vinterhalvårets grepp.

Använda förkortningar
Fm ________ Fyrmästare
Fv ________ Fyrvaktare
Fb ________ Fyrbiträde
ex.bitr. __ Extra bitäde
sem.-vik. _ Semestervikarie

Tabell Fyr klass Nr

Fyr klass I: Björn, Brämön, Dämman, Eggegrund, Gotska Sandön, Holmögadd, Kullen, Landsort, Måseskär, Nidingen, Pater Noster, Rödkallen, Sandhammaren, Skag, Stora Fjäderägg, Stora Karlsö, Svartklubben, Söderarm, Tjärven, Tistlarna, Tylö, Understen, Utklippan, Vinga, Ölands Norra Udde, Ölands Södra Udde, Östergarn

Fyr klass II: Agö, Bergudden, Bjuröklubb, Djursten, Draghällan, Faludden, Garpen, Grönskär, Haken, Hallands Väderö, Hanö, Hoburg, Hållö, Häradskär, Högbonden, Högby, Näskubben, Pite-Rönnskär, Smygehuk, Storjungfrun, Svenska Högarna, Ursholmen, Ven, Väderöbod, Örskär

Fyr klass III: Falsterbo, Femörehuvud, Fjärdgrund, Germandö, Gran, Hävringe, Kapelludden, Lungö, Morups Tånge, När, Segerstad, Stenkyrkehuk, Storkläppen

Summa: 65 bemannade fyrplatser

Tabell Enslighetsklass

Utan enslighetsklass: Bergudden, Djursten, Draghällan, Falsterbo, Faludden, Femörehuvud, Fjärdgrund, Haken, Hallands Väderö, Hanö, Hoburg, Hållö, Högby, Kapelludden, Kullen, Landsort, Lungö, Morups Tånge, Måseskär, När, Näskubben, Sandhammaren, Segerstad, Simpnäsklubb, Skag, Smygehuk, Stenkyrkehuk, Svartklubben, Tylö, Ven, Vinga, Ölands Norra Udde, Ölands Södra Udde

Enslighetsklass I: Grönskär, Häradskär, Hävringe, Pite-Rönnskär, Ursholmen, Östergarn

Enslighetsklass II: Bjuröklubb, Björn, Brämön, Dämman, Gran, Högbonden, Nidingen, Pater Noster, Rödkallen, Simpnäsklubb, Storkläppen, Söderarm, Tjärven, Tistlarna, Örskär

Enslighetsklass III: Agö, Eggegrund, Holmögadd, Stora Fjäderägg, Stora Karlsö, Storjungfrun, Understen, Utklippan, Väderöbod

Enslighetsklass IV: Gotska Sandön, Svenska Högarna

Tabell Dyrortsgrupp

Dyrortsgrupp A: Björn, Dämman, Falsterbo, Faludden, Haken, Hallands Väderö, Hoburg, Högby, Kapelludden, Kullen, Morups Tånge, Nidingen, När, Pater Noster, Sandhammaren, Segerstad, Simpnäsklubb, Smygehuk, Stenkyrkehuk, Storkläppen, Svartklubben, Understen, Ven, Ölands Norra Udde, Ölands Södra Udde, Östergarn

Dyrortsgrupp B: Bergudden, Bjuröklubb, Djursten, Fjärdgrund, Garpen, Gotska Sandön, Hanö, Holmögadd, Häradskär, Hävringe, Högbonden, Måseskär, Näskubben, Simpnäsklubb, Skag, Stora Fjäderägg, Stora Karlsö, Svenska Högarna, Söderarm, Tjärven, Tistlarna, Tylö, Väderöbod, Örskär

Dyrortsgrupp C: Gran, Grönskär, Hållö, Landsort, Lungö, Pite-Rönnskär, Ursholmen, Utklippan, Vinga

Dyrortsgrupp D: Brämön, Draghällan, Rödkallen

Dyrortsgrupp E: Agö, Eggegrund, Femörehuvud, Storjungfrun

Dyrortsgrupp F:

Dyrortsgrupp H: Germandö

Tabell Kallortsklass

Kallortsklass I: Fjärdgrund, Skag

Kallortsklass II: Holmögadd, Stora Fjäderägg

Kallortsklass III: Germandö, Rödkallen, Pite-Rönnskär

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...


Jfr Källor, Livet, Lotsbarnskola, Fyrmästare