Skola

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

skola, verksamhet för att tillägna sig och sprida kunskap (till elever)

Förordningen om allmän folkskola kom 1842

Förordningen om lotsbarnskola kom 1845

Militären hade genom amiralitetet sedan tidigare utbildning av personal genom skeppsgossekåren och officersutbildning


SweFlag.jpg Symbol Person.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg


Vissa privatpersoner och viss privat verksamhet hade utbildning av barn och unga män. Exempel Polhem och Carnegieska Bruket

Vid byggandet av Göta kanal fann "byggherren" von Platen att två unga män var mottagliga för utbildning: bröderna Nils Ericson och John Ericsson

Genom donation från Chalmers kunde en teknisk utbildning utvecklas i Göteborg


Jfr Carnegieska Bruket, Chalmers, Polhem, Gotska Sandön, Hanö, Nils Ericson, personal, lotsbarnskola, skeppsgossekåren, livet