Betong

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

betong, ett byggmaterial erhållet genom att blanda cement, sand och ett balastmaterial (sten eller grovt grus) och till detta tillsätta vatten.

Använt för fyrar, kassunfyrar, fundament och mycket annat, vanligen armerat med stål för ökad hållfasthet

Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Vantskruv.jpg Historik.jpg

Framställning av cement

Den vanliga Portlandcementen framställs genom upphettning av en finmald blandning av kalksten och lera till 1200 °C.

 • Efter denna sintring i roterugn erhålls ett grått "grus" som med tillsats av cirka 3% gips mals till cementpulver.
 • Förutom denna standardcement finns ett flertal varianter med snabbare eller långsammare bindetid.
 • Då kalkstenen upphettas övergår kalciumkarbonat (från mineralet kalksten) till kalciumoxid och koldioxid.
 • cementen åter härdar tar kalciumoxid upp lika mycket koldioxid som det avgett och är på så sätt "miljömässigt koldioxidneutralt".

Egenskaper

Cementen bildar tillsammans med vatten det bindemedel som håller samman betongen.

 • Cementen binder genom att reagera med koldioxid (finns i luften), och
fungerar även för gjutning under vatten (koldioxid finns även löst i vatten).
 • Betongblandningen börjar härda ("bränna") på någon timme och har efter någon vecka erhållit stor hållfasthet, som fortsätter att öka under cirka ett år efter gjutningen.
 • Med tillsatsmedel kan man fördröja tiden innan betongen börjar "bränna".
 • Detta används för att få längre tid på sig innan färdigblandad betong skall vara på plats i en gjutform och där ha hunnit bli befriad från luftfickor.

Varför armering

Betong har egenskapen att den tål hög tryckbelastning, men har i sig själv dålig motståndskraft mot dragbelastning.

 • Därför armeras betongen med ett nätverk av armeringsjärn, gjord av en stålsort med hög dragstyrka.
 • Långa betongbalkar och broar får man att klara hållfastheten genom att gjuta in spännband eller kablar, som man efter gjutningen spänner upp, sk förspänd betong.

Historik

1759 uppfann engelsmannen Smeaton ett cement som gick att använda för fundamentet till utsjöfyren Eddystone.

1840 anlade Nils Ericson ett cementbruk vid ett av fallen vid Vargön i Göta älvs norra del.

 • Från detta levererades cement till slussarna i Trollhättan och Brinkebergskulle, till sluss och kajer i Stockholm samt till Saima kanal.

Betong började att användas för gjutning av fyrar under senare hälften av 1800-talet.


Jfr cement, betongfyr, kassunfyr, Eddystone, Smeaton, Nils Ericson, Ursholmen, Trollhätte kanal, utsjöfyr.