Lux-ljus

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lux-ljus, ett av det svenska företaget Lux 1901-1902 utvecklat fyrljus med en fotogengasbrännare försedd med ett eller flera glödnät.


F W.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Vantskruv.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Lux-ljus med brännare, bränsletank och trycktank. Figur Leif Elsby
Pater Noster lins och brännare för Lux-ljus. Två reserver syns till vänster. Arkiv Bertil Nilsson
Luxbrännare för Lux-ljus på fyrar. Digital Museum.
Lux-ljusetHoburg förbereds för tändning. Arkiv filmarkivet.se
Lux-ljusetHoburg nu tänt och lyser. Arkiv filmarkivet.se


Populär "arbetshäst"

1902 installerades det första Lux-ljuset i Sverige. Detta skedde i den södra av (då) Sandhammarens båda fyrar.

 • Konstruktionen kom att bli populär. Lux-ljuset var 1912 monterat i ett 50-tal större fyrar.
 • Lux-lampan gav ett betydligt starkare och vitare ljus än fotogenlampa med veke.
 • Vid övergången från veklampor till Lux-ljus ökades ljusstyrkan 3 à 4 gånger.
 • Lux-ljuset hade en styrka motsvarande en elektrisk glödlampa med effekten 100-200 W.
 • Systemet kräver ständig tillsyn och kunde därför endast användas i ständigt bemannade fyrar.
 • Trots tillkomsten av Dalén-ljus och elektriskt ljus fanns i mitten av 1940-talet fortfarande 23 fyrar med Lux-ljus i drift hos Lotsverket.
 • Lux-ljuset användes fram till 1960-talet.

1905 cirka fick Firma Lux en större order för fyrljusen för Suez-kanalen som försågs med Lux-ljus.

Tre storlekar

Lux-ljuset levererades i tre storlekar.

 • Den minsta hade en glödstrumpa med 33 mm Ø.
 • Mellanstorleken hade en glödstrumpa med 55 mm Ø.
 • Den största modellen hade en trippelbrännare med tre glödstrumpor i tät grupp, 45 mm Ø vardera, så att de tillsammans bildade en stor ljuskropp, vilket passade dåtidens fyrlinser.

Förbrukning

 • Den mindre modellen förbrukade cirka 0,5 liter fotogen per timme, den största cirka 1 liter.

Brännaren i Ursholmens fyr hade tre stycken glödstrumpor värmda av låga enligt figuren.

Konstruktion

Systemet består av tre huvuddelar.

 • Tryckluftbehållare med luftpump
 • Trycksatt bränsletank
 • Själva brännaren med tändskål, glödnät och hållare för dessa

Över själva brännarmunstycket är ett eller flera glödnät placerade.

 • Över dessa sitter en del av bränsleröret som hålls fortsatt het av lågan från förbränningen
 • Över varje glödnät sitter en liten "krok" som ser till att inte näten faller ihop

Tändning

Bränslet är av typen fotogen. Det fås att brinna utan att sota genom att i brännaren först värmas så mycket, till över kokpunkten, så att det övergår från vätska till "ånga", som blandas med luft och som brinner med en het men endast svagt lysande blåaktig låga. Den heta lågan värmer ett glödnät, som omvandlar värmen till ett intensivt vitt sken.

Att tända ett Lux-ljus sker på liknande sätt som att tända ett primus-kök - men donen är större.

Bränsle och tryck

 • Öppna pysventilen så att systemet är trycklöst.
 • Nu kan du fylla tanken med bränsle och åter skruva på "korken".
 • Stäng pysventilen och se till att ventilen till brännaren är stängd.
 • Nu kan du pumpa upp trycket i lufttanken tills det ligger "rätt" enligt tryckmätaren.

Tändning

 • För att tända apparaten måste den först värmas.
 • Tändvätska, dvs alkohol typ rödsprit, hälls i tändskålen och tänds.
 • Metalldelarna skall nu bli ordentligt varma, heta, dvs varmare än fotogenens kokpunkt, dvs minst 300 °C.
 • När tändvätskan nästan brunnit ut kan du öppna ventilen så att bränslet når brännaren.
 • När fotogenvätskan når de varma delarna förångas den och fotogengasen sprutar ut genom brännarmunstycket.
 • Med lite tändvätska brinnande kvar tänds fotogengasen, missar du det får du själv se till att tända gasen och då blir det ett "puff".
 • Lågan får brinna inuti glödnäten som omvandlar hettan till ett intensivt vitt ljus.

Koll då och då

 • Ibland får du kontrollera trycket i systemet och vid behov pumpa upp det så att det ligger rätt. Annars brinner inte Lux-ljuset så starkt som det ska.
 • Ibland kan ett glödnät gå sönder. Då sjunker ljusstyrkan och det trasiga nätet måste snarast ersättas. Det är lite trixigt, dels med varma delar, dels att inte skada de ömtåliga övriga glödnäten. Det finns särskilda verktyg för att möjliggöra bytet "under gång".

Fyrkaraktär

Eftersom Lux-lamporna brann med oföränderlig ljusstyrka fick de kombineras med någon utrustning för att ge fyrljuset en karaktär annan än fast sken.

Tabell

Följande svenska fyrar/fyrskepp har under följande tid varit utrustade med Lux-ljus

Period ________ Fyrplats ________________________ Anmärkning ___________________ Ersatt med

 • 1900-???? ___ Fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna
 • 1902-1942 ___ Sandhammaren ____________________ första Lux-ljuset! ___________ Elektriskt ljus
 • 1902-1938 ___ Eggegrund _______________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus
 • 1902-1961 ___ Grönskär ________________________ intermittens + klippapp ______ Släckt
 • 1903-1953 ___ Tjärven _________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1904-1968 ___ Dämman __________________________ von Otters klippapparat ______ Släckt
 • 1904-1927 ___ Lungö ___________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus / Dalén-ljus
 • 1904-1950 ___ Måseskär ________________________ omgående lins ________________ Släckt
 • 1905-1946 ___ Nidingen ________________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1905-1944 ___ Pite-Rönnskär ___________________ omgående lins ________________ Dalén-ljus
 • 1906-1958 ___ Tistlarna _______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1906-1943 ___ Draghällan _____________________________________________________ Dalén-ljus i nya betongfyren
 • 1906-1927 ___ Falsterbo _______________________ intermittenshylsa ____________ Dalén-ljus
 • 1906-1942 ___ Hanö ____________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1906-1937 ___ Kullen __________________________ omgående lins 1:a ordningen __ Elektriskt ljus
 • 1906-1938 ___ Landsort ________________________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1906-1946 ___ Ölands Norra Udde _______________ omgående lins ________________ Elektriskt ljus
 • 1906-1948 ___ Ölands Södra Udde _______________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1946 ___ Faludden ________________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1907-1976 ___ Fårö ____________________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus. Sista (?) Lux-ljuset i drift
 • 1907-1948 ___ Hållö ___________________________ omgående lins 2:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1922 ___ Helsingborg ____________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1907-1943 ___ Häradskär _______________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Dalén-ljus
 • 1907-1930 ___ Morups Tånge ____________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1907-1953 ___ Pater Noster ____________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1965 ___ Svenska Högarna _________________ omgående lins 2:a ordn. ______ Elektriskt ljus från dieselkraft
 • 1907-1965 ___ Ursholmen _______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus / Dalén-ljus reserv
 • 1907-1947 ___ Utklippan ______________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1907-1948 ___ Vinga ___________________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1907-1964 ___ Väderöbod _______________________ omgående lins 2:a ordn. ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1907-1965 ___ Östergarn _______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1908-1932 ___ Fyrskepp Nr 11 Irene ___________________________________________ Bytte namn till Björn och blev pråm.
 • 1908-1946 ___ Högby __________________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1908-1927 ___ Segerstad ___________ __________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1908-1942 ___ Kapelludden (=Ölands Östra) ____________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1950 ___ Bergudden _______________________ intermittens + klippapp ______ Elektriskt ljus
 • 1909-1956 ___ Björn ___________________________ omgående lins 4:e ordn. ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1909-1937 ___ Brämön __________________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus
 • 1909-1959 ___ Hallands Väderö ________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1943 ___ Högbonden _______________________ von Otters klippapparat ______ Dalén-ljus
 • 1909-1934 ___ Stora Karlsö ___________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1943 ___ Storjungfrun ____________________ intermittensapparat __________ Dalén-ljus
 • 1909-1964 ___ Tylö ___________________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1909-1935 ___ Valö (Varö) _____________________ von Otters klippapparat ______ AGA-ljus i nya betongfyren
 • 1909-1913 ___ Varberg (Skrivareklippan) ______________________________________ AGA-ljus
 • 1910-1949 ___ Bjuröklubb ______________________ intermittensapparat __________ Elektriskt ljus
 • 1911-1940 ___ Lakholmen _______________________ von Otters klippapparat ______ AGA-ljus
 • 1915-1951 ___ Hoburg __________________________ omgående lins 1:a ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1916-1933 ___ Understen _______________________ omgående lins 3:e ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1921-1955 ___ Stora Fjäderägg _________________ omgående lins 3:e ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1922-1939 ___ Haken ___________________________ von Otters klippapparat ______ Elektriskt ljus i nya betongfyren
 • 1923-???? ___ Fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd
 • 1925-1936 ___ Rödkallen ______________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1925-1939 ___ Holmögadd _______________________ omgående lins 3:e ordn. ______ Elektriskt ljus
 • 1927-1945 ___ Djursten _______________________________________________________ Elektriskt ljus
 • 1933-1970 ___ Agö _____________________________ omgående lins 4:e ordn. ______ Elektriskt ljus


På 1930-talet utvecklade firma Primus sin variant på Lux-ljus, Primusglödljus.

Externa länkar


Jfr Firma Lux, Dalén-ljus, gasglödljus, fyrljus, fotogen, intermittenshylsa, von Otter, Primusglödljus, alkohol, PVB-brännare, Suez-kanalen