Oskarshamn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Oskarshamn, svensk hamn och lotsplats samt f.d. ensfyr i Kalmarsund. Mellersta Östersjön

NV sidan Kalmarsund. Utanför hamnen ligger kassunfyren Stötbotten och f.d. bemannade fyrplatsen Furön
Dämman karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Oskarhamns lotsplats. Belägen på Enemara udde på södra landet kort utanför Oskarshamns stad och hamn. Postadress: Oskarshamn. Telegramadress: Rt. 36 Oskarshamn.

Stadens tillkomst i judiciellt hänseende kan man anse datera sig till år 1843, då köpingen blev municipalsamhälle. Första upprinnelsen till fiskeläget 'Duderhultevijk', nuvarande Oskarshamns stad, blev köping genom en av drottning Kristina utfärdad resolution och förklaring, daterad Stockholm den 28 januari anno 1646. År 1677 den 31 augusti uppbrände danskarna köpingen, så att blott en stuga kvarstod. Från år 1719 inlämnades en hel del ansökningar att få köpingen förklarad till stapelstad, men de avslogs alltjämt på grund av skarpa protester från huvudsakligast Kalmar borgerskap. Äntligen den 15 januari 1856 utfärdade Kungl. Maj:t en kungörelse, varigenom köpingen förklarades för stapelstaden Oscarshamn. Under loppet av 70 år hade 9 ansökningar gjorts, men alla avslagits.

Den utskjutande havsviken, som utgör hamnen, är av naturen danad till en verkligt god hamn. För att hindra köpingens utveckling hade likväl Kalmar borgerskap försökt att bevisa att viken var alldeles oduglig till hamn ... . Före kajens anläggning låg stränderna runt omkring viken under vatten, så att de flesta av nuvarande sjötomter tillkommit genom uppfyllning med mudder. ...

Då fråga uppstod om anvisande av boningsplats, med övriga förmåner, för den mästerlots, som blivit anställd vid köpingen Döderhultsvik, ålade Kungl. befallningshavande den 25 september 1824 ägaren av hemmanet 1/4 mantal Stångehamn (beläget ett stycke söder om nuvarande förläggningsort) att på hemmanets ägor uppsätta en stuga, samt bestå lotsen nödiga och i författningarna stadgade förmåner. (Följer omständlig berättelse varför platsen blev Enemara = Ärnemar.)

Lotsstationen skall lotsa i norr till Kråkelunds lotsstation och i söder till Påskallavik och Vållö.

Under 30-års perioden 1870 - 1899 var minsta antalet lotsningar år 1873 med 461 stycken och högsta år 1877 med 1,240 stycken.

Oskarshamns lotsplats har även uppassning på den cirka 6 distansminuter ut till havs liggande Furön, där tre man ligger stationerade. Ursprungligen var där även anställd en fyrmästare att sköta fyren, som inrymdes på taket på lotshuset. Denna fyr tändes första gången den 28 september 1874. Numera är den flyttad till Finnrevet SO om ön, då den samtidigt ändrades till Aga-fyr."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Kalmar lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsålderman: Johan Fredrik Olsson, f. 1840
  • Mästerlots: Christian Oscar Klingström, f. 1843
  • Lots: Nils Julius (Andersson) Julin, f. 1854
  • Lots: Carl Alexander Klingström, f. 1856
  • Lots: Frans Victor (Pettersson) Erneberg, f. 1854
  • Lotslärling: Johan Elis Oskar Klingström, f. 1866
  • Lotslärling: Gustaf Reinhold Klingström, f. 1870

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyrplatsen Oskarshamn

1888 anlades fyrplatsen. Veklampa. Nedre: på en holme NV om inre hamnen. Övre: 200 m från föregående. Fyrarna är ens i 283,5 grad.

1917 fick fyrplatsen AGA-ljus.

1967 drogs Övre in. Nedre gjordes om till fyrplatsen Badholmen. Se Badholmen.

Kalmarsund

Klicka här för att se fyrarna i Kalmarsund.


Jfr Mellersta Östersjön, Göta kanal, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Arkö båk