Kalmar lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kalmar lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Norrköpings lotsfördelning till Malmö lotsfördelning.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Utgrunden karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Norrköpings lotsfördelning. Kontoret låg i Kalmar.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Friherre Otto Emil Robert von Rosen, f. 1840
  • Öfverlots av 1:a grad: Johan Albert Lundgren, f. 1823
  • Skrifiträde: Axel Peter Holm, 1839
  • Vaktmästare: John Johansson, 1878

Chefsångaren "Kalmar"

1894 arbetade här:

  • Maskinist: Frans Oskar Ohlén, f. 1851
  • Besättningskarl: Nils Magnus Haglund, f. 1842
  • Kock: Oskar Manfred Ternborg, f. 1873

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Oskarshamn 1 1 3 2 7
Vållö 1 - 3 - 4
Påskallavik 1 - - 1 2
Mönsterås 1 - - 1 2
Timmernabben 1 - - - 1
Pataholm 1 - 1 1 3
Kåreholm 1 - - 1 2
Borgholm 1 - - - 1
Skäggenäs 1 1 1 3 6
Kalmar 1 2 4 7 14
Bottorp 1 - - - 1
Ekenäs 1 - - 1 2
Bergkvara 1 - - 1 2
Kristianopel 1 - - 2 3
Långören 1 6 2 3 12
Aspö 1 3 4 3 11
Arpö 1 - 2 1 4
Gökalv 1 1 1 1 4
Matvik och Tärnö 1 2 - 1 4
Karlshamn 1 1 2 2 6
Pukavik 1 - 1 - 2
Hanö 1 - 1 1 3
Sölvesborg 1 - 1 - 2
Summa summarum 23 17 24 32 96

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrfolk
Ölands Norra Udde 1 1 1 3
Kapelludden 1 1 1 3
Segerstad 1 1 - 2
Ölands Södra Udde 1 1 1 3
Furön 1 - - 1
Grimskallen - 1 - 1
Dämman 1 1 1 3
Tokenäsudde - 1 - 1
Hornsudde - 1 - 1
Borgholm 1 1 - 2
Skäggenäs - 1 - 1
Ispeudde 1 - - 1
Grimskär 1 1 1 3
Fsk Utgrunden 1 1 3 5
Garpen 1 1 - 2
Utlängan 1 - - 1
Utklippan 1 1 1 3
Godnatt - 1 - 1
Söderstjärna - 1 1 2
Tärnö - 1 - 1
Hanö 1 1 - 2
Hellevik - 1 - 1
Summa summarum 14 19 10 43

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Laddar karta ...


ÖLANDS NORRA UDDE. Fyr. Se Pl. III.

HOMESKÄR. Under Figeholms lotsplats. Stångmärke, 59 fot högt, med hvitfärgad, gles fotbeklädnad, försedt ofvan spirbandet med fyrkantig och på toppen med trekantig, hvitmålad tafla. Märket, som står på 25 fots hög grund, synaes väl till sjös och är upprest till rättelse för inseglingen till Figeholms köping. Lat. N. 57°21'. Long. 16°36' ost om Gr. Pl. XI.

HÖGSKULLA GRAN. Känningsträd, 90 fot högt, hvaruti en 70 fot hög spir med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen är upprest. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Figeholm.

KLUBBEN. Stångmärke, 57 fot högt, med hvitmålad, rund tafla på toppen samt lika målad gles beklädnad på stöttorne. Tjenar till rättelse vid angörandet af inloppet till Döderhults köping. Klippan, hvaruppå märket är upprest, är 18 fot hög. Lat. N. 57°15'. Long. 16°28' ost om Gr. Pl. XI.

SANDÖ ÖRSKÄR. Under Wållö lotsplats. Stångmärke, 50 fot högt, med halvrund tafla nedanför toppen och under denna en öppen, trekantig ram med gles beklädnad, båda hvitmålade. Stöttningsspirorna äro beklädda med bräder, hvilka äro hvitfärgade samt åtskiljda från hvarandra. Märket är uppfördt till rättelse vid inseglingen norr ifrån till Wållö. Lat. N. 57°8'. Pl. XI.

SVARTÖHAMNS GRAN. Vid Wållö. Känningsträd, försedt med en omkring 60 fot hög spir, å vars topp är anbragt en svartmålad, fyrkantig tafla. Tjenar till rättelse vid passerandet af grundet Dämman.

GÅSÖ. Under Wållö lotsplats. Stenkummel, hvitkalkadt, 12 fot högt, är försedt med en 11 fot hög stång med kors på toppen. Tjenar till rättelse söder ifrån till Wållö. Lat. N. 57°4'. Long. 16°37' ost om Gr. Pl. XI.

SILLKROKEN. Vid Wållö. Stenkummel eller rös, endast 3 fot högt, uppfördt till rättelse vid inseglingen söder ifrån förbi Gåsö Kalmarsund. Pl. XI.

PATSLAN. Stenkummel, hvitkalkadt, med 8 fots hög stång, försedd på toppen med ett hvitmåladt kryss. Kumlet är 12 fot högt och tjenar till rättelse för inseglingen till Pataholm. Pl. XI.

GRIMSKÄR vid Calmar. Fyr. Se Pl. III.

PRESTÖ. Stångmärke, 30 fot högt, med hvitmålad tafla samt visare eller arm på toppen, äfvensom röd- och hvitfärgad, gles fotbekädnad. Skäret, 3 fot högt, är beläget snedt emot Grimskäret vid Calmar. Märket tjenar till rättelse för inseglingen till Calmar och Sundet. Lat. N. 56°39'. Pl. XI.

GARPEN. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen. Hörer under Bergkvara lotsplats. Märket är 50 fot högt och upprest på 16 fots hög grund till rättelse vid inseglingen till Bergkvara. Lat. N. 56°23'. Pl. XI.

LÅNGÖRS UDDE. Stångmärke med en glest beklädd, hvitmålad. rektangulär ram på stången ofvanför spirbandet, jemte hvitfärgad fotbeklädnad, som består af spridda bräder. Märket, 30 fot högt, står på 3 fots hög grund söder om Bergkvara köping. Detta märke, jemte en stor tall, benämnd Märeketallen, deruti en 63 fot hög spir med svartmålad, fyrkantig tafla å toppen är upprest, tjenar till rättelse vid inseglingen till Bergkvara. Pl. XI.

KÅRÖ. Stenkummel eller rös, hvitkalkadt, 9 fot högt. Det uppfördes år 1851 och tjenar till rättelse vid inseglingen westra inloppet till yttre ankarplatsen vid Bergkvara. Pl. XI.

ÖLANDS SÖDRA UDDE. Fyr. Se Pl. III.

-- Karlskrona fördelning --

LÅNGASKÄR. Wid Christianopel. Stenkummel, 8 fot högt, hvitkalkadt, uppfördt på den låga södra udden af Långaskär. Tjenar till utmärkandet af denna udde samt till rättelse vid passerandet af det farliga grundet Tummen. Lat. N. 56°15'. Long. 16°3' ost om Gr. Pl. XII.

LÅNGÖREN. Lotsplats. Stångmärke, 68 fot högt, rödfärgadt med hvitmålad tunna på toppen, är på mitten inklädt och hvitmåladt. Detta märke, stående på 6 fot hög grund, tjenar till rättelse för angörandet af Carlskrona skärgård genom denna farled med grundgående fartyg. Lat. N. 56°3'. Long. 15°48' ost om Gr. Pl. XII.

HAMMARÖREN. Stenkummel, 9 fot högt, hvitkalkadt, beläget utmed Torrums udde och tjenande till rättelse vid inseglingen till Långören, under hvilken lotsplats det hörer. Pl. XII.

UNGSKÄR. Lotsplats. Tvänne rödfärgade stångmärken med jernstag; det ena är 66 fot högt med hvitmålad, trekantig tafla på toppen och det andra 50 fot högt med hvitmåladt kors på toppen. De stå något åtskiljda ifrån varandra på det 12 fot höga skäret. Wid inseglingen genom det norra gattet till den lilla ankarsättningen, Ungsgölen eller Baljdjupet kallad, skola dessa märken i yttre delen af segelleden hålas öfverens. Lat. N. 56°2'. Long. 15°48' ost om Gr. Pl. XII.

UTKLIPPAN. Fyr. Se Pl. III.

ELLSTEN. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmålad arm eller visare, hörer under Inlängans lotsplats, är 40 fot högt och står på 30 fots hög grund. Lat. N. 56°2'. Long. 15°43' ost om Gr. Pl. XII.

KOGGASKÄR. Wid Inlängans lotsplats. Stenkummel i fyrkantig form, hvitkalkadt, försedt på öfra ändan med en hvitmålad 8 fot hög spir med hvitmåladt kors på toppen. Grundens höjd öfver vattnet är 5 fot och sjelfva kumlet 10 fot högt. Tjenar till rättelse vid inseglingen genom Farvattnet vid Inlängan, då det bringas öfverens med märket på Långören. Pl. XII.

YTTERÖ EK. På Hästholmen. Känningsträd, försedt med en 65 fot hög spir med svartmålad, fyrkantig tafla på toppen. Inseglingsmärke för Kallafjorden. Lat. N. 56°5'. Long. 15°44' ost om Gr. Pl. XII.

KRON-EKEN på Tjurkö. Känningsträd, hörer under Aspö lotsplats. Uti detsamma är upprest en 46 fot hög spir med svartmålad, fyrkantig tafla på toppen. Inseglingsmärke till Carlskrona redd.

ASPÖ. Stångmärke, 40 fot högt, rödfärgadt, med hvit, trekantig kur på toppen samt en hvitmålad korg eller altan på 2/3:delar af stångens höjd, tjenande till utkik för lotsarne. Grunden, hvarå märket står, är 45 fot hög. Lat. N. 56°7'. Long. 15°31' ost om Gr. Pl. XII.

FLACK-EKEN på Aspölandet, är ett godt inseglingsmärke och har en 62 fot hög spir med svartmålad, fyrkantig tafla på toppen. Detta träd står i N. t. W. 1280 alnar från flaggstången på Drottningskärs fästning, och taflan synes i klart väder nära till Utklipporna. Den bör hållas midt öfver fästningstaket för att insegla östra inloppet af stora farvattnet till Carlskrona. Pl. XII.

ASPÖ STEN. Belägen utanför Aspö. Stångmärke af jern, 20 fot högt, med en hvitmålad liggande tunna på toppen. Sjelfva stenen, helt liten i omfång, är 8 fot hög. Lat. N. 56°5'. Long. 15°30' ost om Gr. Pl. XII.

SÖDRA BOLLÖ. Hörer under Aspö lotsplats. Stångmärke, 24 fot högt, med triangelformigt tecken på toppen. Tjenar egentligen till rättelse för utläggandet av bojen på grundet Esten. Pl. XII.

STÅNGSKÄR. Under Aspö lotsplats. Stenkummel, hvitkalkadt, 13 fot högt med en 11 fot hög spir, å hvars topp är anbragt ett hvitmåladt, dubbelt kors. Det står på 12 fots hög grund och tjenar till rättelse vid angöringen af och inseglingen genom Arpö farvatten till Carlskrona redd. Lat. N. 56°6'. Long. 15°22' ost om Gr. Pl. XII

HASSELÖ. Wid Arpö lotsplats. Utkiksstång, 40 fot hög, med flög på toppen och salning derunder. Tjenar endast till utkik åt lotsarne. Pl. XII.

ALMÖ UDDE. Under Arpö lotsplats. Stenkummel, 9 fot högt, hvitrappadt, och STORA SKRÄFLINGEN. Utanför Arpö Kalf. Stångmärke, rödfärgadt, 30 fot högt, försedt med hvitmåladt, triangelformigt tecken på toppen.

Dessa båda märken, uppförda år 1851, tjena till rättelse vid inseglingen förbi Stångskärsrefvet och Lilla Kråkan genom Arpö-sund till Carlskrona. Pl. XII.

MULABERGET. på Gjö, under Gjökalfs lotsplats. Stenkummel eller rös, 8 fot högt, hvitkalkadt, står på ett 17 fot högt berg och tjenar till rättelse för inseglingen till Ronneby. Pl. XII.

GJÖKALF lotsplats. Utkiksstång, 42 fot hög, rödfärgad, försedd med salning samt en flög på toppen, står nära lotsgårdarne på det s.k. Kalfberget och tjenar endast till utkik för lotsarne. Pl. XII.

LILLA EKÖ. Hörer under Gjökalfs lotsplats. Stenkummel, hvitkalkadt, 10 fot högt. Wid inseglingen till Ronneby hålles detta kummel ett par spaklängder utom Kalfnäsan eller westra udden af Gjölandet. Pl. XII.

BOCKÖ och FURHOLMEN. Under Matviks lotsplats. Ett hvitrappadt stenkummel på hvardera stället. Det på Furholmen är 12 fot högt med en svartmålad liggande tunna på toppen av en 9 fot hög spira och står på 60 fots hög grund; men det på Bockö är endast 6 fot högt och står på 54 fots höjd öfver vattnet. Tjena till rättelse för insegling till Matviks hamn. Pl. XII.

MATVIKSHÖG. Känningsträd, med en 10 fot öfver dess topp uppstående spir, å hvars öfra ända är anbragt en svartmålad tunna. Tjenar jemväl till rättelse för inseglingen till Matviks hamn.

Anm. Detta märke kommer att förändras under innevarande år.

ENSKÄR eller ENESKÄRFVET. Hörer under Carlshamns lotsplats. Stenkummel, 10 fot högt, hvitkalkadt. Tjenar till rättesle vid inseglingen till Carlshamn och att utmärka detta låga skär, som bör lemnas om styrbord. Pl. XII.

WADHOLMEN. Sjömärke, bestående af en 7 à 8 fot hög, hvitmålad sten, liggande på 2 à 3 fots hög grund. Detta märke, jemte en på stranden söder om Pugavik stående ek, kallad Lots-Eken, på hvars stam, v.p. 12 fot från marken, är anbragt en fyrkantig, hvitmålad tafla, tjenar till rättelse för inseglingen till Pugavik, under hvilken lotsplats dessa märken höra. Pl XIII.

HANÖ. Lotsplats, Utsiktsstång med stöttor samt flög på toppen, är rödfärgad och har 28 fots höjd. Tjenar endast till utkik för lotsarne.

LAXGRUNDET. Flaggprick af jern med stag, 14 fot hög, har rödmålad flög på toppen. Hörer under Hanö lotsplats. Den utsattes år 1847 på detta grund, beläget uti Hanöbugten, ¼ mil N.O. från Listers hufvud. Lat. N. 56°3'. Long. 14°45' ost om Gr.

SÖLFVITSBORG. Lotsplats, tvänne stenkummel, 14 fot höga, i fyrkantig form samt hvitrappade; det westra är stående på fasta landet, ¼ mil söder om staden, och det östra på Kyholmen. Tjena till rättelse för inseglingen till Söfvitsborgsviken. Pl. XIII.

SILLNÄS UDDE. Hörer under Sölfvitsborgs lotsplats. Stångmärke med jernstag, 42 fot högt, försedt på toppen med hvit, trekantig tafla samt vid foten med hvitfärgad brädbeklädnad, liknande en större trekantig tafla. Märket uppfördes år 1851 och tjenar till rättelse vid inseglingen, östra farvattnet, till Sölfvitsborg. Pl. XIII.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal