Omgående

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

omgående så att fyrskenet fås att svepa runt horisonten. Det åstadkoms genom att fyrapparaten roterar kring en (vertikal) axel.


Fl 5s.jpg

Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg

Måseskär linsen till heidenstamfyren sedd framifrån. Foto Leif Elsby


Exempel: "omgående spegelfyr med blänk", "omgående linsfyr med tindrande sken".

Dessa beteckningar användes vid slutet av 1800-talet och under början av 1900-talet.

Enligt beskrivning från 1872: "Fyrapparaten är i fyrar med föränderligt sken i sin helhet eller till någon del rörlig omkring en vertikal axel. Rörelsen åstadkommes genom urverk, som drives med lod. På avstånd, understigande 3 till 4 distansminuter, synes i starka blänkfyrar vanligen ett svagare sken även mellan blänkarna, härrörande dels av ljus, som utgår direkt från lamporna, dels av irreguljärt reflekterat eller brutet ljus."

  • Den omgående rörelsen åstadkoms ursprungligen av ett urverk drivet med lod.
  • Gustaf Dalén lyckades i en konstruktion 1917, att för de gasdrivna fyrarna utnyttja gastrycksregulatorn för att få drivning till den omgående linsen.
  • Under 1940- och 1950-talet kopplades många omgående linser till drivning från elektrisk motor.
  • Det gamla urverket har i en del fall lämnats kvar intakt.


Motsatsen till "omgående" är "stillastående".

  • Karaktären "fast sken" ges av en stillastående fyrapparat .


Jfr fast sken, blixtsken, blänk, fast sken med blänk, fyrljusreflektor, planlins, fyrkaraktär.