Dalén

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dalén, Gustaf (1869-1937), svensk ingenjör, företagare och nobelpristagare, gjorde ett flertal revolutionerande uppfinningar som skulle göra sjöfarten säkrare och hans namn världsberömt. Som bränsle för att driva fyrljuset använde Dalén acetylengas, vilken kräver kunskap för att hanteras på säkert sätt.

Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Symbol lysboj.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Vantskruv.jpg

AGALogga.jpg
Gustaf Dalen som ung man
Ingenjören och nobelpristagaren Nils Gustaf Dalen
Ingenjören och nobelpristagaren på frimärken
Den blinde uppfinnaren och Nobelpristagaren Gustaf Dalén hade inget till övers för pessimismen. Trots motgångar gav han inte upp. Han beställde ett antal nålar / pins med texten "VAR OPTIMIST". Så fort han mötte en "surkart" tog han fram en nål och fäste den på vederbörandes rockslag. Hans budskap då är minst lika aktuellt i vår tid. Foto Leif Elsby.

Uppväxt

Gustaf Dalén föddes och växte upp på en bondgård i Stenstorp. (Görs klart senare)

Dissousgas och klippapparat

1904 bildades AB Gasackumulator (AGA) och inköpte patenträtten att tillverka dissousgas. Vid samma tidpunkt hade ingenjör Dalén fått i uppdrag av Lotsverket att förbättra fyrapparaterna.

1904 utlades den första AGA-lysbojen, vid Trädgårdsgrundet i Kalmarsund. Denna hade fast sken och med en gasförbrukning som var alldeles för hög.

1905 konstruerade ingenjör Dalén den sk klippapparaten. Det var en mekanisk apparat som möjliggjorde att gasdrivna fyrar kunde visa sken med olika fyrkaraktär. Samtidigt sparade man 50-90% av gasen jämfört med en hela tiden tänd låga.

1906 uppsattes den första AGA-fyren med klippapparat i Gåsfetens fyr. I Vänern installerades året därefter flera AGA klippapparater i fyrar och bojar.

AGA-massa

1906 uppfann ingenjör Dalén den s.k. AGA-massan. Den var både termiskt ledande och porös. Med den minimerade han explosionsrisken vid slag och stötar mot behållaren.

Acetylengasen framställs i speciella gasverk genom reaktion mellan karbid och vatten. Gasen komprimeras där för att förvaras i gasbehållare, sk gasackumulatorer. Fyllda med AGA-massan kunde man få plats med 100 gånger mer gas än behållarens egen volym.

Solventil

1907 uppfann ingenjör Dalén den s.k. solventilen, som släckte fyren med hjälp av solens ljus och tände den vid mörker. Dessa tre konstruktioner gjorde det möjligt att automatisera fyrarna. Klippapparat kombinerad med solventil gjorde att upp till 93% av gasen kunde sparas jämfört med en hela tiden tänd låga.

Ingenjör Dalén visste att framgången med hans fyrsystem var beroende av att förbrukningen av den dyra gasen kunde minskas avsevärt. Solventilen bestod av fyra metallstavar, varav tre var blanka och en var mattsvart. Dessa gav en differentierad förlängning vid övergång från ljus till mörker och vice versa. Genom en utväxling av denna förlängningsdifferens kunde han få en ventil att öppnas eller stängas.

Solventilen var genial. Det tyska patentverket trodde inte på konstruktionen. Dalén måste därför själv resa till Berlin med en klippapparat och en solventil, som han demonstrerade för tyskarna. Dalén gjorde en visning genom att dra en mörk gardin för fönstret mitt på ljusa dagen. Så snart det blev mörkt i rummet tändes fyrlågan. Patent beviljades.

Dalén-blandare

1909 uppfann ingenjör Dalén den sk dalén-blandaren, en mekanisk apparat med vilken luft och acetylengas portionerades ut i lämpligt förhållande för att erhålla optimal förbränning av lågan. I konstruktionen dalén-ljus ingår ett glödnät, som av värmen från gaslågan bringades att lysa med starkt vitt sken. Den svaga punkten i konstruktionen var glödnätet som var skört och hade begränsad hållbarhet.

Olycka och Nobelpris

1912 råkade Gustaf Dalén ut för en allvarlig sprängolycka. Han överlevde men förlorade synen. Trots detta fortsatte han att vara optimistisk, en skapande uppfinnare och företagsledare.

1912 tilldelades Gustaf Dalén nobelpriset.

Fler uppfinningar

1915 kom linspendeln använd på fyrskepp för att oavsett fartygets rullning hålla fyrskenet vågrätt.

Omkring 1916 installerades AGA:s klippventiler och solventiler i stort antal vid Trollhätte kanal och i Vänern. Efter mer än 70 års drift kan man konstatera att de har fungerat perfekt hela tiden och nästan utan tillsyn. Flera av Vänerns gasfyrar var försedda med solventil. Under mycket mörka höstdagar, då dagsljuset är minimalt, kunde solventilen låta en gasfyr brinna hela dagen. En AGA-fyr med en blixt var 3:e sekund har under 70 år klippt över 367.920.000 gånger utan felslag.

1916 kom glödnätsbytaren som fungerade automatiskt i fyrarnas ljusrum. Den utvecklades för 4, 12 alternativt 24 glödnät. Den första monterades i Skoghalls fyr (Vänern).

1917 kom en linsrotator, driven av trycket från gasen. Man behövde inte längre använda uppdragbara verk för rotationen av linsen.

1919 blev Gustaf Dalén chef för AGA AB. Mer om Gustaf Dalén finns på uppslag AGA AB.

Gustav Dalén kassunfyr

Gustav Dalén kassunfyr ersatte fyrskeppsstation Hävringe

Gustaf Dalén finsk fyr

Gustaf Dalén är en finsk utsjöfyr i Ålands hav / Skärgårdshavet

Länkar


Jfr Dalén, AGA AB, acetylen, AGA-massa, gasackumulator, AGA-ljus, Dalén-ljus, AGA ljusväxlare, AGA-gasreserv, AGA fyrlyktor, AGA linser, AGA teckengivare, glödnätsbytare, AGA mistsignal, solventil, klippventil, Dalénmuseet, linspendel, acetylen, fyr- och handelshistoria, fyrljus, gasglödljus