Hallshuk

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hallshuk, svenskt stångmärke, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats på Gotlands västsida, Mellersta Östersjön. Bemannad 1891-1931

Gotland. NV om Kapellhamnsviken
Hallshuk karta ritad.jpg
LFl(4) 20s.jpg
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg

Hallshuk nya och gamla fyr (stod i burspråket). Foto E Hillberg.
Hallshuk. Foto Lotsverket.
Hallshuk fyr sent 30-tal med tillsyningsman Karl Andersson. Foto NN.
Hallshuk fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Hallshuk fyr. Arkiv Tore Olsson.
Hallshuk fyr. Figur Leif Elsby.
Hallshuk husritning, samma som för Malö vid Kattegatt.
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
408000 C 7250 N 57 56, O 18 45 LFl(4) WRG 20 s 14,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1891 1957 1931 1931 32,5


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Hallshuks fyr. Belägen i Halls socken av Gotlands län, leder till Bläse, Storungs och Kappelshamn. Postadress: Kappelshamn. Telegramadress: Visby, Rt. Lärbro 2.

Upptogs som lotsplats år 1821 enligt vid platsen befintlig karta. Fyr byggdes år 1891. Första kända fyrman var fyrvaktare J. J. Sandelin.

Då Hallshuk ännu var lotsplats tjänstgjorde där två lotsar. De två sista stod på indragningsstat och åtnjöt sedan pension. Den sista lotsen, P. J. Wilk, dog år 1923.

Den s.k. lotsjorden, som förr omnämnda lotsar hade brukningsrätten till, finns ännu under namn av lotsjord, och Lotsverket betalar till Medebys hemmansägare fortfarande den kontraktsenliga summan för denna jord.

Vid Hallshuk finns murarna av ett gammalt kapell kvar, som sägs ha blivit uppfört på Drottning Kristinas tid för fiskarebefolkningens andliga väl. Fiske bedrivs allt fortfarande vid platsen, mest strömmingsfiske."

Ur Underrättelser 1852

HALSHUK. Stångmärke, 48 fot högt, rödfärgadt, med hvitmåladt kors på toppen är upprest på Halshuks klippa och tjenar till utkik för lotsarne samt till rättelse för angöringen af inloppet till Kappelshamn. Pl XIII.

Och innan fyren

1821 anlades lotsplatsen.

Fyren tändes

1891 byggdes fyrplatsen. Ett kombinerat fyr- och boningshus i trä, ritat av Emil Karlsson. Ett rum och kök. Samma ritning användes till Malö fyr i Kungsbackafjorden. Uthus och förråd.

  • Fyrapparaten bestod av en fotogenlampa placerad i ett burspråk på ena långsidan.
  • Fyren leder till Bläse, Storungs och Kappelshamn.

Avbemanning och personal

1930 uppfördes en fristående fyrkur på betongfundament. Automatiskt Dalén-ljus. Lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär Bx(4) WRG 20s 16M. Lyshöjd 32,5 m. Vit fyrkur bredvid vit byggnad

  • Fyrplatsen avbemannades

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hallshuk

Och sedan

1957 fick fyren elektriskt ljus med Dalén-ljus som reserv.

Nuvarande utseende: Vit fyrkur bredvid vit byggnad

Nuvarande karaktär: LF(4) WRG 20s 14,5M. Lyshöjd: 32,5 m.

Norra Gotland

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, Malö, Emil Karlsson, fotogen, Dalén-ljus, acetylen