Gotlands lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gotlands lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket. Organisatoriskt grupperades lotsplatser och fyrplatser i så kallade lotsfördelningar, varav Gotlands lotsfördelning var en. Den organiserade lotsar och fyrmän i området.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Visby karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Gotlands lotsfördelning. Kontoret låg i Visby.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Anders Viktor Bergren, f. 1840
  • Överlots av 1:a grad: Carl Orion Öberg, f. 1842
  • Biträde: Frans Johan Oskar Puxon, f. 1852 (se Visby lotsplats)

Chefsfartyget "Gotland"

1894 arbetade här:

  • Besättningskarl: Frans Johan Oskar Puxon, f. 1852 (se ovan och Visby lotsplats)

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Visby, lots 1 - 2 1 4
Fårösunds norra gatt, lots 1 - 1 - 2
Fårösunds södra gatt, lots 1 2 1 1 5
Kyllej, lots 1 1 1 1 4
Slite, lots 1 1 2 - 4
Herrvik, lots 1 - 1 - 2
Ljugarn, lots + fyr 1 1 - - 2
Ronehamn, lots 1 - 1 - 2
Grötlingboudd, lots 1 1 - - 2
Stockvik=Faludden, lots 1 - - 1 2
Burgsvik, lots 1 - 1 - 2
Klintehamn, lots 1 - 1 - 2
Västergarn, lots + fyr 1 - 1 - 2
Summa summarum 13 6 12 4 35

Symboler i sjökort över Gotland 1884

GotlandSymbolerSjökort1884.jpg

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrfolk
Gotska Sandön, fyr 1 3 3 7
Fårö, fyr 1 1 1 3
Enholmen, fyr - 1 - 1
Östergarn, fyr 1 1 1 3
Ljugarn, fyr - 1 - 1
När, fyr 1 1 - 2
Faludden, fyr 1 1 1 3
Hoburg, fyr 1 1 1 3
Valar, fyr - 1 - 1
Burgsvik, fyr - 1 - 1
Stora Karlsö, fyr 1 1 1 3
Utholmen, fyr - 1 - 1
Skansudde, fyr - 1 - 1
Stenkyrkehuk, fyr 1 1 - 2
Hallshuk, fyr - 1 - 1
Summa summarum 8 17 8 34

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Kartan visar några sjömärken i området år 1852

Laddar karta ...

HALSHUK. Stångmärke, 48 fot högt, rödfärgadt, med hvitmåladt kors på toppen är upprest på Halshuks klippa och tjenar till utkik för lotsarne samt till rättelse för angöringen af inloppet till Kappelshamn. Pl XIII.

AHR. Stång, 19 fot hög, med tunna på toppen, är stående på Ahrs backe. Tjenar till rättelse vid inseglingen i hamnen, då den hålles midt öfver den inre stenkistan. Pl XIII.

LUTTERHORN. Lotsplats. Tvänne rödfärgade stångmärken. Det ena, 24 fot högt, har rödfärgad, trekantig tafla på toppen och det andra, 30 fot, har hvitmålad arm eller visare på toppen. Tjena till rättelse vid inseglingen till hamnen. Lat. N. 57°57'. Long. 19°5' ost om Greenwich. Pl. XIV.

FÅRÖ. Fyr. Se Pl. II.

SKARFGRUNDET. Hörer under Fårösunds lotsplats. Stångmärke, 36 fot högt, rödfärgadt med röd, fyrkantig tafla på toppen. Tjenar till rättelse vid inseglingen genom Fårösunds norra gatt. Pl. XIV.

BUNGAÖR. Sjömärke af sten, hvitrappadt, är till utseendet likt en genombruten och afstympad tornbyggnad, har 23 fots höjd och 22 fots bredd vid basen och är på mitten försedt med en flaggstång. Hörer under Fårösunds lotsplats och tjenar egentligen till rättelse för angöringen af S.O. inloppet till Fårösund. Wid inseglingen till sundet skall märket tagas om styrbord. På skäret finnes äfven en hvitrappad lotsuppassningsstuga uppförd. Då fartyg äro synliga till sjös och när lots har utgått att möta kommande fartyg, hålles en röd flagga hissad på nämnda flaggstång. Lat. N. 57°48'. Long. 19°9' ost om Greenwich. Pl. XIV

LÖRJE. Lotsplats. Stång med tafla på toppen, 16 fot hög, upprest på Lörje backe och tjenande vid inseglingen till Kyllej. Pl. XIV.

MAGÖ. Hörer under Slitö lotsplats. Känningsbåk eller kummel af sten, är fyrkantig och pyramidformig samt hvitrappad, försedd med en 14 fot hög spira med hvitmålad tunna på toppen. Den uppfördes år 1851 på den 35 fot höga holmen Magö och tjenar egentligen till utmärkande af såväl denna holme, som kusten vid Slitö. Wid de tillfällen, då lots har utgått kommande fartyg till mötes, hålles en hvit flagga hissad på en stång, som är anbragt ofvanpå tunnan och båken. Lat. N. 57°40'. Long. 18°52' ost om Greenwich. Pl. XIV

ÖSTERGARN. Fyr. Se Pl. II.

ÖSTERGARN. Stenkummel i rund form, 14 fot högt, hvitkalkadt, försedt med 16 fot hög stång med svartmålad, rund tafla på toppen, uppfördes år 1850. Tjenar till rättelse för passerandet förbi Skånrefvet uti Östergarnssund. Kumlet är stående på fasta landet och hörer under Herrviks lotsplats. Pl. XIV.

HÄRVIK. Lotsplats. Utkiksstång, rödfärgad, 25 fot hög med kors på toppen. Tjenar till utkik för lotsarne. Pl. XIV.

ROHNE SJÖMÄRKEN. Dessa utgöras af fem, nemligen.

1:o På Getaskär. Stång, 24 fot hög, med hvitmålad tafla på toppen, är upprest till rättelse för inseglingen, södra farvattnet, Rhonehamn;

2:o På fasta landet. Stångmärke, rödfärgadt, 30 fot högt, med kors och svartmålad tafla på toppen, är uppförd till rättelse vid inseglingen genom rännan öfver Bakrefvet till hamnen;

3:o På inre holmen. Stenkummel, 14 fot högt, i rund form, är hvitkalkadt samt försedt med en 10 fot hög spira med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen. Tjenar till kustens igenkännande utanför Rohne samt till rättelse vid angörandet af södra farvattnet till hamnen; och

4:o På Gröttlingbo udde. Tvenne stänger; den ena, 30 fot hög, med svartmålad tafla på toppen och den andra, 16 fot hög, med på toppen anbragt hvitmåladt kors. Dessa båda märken tjena till rättelse vid angöringen af farvattnet. Lat. N. 57°7'. Long. 18°27' ost om Greenwich. Pl. XIV.

STOCKVIK eller FALUDDEN. Stångmärke, rödfärgadt, med hvitmåladt kors på toppen, är 24 fot högt och står på 16 fots hög grund. Tjenar till rättelse vid inseglingen till Stockvik, under hvilken lotsplats detta märke hörer. Lat. N. 56°59'. Long. 18°22' ost om Greenwich. Pl. XIV.

ENEVIK. Lotsplats. Stångmärke, 16 fot högt, med hvitmålad tunna på toppen. Det upprestes år 1851 på den s.k. Hammars hage å fasta landet och tjenar till rättelse vid passerandet emellan grundet Espebådan eller Röda Hunden och landet, äfvensom vid angörandet af norra farvattnet till Enevik. Pl. XIV.

GOTLANDS SÖDRA UDDE. Fyr. Se Pl. II.

BURSVIK. Lotsplats. Stång, 32 fot hög, upprest öster om Långorts udde och tjenar till rättelse vid inseglingen till Bursviks hamn. Pl. XIV.

KLINTE. Stång, 30 fot hög, med trekantig tafla på toppen, är upprest på den s.k. Bornholmen och tjenar endast till rättelse för ankarsättningen på redden. Pl. XIV.

WISBY. Flaggstång, 70 fot hög, stående på södra stadsmuren å 40 fots höjd öfver vattenytan. Under storm, då lotsarna ej kunna gå ut från eller fartyg inkomma i hamnen, hålles en röd signalflagga hissad på toppen af denna stång.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal