WGS-84

Från fyrwiki
Version från den 5 juli 2016 kl. 09.25 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

WGS-84, förkortning för World Geodetic System version år 1984, ett system använt för positionsbestämning med hjälp av GPS.

WGS-84 används som grund för det ursprungligen militära amerikanska satellitbaserade systemet GPS och är ett av flera sätt att ordna ett referenssystem för jordklotets indelning i ett gradnät, se gradindelning. WGS-84 fick ökad användning i och med att GPS blev tillgängligt även civilt. WGS-84 föregicks av WGS-72.
Kompassros ritad.jpg

Andra system

WGS är amerikanskt och med referens i Amerika. Eftersom kontinentalplattorna för Amerika och Europa glider isär baserar sig lantmäteriet i Europa på andra, lokala referenssystem. Europa använder ETRS89 medan Sverige använder SWEREF 99 och Finland EUREF-FIN

Tidigare har många andra referenser använts. Varje land med självaktning hade sitt eget. Nollmeridianen gick så klart genom den egna landets huvudstad. För exempelvis Österrike-Ungern gick den genom staden Wien, för Italien genom Rom, för Sverige genom Stockholm, osv.

Övergång för Sverige

Då satellitnavigering började användas under 1980-talet försågs svenska sjökort tillfälligt med text att "positioner erhållna från satellitnavigationssystem baserade på World Geodetic System (WGS) skall ökas 0,03 minuter i latitud och ökas med 0,22 minuter i longitud".

Senare hann man att förse korten med ny skala "enligt WGS-84"


Jfr gradindelning, sjökort, GPS, Gotland.