Von Otter

Från fyrwiki
Version från den 1 november 2021 kl. 16.40 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

von Otter, Carl Gustaf (1827-1900), lotsdirektör och amiral. Uppfinnare av klippapparaten (persiennapparat).


SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Historik.jpg Maskaron.jpg


Fl R 6s.jpg F W.jpg Fl(2) 6s.jpg


Carl Gustaf von Otter
von Otters klippapparat. Arkiv Lyth
von Otters klippapparat. Användes för fyr med en ledande sektor. Arkiv Finska Sjöfartsverket

Uppdrag

1876 utsågs han till styrelseledamot i det Stockholmsbaserade rederiet Sveabolaget och efterträdde grosshandlare C. F. Weber.

1880 utnämndes han till stadsråd och chef för sjöförsvarsdepartementet och lämnade samtidigt styrelseuppdraget i Sveabolaget.

Apparaten

1865 uppfann han den i sitt slag första klippapparaten (persiennapparat). Den användes tillsammans med en stillastående trumlins för att skapa en fyrkaraktär.


1875 började han ett framgångsrikt samarbete med den skicklige nautiske instrumentmakaren G V Lyth varigenom hans konstruktion blev fullgod.

  • Denna klippapparat rönte i början motstånd i Sverige, varför den började att användas i England och Tyskland.
  • Den bestod av en anordning med ett antal vertikala, tunna persiennblad i metall.
  • De var uppställda utanför fyrlinsen i en ram, böjd som en cirkelbåge.
  • Medelpunkten sammanföll med linsens centrum, där fyrljuset var placerat.
  • Persiennbladen kunde med en sinnrik mekanism vridas så att ljuset släpptes igenom eller blockerades.
  • Tiden de skulle vara öppna resp stängda kunde programmeras.

Mekanismen kunde sålunda ge olika fyrar skilda karaktärer (blixtsken, blänk, klippsken, ..., t.o.m. morsefyr),

dels ge olika fyrkaraktär i olika sektorer på samma fyr.

Drivkraften kom via ett urverk och lod.

Lodet drogs upp med hjälp av en vev

1878 blev första svenska fyr försedd med denna klippapparat. Därefter installerades den i ett stort antal fyrar.

  • Apparaten blev mycket populär i Skandinavien, Tyskland och England.
  • Använd i Sverige till långt in på 1960-talet.


Foto Sjöhistoriska Museet

IslandsbergLinsOchPersienSjöfartsmuseetAkvariet.jpg

Islandsbergs lins tillverkad av Barbier & Cie 1883, von Otters persiennapparat med urverk och lod, här i förvar hos Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.

Enklipp, tvåklipp

Det kanske minst lika revolutionerande med apparaten var att den kunde ge olika fyrkaraktär i olika lysvinklar (sektorer).

På så vis kunde en ledande sektor arrangeras: vitt fast sken med bredvidliggande enklipp respektive tvåklipp.

Enklipp motsvaras av karaktären blixt, idag Flash (Fl)

Tvåklipp motsvaras av karaktären gruppblixt, idag Fl(2)

Användning

Von Otters klippapparat användes ofta tillsammans med Lux-ljus, som i sig bara kunde ge karaktären fast sken. Alternativt användes en så kallad intermittenshylsa tillsammans med Lux-ljuset för att ge annan fyrkaraktär.


Jfr fyrkaraktär, sektor, enklipp, tvåklipp, ledfyr, Lux-ljus, Lyth, personer.