Ursholmen

Från fyrwiki
Version från den 7 december 2021 kl. 17.16 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ursholmen, svensk f.d. bemannad fyrplats i havsbandet i sydvästra delen av Kosterarkipelagen, Skagerack. Bemannad 1891-1965

Strömstadsleden, dvs farleden Fjällbacka - Strömstad. Ursholmens dubbelfyrar ersatte dem på Nordkoster. En brand förstörde innanmätet i det ena tornet, som därefter väl närmast kan betraktas som en båk. Efter avbemanning av fyrplatsen underhölls den av ideella krafter. Nu har Naturvårdsverket tagit över och fyrplatsen är en del av Kosters Nationalpark. 

UrsholmenFyrmuseumHillberg.jpg

Fyrmuseet inrymt i oljeboden på Ursholmen. Foto Esbjörn Hillberg


Koster karta ritad.jpg
LFl(2) 15s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Ursholmen fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Ursholmens lins. Foto Esbjörn Hillberg.
Ursholmens fyrar och oljebod. Foto Esbjörn Hillberg.
Ursholmen fyrsamhället.
Ursholmen fyrplats 1900. Foto Hugo Hallgren.
Ursholmen fyrplats och hamn 1922.
Ursholmen fyr 1891.
Ursholmen vykort. Arkiv Bohusläns museum.
Ursholmen fyrar 1922.
Ursholmen. Foto NN.
Ursholmen. Foto NN.
Ursholmen. Vykort.
Ursholmen fyrplats sett från tornet 1939.
Ursholmen fyrsamhället.
Ursholmen. Foto JA.
Ursholmen. Foto KE.
Ursholmen. Foto KE.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
860800 C 0304 N 58 50, O 10 59 LFl(2) 15 s 17 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1891 (2 st) 1891 1965 1965 13 33


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Ursholmens fyr. Belägen på den västligaste av Ursholmarna, sydväst om Kosteröarna, i Tjärnö socken av Göteborgs och Bohus län. Postadress och telegramadress: Koster.

Fyr byggdes år 1891 och moderniserades år 1907. Två fyrar överens i rättvisande 164 grader. Avståndet mellan fyrarna är 40 meter. Första fyrmän voro fyrmästare A. W. Jacobsson, fyrvaktare T. Klint och fyrbiträde E. Uhrberg.

På den östra av de båda holmarna finns en god hamn, som bereder gott lä åt tjänstebåten, en 24 fots kosterbåt med 3 hästkrafters motor. Förr var hamnen tillflyktsort för fiskare under sillfiskesäsongen samt för norska lotsar, vilka här hade en operationsbas. På denna ö har också funnits ett stenhuggeri, som skeppade ut den på platsen brutna svarta graniten. Både svenska och utländska fartyg har här intagit last på utlandet. Stenhuggeriet har emellertid lagts ner på grund av konjunkturerna.

Holmarna äro, som vanligt på denna kust, kala: växtligheten förkväves av saltvattenstänket."

Förhistoria och omgivning

Fyrplatsen ersatte Nordkosters fyrplats, vilken hade dömts ut pga att dessa fyrar ansågs vara för högt placerade.

 • Ursholmens två fyrar blev Sveriges första som byggdes i betong.
 • Avståndet mellan tornen är 40 meter. De står i ens i 164 grader.
 • Ursholmen var på sin tid Sveriges västligaste bemannade fyrplats.

Ur Lotsverkets Minnesalbum 1914-1924. "Fyrplatsen ligger på den västligaste av Ursholmarna, sydväst om Kosteröarna i Tjärnö socken av Göteborgs- och Bohuslän. Postadress: Koster. Telegramadress: Koster.

På den östra av de båda holmarna finns en god hamn, som bereder gott lä åt tjänstebåten, en 24 fots kosterbåt med 3 hästkrafters motor. Förr var hamnen tillflyktsort för fiskare under sillfiskesäsongen samt för norska lotsar, vilka här hade en operationsbas. På denna ö har också funnits ett stenhuggeri, som skeppade ut den på platsen brutna svarta graniten. Både svenska och utländska fartyg har här intagit last för utlandet. Stenhuggeriet har emellertid lagts ner på grund av konjunkturerna.

Holmarna äro, som vanligt på denna kust, kala. Växtligheten förkväves av saltvattenstänket."

Fyrplatsen

1890-1891 anlades fyrplatsen. Två runda cirka 13 m höga torn i betong med lanternin innehållande fotogenlampa med veke samt 3:e ordningens lins.

 • Trumlinserna kom från Vinga (södra fyren byggd 1841, Sveriges första fyrlins) samt Nordkoster (den södra tänd 1850).
 • Över dörren till respektive torn står texten "BYGD 1891". Ritat av L Fr Lindberg.
 • Norra tornet: 3:e ordningens lins (1000 mm Ø), vitt fast sken.
 • Södra tornet: 3:e ordningens trumlins (1000 mm Ø) med 5 fack à 72°, catadioptrisk krona (11 ringar), ingen krans, intermittenshylsa med urverk och lod, klippsken, sektorindelad.
 • Boningshuset för fyrvaktaren flyttades från Nordkosters fyrplats och blev det västra boningshuset, bebott av fyrvaktaren och fyrbiträdet. I det norra huset bodde fyrmästaren. Tvätt- och bagarstuga, matkällare, materialbod, vedbod samt uthuslänga med dass.
 • Bredvid tornen anlades en fotogenbod.

1891, den 13 november tändes fyrarna första gången.

1893 byggdes en båtslip.

1904, söndag den 23 oktober strax efter kl 11 skakades fyrplatsen av en av Sveriges kraftigaste jordbävningar med epicentrum nära Ursholmen. Den mätte 5,5-6 på Richterskalan. Den kändes ända till Stockholm och S:t Petersburg. Fyrtorn och byggnader klarade sig. Efterskalv följde under flera år.

Lux-ljus

1907 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus, stora modellen = 3 x 45 mm Ø glödnät.

1920 utbröt eld i det norra tornet, som emellertid åter reparerades och sattes i stånd.

1922 erhöll fyrplatsen en cistern för fotogenbränslet.

1928 uppfördes signalställning för "vissa fall av nödlägen".

1931, den 18 juli släcktes den norra fyren och togs ur bruk.

 • Den södra fyrens karaktär ändrades till blänk.

1932 nedmonterades lanterninen i den norra fyren.

1938 uppfördes ett prefabricerat Boro-hus som fyrplatsen östra boningshus, dit fyrmästaren flyttade in.

1939 byggdes en båtbrygga i sten.

1941 byggdes ny slip med spel.

1940-talet drogs telefonledning från Sydkoster till Ursholmen.

Före 1954 nedmonterades räcket av gjutjärnsplattor runt altanen på det södra tornet och utbyttes mot ett räcke av galvaniserade rör.

1961 var fyrkaraktären Int(3) 30 s 16 M. Ljusstyrka: 9 000 HK i vit sektor. Lux-ljus. Intermittenshylsa.

Lotsbarnskola

1892-1910 hade Ursholmen lotsbarnskola. Lärare var Mathilda Simonsson, Matilda Holm och Elise Banck.

 • 1892 Mathilda Simonsson, 38 dagar, 1 elever varav 1 var lotsbarn
 • 1893 Mathilda Simonsson, 60 dagar, 1 elever varav 1 var lotsbarn
 • 1894 (uppgift saknas)
 • 1895 ingen undervisning
 • 1896 Matilda Holm, 76 dagar, 4 elever varav 3 var lotsbarn
 • 1897 Elise Banck, 76 dagar, 4 elever varav 4 var lotsbarn
 • 1898 Elise Banck, 79 dagar, 4 elever varav 4 var lotsbarn
 • 1899 Elise Banck, 81 dagar, 4 elever varav 4 var lotsbarn
 • 1900 Elise Banck, 79 dagar, 6 elever varav 6 var lotsbarn
 • 1901 Elise Banck, 80 dagar, 6 elever varav 6 var lotsbarn
 • 1902 Elise Banck, 79 dagar, 4 elever varav 4 var lotsbarn
 • 1903 Elise Banck, 80 dagar, 6 elever varav 4 var lotsbarn
 • 1904 Elise Banck, 80 dagar, 7 elever varav 7 var lotsbarn
 • 1905 Elise Banck, 80 dagar, 9 elever varav 9 var lotsbarn
 • 1906 Elise Banck, 79 dagar, 9 elever varav 9 var lotsbarn
 • 1907 Elise Banck, 112 dagar, 7 elever varav 7 var lotsbarn
 • 1908 Elise Banck, 118 dagar, 9 elever varav 9 var lotsbarn
 • 1909 Elise Banck, 118 dagar, 8 elever varav 8 var lotsbarn
 • 1910 Elise Banck, 119 dagar, 7 elever varav 7 var lotsbarn

Efter detta årtal särredovisar dokumenten inte lots- / fyrplats utan anger bara lärarna som "klump" för följande årtal för Västra Lotsdistriktet:

 • 1912: Signe S Boman, Mariana Wounsch, Blenda K Johansson, Ruth F Scherman, Agda I A Nilsson
 • 1915: Ruth F Scherman, Gerda S Svensson, Rut S Bejer, Märtha C Jakobsson
 • 1918: Märtha C Jakobsson
 • 1921: Gertrud A Olsson, Edla M Strömmer
 • 1925: -

Avbemanning och personal

1965 utbyttes Lux-ljuset mot elektriskt ljus och dalén-ljus som reserv.

 • Fyren automatiserades.
 • Fyrplatsen avbemannades. Se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ursholmen

Och sedan

1968 var fyrtornet 13,5 m högt, vitt med svart bälte och stående intill ett annat liknande torn. Lins av 3:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

19?? nedmonterades dalén-ljuset använt som reserv.

Nuvarande optik: originaloptik = 3:e ordningens trumlins (1000 mm Ø) med 5 fack à 72°, dioptrisk krona (11 ringar), ingen krans Originallinsen används fortfarande, linshöjd: krona 604, trumma 678, krans 0 = 1282 mm. 2x20W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl(2) WRG 15 s 10 M. Lyshöjd: 33,0 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Ursholmens Fyr 1.jpg Ursholmens Fyr 2.jpg Ursholmens Fyr 3.jpg Ursholmens Fyr 4.jpg Ursholmens Fyr 5.jpg Ursholmens Fyr 6.jpg

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: I. Dyrortsgrupp: C.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen. Vitt 13,5 m högt fyrtorn av betong med svart bälte. Fyrplatsen anlagd år 1891.
Läge och natur Holme i norra Bohuslän, c:a 300 lång och 200 m bred. Ingen växtlighet, endast små planteringsland bland bergskrevorna.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 3 rum och kök, ex. bitr. 1 bostadskök. Värmeledning, vatten och avlopp i samtliga bostäder. Gemensamt badrum i tvättstugan.
Hamn Hamnen är skyddad, så tjänstebåten ligger ute året om. Slip för upptagning av båten vid renovering.
Kommunikationer C:a 7,35 m däckad och ruffad tjänstebåt, sommartid 4 och vintertid 3 resor i månaden.
Postanstalt Sydkoster. Väg dit: c:a 10 km, hela vägen någorlunda skyddad skärgård.
Skola B-skola i Sydkoster, realskola i Strömstad. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Resor får företagas till Strömstad minst en gång i månaden, enär handelsbod å Sydkoster endast är en mindre specerihandel. Avståndet till Strömstad 9 dist.-min. varav halva vägen skyddad skärgård.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fyra bostadshus finns, ett disponeras av Strömstads Segelsällskap, ett av Tjärnö marinbiologiska laboratorium och två av sommarboende. Inga övernattningsplatser.
Ägare Naturvårdsverket äger fyrar, mark och alla hus.
Kontaktperson Anders Tysklind 010-2244741. Stiftelsen Ursholmen 0526-10001. www.kosteroarna.com/ursholmen/
Vägbeskrivning Kör väg E6 norrut från Göteborg till Strömstad (c:a 152 km). Färja året runt från Strömstads norra hamn till Sydkoster www.vasttrafik.se (tel 0526-20110). Närmaste ort på Sydkoster är Brevik. Taxibåt kan beställas från Strömstad eller Sydkoster. För information ring Strömstads Båtcharter, tel 0526-600 16 eller Taxibåt tel 010-287 0066. Om man använder egen båt är hamnbasängen på Ursholmen en djup och skyddad naturhamn men inseglingen kräver god lokalkännedom och/eller specialkort.
Övrigt År 1849 byggde man två 4,2 m höga fyrtorn av tegel på den högst belägna punkten på Nordkoster. Dessa fyrar släcktes 1891 på grund av att de var placerade för högt över havsytan. Nordkosters båda gamla torn är fortfarande kvar och fyren i det norra återtändes 2001.

När man beslutade att släcka Nordkosters dubbelfyrar byggdes i stället 1890-91 två fyrar med identiska linsapparater på Ursholmen. Man flyttade dit fyrvaktarbostaden samt lanternin med linsapparat från Nordkoster södra fyr. Den andra linsapparaten flyttades dit från Vinga. En persiennapparat installerades på fyren Ursholmen södra för att skilja fyrarna åt. Båda fotogenlamporna byttes mot luxljus år 1907. Det norra fyrtornet, som numera ej har någon lanternin, brann 1920, återställdes men togs ur bruk 1931. Nuvarande fyr elektrifierades 1965.

Ett litet innehållsrikt och trevligt fyrmuseum finns i den gamla fotogenboden intill fyren.

Skydd enligt lag Nationalpark.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...


Koster

Klicka här för att se fyrarna på Koster.


Jfr Skagerack, Strömstadsleden, svenskt fyrväsende, jordbävning, trumlins, krona, intermittenshylsa, Lux-ljus, trumlins, dalén-ljus, Nordkoster, Vinga, optiska signalanordningar