Tylö

Från fyrwiki
Version från den 18 november 2022 kl. 09.59 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tylö, fyrplats utanför Tylösand, V om Halmstad. Kattegatt. Bemannad 1871 - 1968. Ersatt av kassunfyren Tylögrund.

I sektorn 18- 52 grad är vattnet grunt (3 - 6 m) inom ett avstånd av 300 m från fyren.

TylöStripGöranStierna2020.jpg

Tylö fyrplats. Foto Göran Stierna 2020.


Tylö karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Tylö. Foto Göran Stierna 2020.
Tylö efter renovering. Foto Esbjörn Hillberg.
Tylö fyr o maskinhus. Foto Leif Elsby 2011.
Tylö före renovering. Foto DT.
Tylö före renovering. Foto JA.
Tylö fyrby. Foto Esbjörn Hillberg.
Tylö fyrby. Foto Leif Elsby 2011.
Tylö fyrby. Lägg märke till att dasset har blåst omkull, till höger. Foto Göran Stierna 2020.
Tylö bostadshuset. Foto Leif Elsby 2011.
Tylön från sjön. Foto Lotsverket.
Tylö fyrplats från sjön. Foto Leif Elsby 2011.
Tylö motor och kompressor för mistsignal. Foto Leif Elsby 2011.
Tylön mist och fyr. Vykort.
Tylö fyr och mist. Vykort.
2:a ordningens planlins, 16 fack à 22,5°, här från Sandhammaren. Foto Leif Elsby.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
7307 finns ej N 56 39, O 12 43 (släckt) - F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1870 1870 släckt 1968 1968 13 17


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Tylö fyr. Belägen på Tylön utanför Halmstad. Lyser över sjön samt är angöring till Halmstad. Postadress: Halmstad. Telegramadress: Rt. 799 b. Halmstad.

Fyren byggdes år 1870 och försågs år 1907 med mistsignalanordning, enär sjöfarten på Halmstad var synnerligen livlig vid sekelskiftet och staden ägde en talrik segelfartygsflotta.

Kort efter fyrens tillkomst gjordes försök att plantera skog på ön, som dittills erbjudit synen av nakna bergknallar. Efter många misslyckade försök och omplanteringar lyckades det att få en del bergtall och gran att växa på östra sida, där något jord och flygsand finns. Området inhägnades. Denna plantering är nu emellertid till större delen borta, träden döda och uppryckta av stormarna. De senare årens försök till återplantering ha endast lyckats i ringa mån.

Bestående har däremot de första fyrmännens arbete med plantering av en allé av alm och oxel blivit. Fåglarna har sedan sörjt för nyplantering, och flera hundra plantor av dessa träd i olika åldersstadier växa på ön.

På ön finns ett rikt fågelliv, tack vare fyrbetjäningens omsorg om skyddandet av fåglarnas bon och ägg. Sommaren 1924 fanns på ön, utom av ejder, skrak, grisslor m. fl. arter, omkring 1,400 bon av måsar. Det rika fågellivet lockar sommartid över en mängd besökande från den närbelägna badorten Tylösand."

Området

1 000 m S-SV om fyren ligger grundområdet Tylögrund med minsta djup 1,5 m. Fyrskenet är skymt i Laholmsbuktens N del från cirka 290° och norröver.

Fyrplatsen

1870 anlades fyrplatsen. Fyrtornet i järnplåt var tiokantigt och 13 m högt. Fyrapparaten var utrustad med oljelampa med veke och en omgående 3:e ordningens lins, som gav fyrkaraktären "tindrande sken". Ritat av L Fr Lindberg. Boningshuset var tillverkat av snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg.

Original optik: 3:e ordningen (1000 mm Ø) var en dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar 16 fack á 22,5° samt catadioptrisk krona (11 ringar) och krans (4 ringar) båda 8 fack, linshöjd: krona 624, trumma 689, krans 213 = 1526 mm, roterande på 8 hjul av metall, 1 blänk på drygt 2 sek var 10 sek, urverk med lod (vikt 28,3 kg), tvåvekig fotogenlampa med oföränderlig bränsleyta

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med tindrande sken. Lat. N. 56° 38’,8. Long. O. 12° 43’,0.

 • Fyrapparaten: 3:dje ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 58 fot (17,4 m).
 • Fyrtornet: av järnplåt, rödbrunt
 • Lysvidd: 12 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 24 fot (7,2 m).
 • Lysfält: runtom mot sjön, utom från SO t O, ostvart mot land.
 • Tornets höjd från grund: 44 fot (13,2 m).

Fyrtornet står på västra delen av Tylön, belägen västvart från Halmstad. Linsapparaten är av 3:dje ordningen och visar inom var 10:de sekund en vit blänk av 3 till 4 sekunders varaktighet. Nordost om fyrtornet ligger på omkring 300 fots avstånd fyrbetjäningens rödmålade boningshus m fl byggnader. På öns högsta del, nordvart om fyren, finns några toppiga stenrös. SV från Tylön står på Tylögrundet en prick med rödmålat topptecken. Tylö fyrinrättning anbringades 1870, och fyren tändes första gången på hösten samma år.”

1896 byggdes en båtslip.

1908 försågs fyrplatsen med telefon till Halmstad.

Lux-ljus

1909 utbyttes lampa med veke mot Lux-ljus. En mistsirén installerades.

1950 utbyttes mistsirénen mot tyfon.

1961 var fyrkaraktären B 30 s 13 M. Omgående lins med Lux-ljus. Ljusstyrka: 18 000 HK (vit sektor) 4 500 HK (röd sektor).

1964 utbyttes Lux-ljuset mot elektriskt ljus.

1968 var tornet 13,4 m högt, målat vitt. Lins av 3:e ordningen. Elektriskt ljus med Lux-ljus som reserv.

 • Optisk karaktär: B WR 30 s 13 M. Lyshöjd: 17,2 m. Ljusstyrka: W 18 000 cd, R 4 800 cd.
 • Akustisk karaktär: Tyfon 1 ljud var 60 s. (5 + 55).

Lotsbarnskola

1890-1910 hade Tylö lotsbarnskola. Lärare var: Elise Banck, Mariana Wounsch och Olga Karlberg följd av Signe Boman.

 • 1890 Elise Banck, 71 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1891 Elise Banck, 72 dagar, 10 elever varav 8 var lots-/fyrbarn
 • 1892 Elise Banck, 83 dagar, 10 elever varav 10 var lots-/fyrbarn
 • 1893 Elise Banck, 70 dagar, 10 elever varav 10 var lots-/fyrbarn
 • 1894 (uppgift saknas)
 • 1895 Elise Banck, 79 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1896 Mariana Wounsch, 76 dagar, 8 elever varav 8 var lots-/fyrbarn
 • 1897 Mariana Wounsch, 74 dagar, 9 elever varav 9 var lots-/fyrbarn
 • 1898 Mariana Wounsch, 75 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1899 Mariana Wounsch, 72 dagar, 8 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1900 Mariana Wounsch, 82 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1901 Mariana Wounsch, 75 dagar, 7 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1902 Mariana Wounsch, 70 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1903 Mariana Wounsch, 72 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1904 Mariana Wounsch, 70 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1905-1907 (ingen lotsbarnskola)
 • 1908 Olga Karlberg, 112 dagar, 4 elever varav 4 var lots-/fyrbarn
 • 1909 (ingen lotsbarnskola)
 • 1910 Signe Boman, 118 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn

Efter detta årtal särredovisar dokumenten inte lots- / fyrplats utan anger bara lärarna som "klump" för följande årtal för Västra Lotsdistriktet:

 • 1912: Signe S Boman, Mariana Wounsch, Blenda K Johansson, Ruth F Scherman, Agda I A Nilsson
 • 1915: Ruth F Scherman, Gerda S Svensson, Rut S Bejer, Märtha C Jakobsson
 • 1918: Märtha C Jakobsson
 • 1921: Gertrud A Olsson, Edla M Strömmer
 • 1925: -

Avbemanning och personal

1968 tändes den fjärrmanövrerade kassunfyren Tylögrund, placerad på det närbelägna Tylö Grund.

 • Fyren på Tylön släcktes.
 • Fyrplatsen avbemannades. Se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Tylö

Och sedan

Linsen monterades ner.

 • Tornet fick stå kvar som sjömärke.

2011 fick fyrtornet sig en omfattande restaurering genom försorg av Statens Fastighetsverk.

Nuvarande optik: Nedmonterad men kan ev återtändas i framtiden

Nuvarande karaktär: (släckt)

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: I. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen. Mistsirén, 2 st. 12 hkr. Bolinder-motorer. Vitt 13,5 m högt fyrtorn av järn.
Läge och natur Vackert läge c:a 500 m V Tylösands havsbad, 1/5 av ön skogbevuxen, rik växtlighet, ovanligt rikt fågelliv. Ön är fridlyst.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb vardera 2 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Brygga och slip med vinsch. Hamnen är ej skyddad.
Kommunikationer Personalens båtar. Bussförbindelse 2 ggr. i veckan Tylösand-Halmstad, 10 km. Under badsäsong, c:a 3 mån, går bussen varje timme.
Postanstalt Halmstad. Väg dit: 0,5 km sjöväg, 10 km landsväg. Under badsäsongen postanstalt i Tylösand, övrig del av året hämtas brev och tidningar å telegrafstationen i Tylösand, paket och värdepost hämtas i Halmstad.
Handelsbod Halmstad. Väg dit: se ovan. Under badsäsongen kan inköp göras i Tylösand, men denna möjlighet använder sig personalen mycket sällan av.
Skola Halmstad.
Övrigt Under den tid då brev och tidningar avhämtas å telegrafstationen i Tylösand, erlägger personalen viss avgift härför. Växtligheten på ön medger mycket väl möjlighet till fåravel.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Ett hus med tre lägenheter (en med 3 r.o.k. och två med två r.o.k.). Konferens- och uthyrningsverksamhet planeras. Repareras och renoveras, kan vara klart 2015.
Ägare Statens Fastighetsverk.
Kontaktperson Anders Widen 0709-116563 , Eric Jannerfeldt 070-3456652. Statens Fastighetsverk förvaltningsområde syd-väst, Göteborg, 08-696 7000.
Vägbeskrivning Närmaste samhälle är Tylösand c:a 8 km väster om Halmstad. Bilväg ända fram till sundet (ca 300m brett), som skiljer Tylön från fastlandet. Hamn saknas och vattenströmmen är normalt mycket stark mellan fastlandet och ön.
Övrigt År 1886 installerades en trevekig lampnäbb i den ursprungliga fotogenlampan. År 1902 ändrades rotationshastigheten så att fyren visade en blänk på ca 12 sek var 30 sek. År 1909 ersattes fotogenlampan av luxljus och ljusstyrkan ökade från 6.850 till 30.000 hefnerljus.

Mistsignalering utfördes från 1909 med en sirén som år 1950 byttes ut mot en tyfon.

Numera fungerar fyren endast som sjömärke. När den släcktes 1968 ersattes den av den 22 m höga kassunfyren Tylögrund (nr. 730800, int.nr. C 0735) belägen utanför Tylösandsudden. Denna fyr är utrustad med 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins 360° och en 2x20W 10,3 lampa (reserv LED-85 6W), klipp, fotocell, solpanel och batterier.

Tylön har en mycket vacker och varierande natur med rik växtlighet, välskötta betesmarker för får och varierat fågelliv. Från bryggan leder en gammal alm- och oxelallé upp mot öns högsta punkt där man passerar 3 bronsåldersrösen innan stigen fortsätter ner mot fyrplatsbostaden och vidare till fyren samt mistsignalhuset på öns sydvästra udde. På höjden finns även en klumpsten som kallas Tylajungfrun.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1993, fyren och hela fyrplatsen. Tylön är naturreservat (fågelskyddsområde) med besöksförbud 1 april - 15 juli.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944].

Kattegatt

Klicka här för att se fyrarna i Kattegatt.


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, Lotsverket, linsfyr, järnfyrar, Tylögrund, Lux-ljus, Hallands Väderö, Morups Tånge