Tjärven

Från fyrwiki
Version från den 11 november 2022 kl. 19.06 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tjärven, svensk f.d. bemannad fyrplats 2,5 M NNV om Söderarm, Stockholms norra skärgård, Ålands hav. Bemannad 1903-1945.

Söderarmsleden. Fyren var placerad på det cirka 100 x 200 m stora skäret Tjärven. Bemanningen utfördes av fyrpersonal som bodde på fyrplatsen Söderarm

TjärvenStripUSchloss.jpg

Tjärven fyrplats. Foto Ulf Schloss 2015.


Tjärven karta ritad.jpg
Oc(2) 20s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg

Tjärven. Foto Johan Walter 2009.
Tjärven. Foto JA.
Tjärven 1903. Foto Lotsverket.
Tjärven 1911. Foto Lotsverket.
Tjärven 1929. Foto Lotsverket.
Tjärven o NO hamnen 1929. Foto Lotsverket.
Tjärvens fyr med vakthund. Foto Lotsverket.
Tjärven 1957. Foto Lotsverket.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
260000 C 6386 N 59 48, O 19 22 Oc(2) 20 s 17,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1903 1903 1945 1945 14 18,5


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Tjärvens fyr. Belägen i Rådmansö socken av Stockholms län. Inloppet till Söderarm - Furusund - Stockholm. Postadress: Gräddö. Telegramadress: Rt. 43 B, Norrtälje."

Fyrplatsen anlades

1902-1903 anlades fyrplatsen. Fyren uppfördes i granit och tegel, som ett hus med källare och två våningar, plant tak och fyrlanternin med 4:e ordningens lins. Våningarnas utsida kläddes med klinker. Tegel och klinker kom från Skromberga. Ritad av John Höjer. Mistsignal erhölls med motordriven mistlur.

1905 erhöll fyrplatsen en mistlur driven för hand.

1926 utbyttes den motordrivna mistluren mot en tyfonanläggning.

1929 byggdes en båtbrygga i sten och betong.

Elektriskt ljus

1952-1953 elektrifierades fyren. Elkabel drogs från Söderarm. Ett aggregat för reservkraft installerades.

Avbemanning och personal

1953 utrustades fyrplatsen med fjärrmanövrering från Söderarm.

  • Fyrplatsen avbemannades.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Tjärven

Fyrpersonalen bodde på närbelägna Söderarm och turades om att tjänstgöra på Tjärven. Se även Söderarm.

Och sedan

1956 "renoverades" fyrens yttre varvid mycken arkitektonisk utsmyckning försvann.

1968 var den kastelliknande byggnaden vit med lanternin på taket. Lins av 3:e och 4:e ordningen. Elektriskt ljus med AGA-ljus som reserv.

  • Optisk karaktär: Int(2) WRG 20 s 13 M. Lyshöjd: 18,5 m. Ljusstyrka: W 40 000 cd. I riktningen V-N-S W 26 000 cd, R 12 000 cd, G 5 800 cd. I övrigt R 7 000 cd.
  • Akustisk karaktär: Nautofon 3 ljud var 30 s. (3 + 3 +3 + 3 +3 + 15).
  • Fyranläggningen fjärrmanövreras från lotsstationen på Söderarm. En kraftkabel är utlagd mellan Söderarm och fyren Tjärven.

Nuvarande optik: 3:e ordningen medel (800 mm Ø)) dioptrisk trumlins omfattning 270° samt 4:e ordn. (500 mm) dioptrisk trumlins omfattning 90°. 1000W 120V glödlampa (reserv 2x20W 10,3V), elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc(2) WRG 20 s 17,5 M. Lyshöjd: 18,5 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, 2 Fv, Fb, ex. bitr. 1/10 - 31/3, sem.-vik. hela semestertiden. Upprätthåller drift av fyrarna Söderarm och Tjärven.
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Söderarm: Dalén-ljus, lins 3:e ordningen. Vitt, 21,1 m. högt fyrtorn av sten med rött bälte. Fyren anlagd år 1839.

Tjärven: Fotogenglödljus, lins 4:e ordningen. Tyfon, 2 st. 13 hkr. Bolinder-motorer. Fyrlanternin på taket av kastell-liknande byggnad. Fyren anlagd år 1903.

Läge och natur Söderarm: I Stockholms skärgårds NO havsband. Rådmansö socken. Ingen växtlighet.

Tjärven: Litet kalt skär 2,5 dist.-min. NNV Söderarm.

Bostäder Söderarm: Fm 3 rum och kök., Fv 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök, ex. bitr. 1 rum med kamin och kokspis. Inga bekvämligheter.

Tjärven: -

Hamn Söderarm: Brygga och slip. Bryggan är ej skyddad vid hårt väder, varför motorbåten är förtöjd vid boj i sund utanför bryggan, eller (höst och vintertid) uppdragen å slipen.

Tjärven: 2 mindre bryggor och båtkran. Genom två små intilliggande klabbar bildas naturlig hamn, som dock endast kan angöras vid vackert väder. Roddbåten måste medelst kranen lyftas upp på berget och vid särskilt hårt väder dragas i skydd av huset.

Kommunikationer Söderarm: Tjänstebåt. En resa i veckan till Gräddö, så länge skärgården är isfri. Bussförbindelse Gräddö-Norrtälje, 30 km.

Tjärven: Förbindelse med Söderarm en gång i veckan, om väderförhållandena medgiva, i samband med skiftning av bemanning. Skiftning med tjänstebåten.

Postanstalt Gräddö, by på Rådmansölandet. Väg dit: 13 dist.-min. i skärgård. Tillfälligt anlitad postanstalt: Norrtälje.
Handelsbod Tjockö, by på ö med samma namn. Väg dit: 10 dist.-min. i skärgård. Handelsbod i Gräddö anlitas även. Större inköp i Norrtälje.
Skola B-skola Tjockö, A-skola Gräddö, realskola Norrtälje. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Dricksvatten måste transporteras ut till Söderarm, emedan användbar brunn ej finnes trots borrning. Vid Tjärven samlas regn- och smältvatten i en med cementtak skyddad bergsklyfta. Vid svåra stormar inträffar att saltvatten förstör dricksvattnet.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Inga övernattningsplatser
Ägare SjöV äger fyren och tillhörande byggnad
Kontaktperson Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Tjärven ligger drygt 2 nm NNW Söderarm eller c:a 10 nm från närmaste större hamn på fastlandet (Kapellskär). Kapellskär ligger c:a 25 km öster om Norrtälje på väg E18. Inga båtförbindelser. Det är nästan omöjligt att gå iland på den lilla hala klippön. Man kan möjligtvis landstiga vid stiltje och när inga färjor passerar ön.
Övrigt Tjärven är tillsammans med Söderarm angöringsfyrar för Söderarmsinloppet till Stockholms skärgård. Det lilla skäret har en längd på 200 meter, bredd 100 meter, högsta höjd på 6 meter och är omflutet av djupt vatten. Det fanns ett kummel på skäret tidigt på 1800 talet som 1882 ersattes av ett ca 8 m högt stångmärke av järn.

Under fyrens byggnadstid 1902-1903 bodde arbetarna i en barack som hade monterats på skäret. Den färdiga fyren såg ut som en mindre borg byggd av granit med ett torn i ena hörnet och med kreneleringar runt taket. Fyrbyggnaden innehåller, förutom källare och förrådsrum i bottenvåningen, en trappa upp ett rum, sovkammare och kök samt två trappor upp maskin- och vaktrum samt ett befälsrum. Fyren tändes första gången 1 november 1903. Den utrustades från början med luxljus och hade en ljusstyrka på 5.000 bec Carcel. År 1952 installerades nuvarande lins, fyren elektrifierades (med AGA reserv), en ny lanternin monterades och hela byggnaden kläddes med eternitplattor. Från detta år fjärrmanövrerades fyren från Söderarm. År 2008 ersattes fyrapparaten av en mindre solcellsdriven LED-lykta

Mistsignalering sköttes från 1903 av en misttrumpet för komprimerad luft som 1926 ersattes av en tyfon som in sin tur ersattes av en nautofon 1952.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Söderarmsleden

Klicka här för att se fyrarna i Söderarmsleden.


Jfr Ålands hav, svenskt fyrväsende, tegelfyr, Skromberga, fyroptik, Lux-ljus, mistlur, Nautofon, Söderarm