Slite

Från fyrwiki
Version från den 21 december 2021 kl. 17.55 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slite, svensk lotsplats, hamnfyr och obemannade ensfyrar. Gotland. Mellersta Östersjön.

Gotland. Nedre: 500 m N om hamnbassängen. Övre: 190 m från föregående. Fyrarna är i ens i 320,5 grad. 
Iso R 4s.jpg


Fårö karta ritad.jpg
Iso R 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Slite nedre och övre. Foto NN
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Slite lotsplats. Belägen i Othems socken av Gotlands län. Postadress och telegramadress: Slite.

Slite är en av de få goda naturliga hamnar som Gotland äger och upptogs som lotsplats troligen före 1700-talet.

Under 1800-talets senare hälft har utskeppning i betydande skala ägt rum av kalk och trävaror från Slite, en hel del segelfartyg var hemmahörande här. En cementfabrik har anlagts på senare tiden och dess produkter skeppas till in- och utlandet. Ett elektriskt kraftverk har anlagts, avsett att i sinom tid förse hela Gotland med elektrisk energi.

På holmen Enholmen i utloppet till redden anlades under Karl X Gustafs tid ett befästningsverk Karlssvärd, av vilket ännu syns tydliga rester. Senare (i mitten av 1800-talet) anlades 2 batterier med vardera 12 kanoner. De blev färdiga år 1856 men är numera nedlagda.

Den tidigaste lots, om vilken det finns några anteckningar, var en Hejdenberg. År 1808 utskeppades från Slite de ryska trupper som under amiral Bodizos befäl landstigit på södra Gotland. Vid fartygens avsegling tjänstgjorde ombord ovannämnda Hejdenberg jämte en lots, vars namn ej är nedtecknat. De kom aldrig tillbaka till platsen utan försvann på hemlighetsfullt sätt. Förr har Slite varit flitigt anlitad som orderplats då trafiken pågick vintertid på Ryssland.

En mästerlots Rundberg avgick med pension år 1832 och måste alltså ha tjänstgjort vid 1700-talets slut. År 1825 antogs som lotslärling bästemannen Lars Hammarström. Han tjänstgjorde sedan som lots och mästerlots (utnämnd till den senare befattningen år 1832) till år 1859.

Vid platsen har städse varit anställda 3 lotsar och en lotsålderman. År 1859 - 1860 antogs till lotsålderman P. Wallin och efter honom kom hans bror A. Wallin intill år 1921. Dennes son, K. Wallin, är extrlots vid platsen. Ovan nämnde Hammarström var morbror till A. Wallin, varför det kan sägas att lotsåldermans- och lotsyrket gått troget i den släkten."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Gotlands lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsålderman: Jonas Peter Wallin, f. 1834
  • Mästerlots: Anders Frans Gadd, f. 1832
  • Lots: Frans Peter August Wallin, f. 1861
  • Lots: Anders Albert Pettersson, f. 1857

Lotsbarnskola

På Gotlands fastland gick barnen i sockenskolan. Dock hade fyrplatserna Gotska Sandön och Östergarn lotsbarnskola och där läraren Alma Dörring blev mångårigt anlitad.

Fyrplats

Nedre: WGS-84 Lat. N 57° 42,7' Long. 18° 48,4'. Sv. Nr. 414100. Int. Nr. C7185

Övre: WGS-84 Lat. N 57° 42,8' Long. 18° 48,3'. Sv. Nr. 414101. Int. Nr. C7185-1

1951 anlades fyrplatsen. Elektriskt ljus med AGA-gasreserv och lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: K W 4s 13 resp 14M. Lyshöjd: 15 m resp 20 m. Fyrlyktor och vita trekantiga dagmärken på ställningar

1965 båda fick nominell lysvidd 11,0M

Nuvarande utseende båda: Fyrlykta och orange-rött trekantigt dagmärke på ställning

Nuvarande karaktär båda: Iso R 4s 8,4M. Lyshöjd: 16,0 m resp 20,0 m.

Kustartilleri

På platsen fanns under andra världskriget verksamhet för kustartilleri

Under 1970-talet byggde försvaret på några strategiskt viktiga platser ersättningssystem för äldre kustartilleri. På militärt språk betecknades de ERSTA (ERSättning Tungt Artilleri). De batterier som blev färdigställda var placerade vid Söderarm, Landsort, Slite, Ystad, Trelleborg och Holmögadd. Söderarm stod klart 1977 och Holmögadd blev det sista batteriet och var klart 1983.

2003 avvecklade försvaret dessa verksamheter

Idag är allt skrotat och plomberat, det enda som finns kvar intakt är 3:e pjäs på Öja, vid Landsort. Den ägs av Statens Fastighetsverk som förvaltar den som musealt byggnadsminne

Bilder och mer info: KA-batteriet på Landsort

Länk

Länk till Fyrtillsyn Gotland

Gotland norra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland norra delen.


Jfr Gotland, Mellersta Östersjön, ledfyr