Sjötorp

Från fyrwiki
Version från den 21 februari 2021 kl. 17.18 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sjötorp, svenska obemannade ensfyrar och ledfyr för insegling till Göta kanal, Vänern

Sjötorp nedre: O och NO om farleden. Sjötorp övre: NO om Göta kanals mynning, 230 m från föregående. Fyrarna är ens i 127 grad. I sektorn 005 - 147 grad ligger NO om Sjötorps Svartskär grundet Regeln (4,0 m). Sektor 147 - 159 grad leder fritt från farvattnet SV om Fällholmen till enslinjen hos fyrarna Harnäsudde men inte längre söderut
I Sjötorp börjar Göta kanal som förbinder Vänern med Östersjön. Nedre slussporten i Sjötorp utgör referens för mätning av Vänerns vattenstånd 
Q G.jpg


VänernÖstra karta ritad.jpg
Fl 3s.jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol fyr.jpg

Sjötorp nedre. Foto Esbjörn Hillberg
Sjötorp nedre och längre bort Sjötorp övre. Arkiv Vänermuseet
Sjötorp övre. Foto Esbjörn Hillberg
Fyren i Sjötorp. Arkiv allakartor.se
I Sjötorp börjar Göta kanal. Arkiv sjotorp.nu
Laddar karta ...


Området

Sjötorps fyrar ingår i den riksintressanta miljön kring Göta kanal. Nedre fyren står på ett stenkar ute i kanalinloppet. Övre fyren står 230 m längre in, på norra kanalarmens pirhuvud.

När fyrarna tillkom 1865 hade båda rött fast sken. Så tidigt som 1911 försågs Nedre fyren med AGA-ljus. År 1995 byttes gasdriften ut mot solpanel/batteridrift. Övre fyren blev elektrifierad vid 1950-talets början. Fyrarna ägs av Götakanalbolaget.

Fram till 1984 utgjordes Nedre fyren av en rund järnkur med lanternin. Till nybyggnaden som ägde rum detta år återanvändes material från den rivna Skatuddens fyr på Värmlandsnäs. Numera utgörs fyren av en vitmålad smal plåtkur med ett vitt dagmärke i trä.

Övre fyrens utformning knyter an till andra Göta kanalfyrar och skiljer sig delvis från Vänerns övriga fyrar. Det lilla vitmålade fyrsidiga tornet har stomme av stolpverk, beklädd med liggande fasspontpanel. Tornet har blivit i stort sett nybyggt på 1990-talet. Av äldre datum är dock den fyrsidiga lanterninen och mäktiga stenpirar omges fyrtornet av släthuggna stenpollare, en allmänningssten från 1600-talet och kanalbebyggelse från 1800-talet.

Från Övre fyren har man vidsträckta vyer över Sjötorpssjöns farleder samt Harnäsudde fyrplats i sydväst.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.

SjötorpGaleasenSveaClaesClaesson1945.jpg Sjötorp nedre 1945 foto JOHN ERIKSON.png

Sjötorp nedre med galeasen Svea resp s/s John Erikson. Foto Claes Claesson 1945

SjötorpSlussenCClaesson1945.jpg SjötorpFyrOSlussCClaesson1945.jpg

Sjötorp övre och manuellt öppnad slussport. Foto Claes Claesson 1945

Sjötorp

Sjötorp nedre: WGS-84 Lat. N 58 50,3. Long. E 13 58,3. Sv. Nr. 951700. Int. Nr. -

Sjötorp övre: WGS-84 Lat. N 58 50,2. Long. E 13 58,5. Sv. Nr. 951701. Int. Nr. -

1865 uppfördes två ensfyrar, den ena i land på ena kanalarmen, den andra på en stenkista utanför hamnen. Båda fyrar rött fast sken

1911 ändrades Sjötorp nedre och försågs med AGA-ljus med karaktär Bx W 3s 9M. Lyshöjd: 4,9 m

1940 ändrades Sjötorp övre och försågs med elektriskt ljus och parabolisk spegel

1968 hade

1995 fick även Sjötorp nedre elektriskt ljus

Nuvarande utseende:

  • Sjötorp nedre: Fyrlykta på vit tavla med rött lodrätt band
  • Sjötorp övre: Vit fyrkur

Nuvarande karaktär

  • Sjötorp nedre: Fl WRG 3s. Lyshöjd: 4,9 m

Referenspunkt för vattenstånd

Referenspunkten för mätning av Vänerns vattenstånd utgör tröskeln för Nedre slussporten i Sjötorp.

  • Referenspunkten är 3,60 m över den nedre slusströskeln i Sjötorp (den västligaste slussen i Göta kanal), vilken ligger 40,20 m över havets nivå.

Vänerns vattenyta ligger cirka 44 m över havet men varierar med nederbörd, avtappning och vindar.

Göta kanal

Göta kanal går från Sjötorp i Vänern till Karlsborg i Vättern, vidare via Motala för att vid Mem nå ut i Slätbaken i Mellersta Östersjön

Inloppen till Otterbäcken, Sjötorp och Mariestad

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...

Göta kanal

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, Göta kanal