SMHI

Från fyrwiki
Version från den 31 augusti 2023 kl. 13.33 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

SMHI, förkortning för Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, arvtagare till SMHA.

SMHI handhar bl a den allmänna väder-, stormvarnings- och israpporteringstjänsten. SMHI handhar även kontroll av efterlevnad av ett stort antal sjöregleringar (att vattenståndet hålls inom tillåtna ramar i sjöar och floder).


SMHIlogga.jpg

SweFlag.jpg Kompassros ritad.jpg Symbol Person.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg

Holmögadd med regnmätare, väderbur och mistsignalkanoner med fisknät på tork. Foto Tage Lundgren.
Måseskärs klassiska väderbur med den nya automatstationen i bakgrunden. Foto Leif Elsby 2015.
Den automatiska väderstationen på Måseskär. Foto Leif Elsby.
Den automatiska väderstationen på Hoburg. Foto Leif Elsby 2015.


Vinduppgifter och observationer i sjörapporten:

Laddar karta ...


BottenvikenNorra KvarkenBottenhavetÅlands havNorra ÖstersjönMellersta ÖstersjönSydöstra ÖstersjönSödra ÖstersjönSydvästra ÖstersjönÖresundKattegattSkagerackVänernSyd UtsiraFiskebankarnaTyska buktenDoggerFladen
"Prickarna" är klickbara
Vattenståndet vid Lysekil för augusti 2023. Toppen skedde då ovädret Hans passerade. Foto Leif Elsby.


Observationer

Basen för rapporter och prognoser kommer ur uppgifter från väderobservationer.

Flertalet fyrskepp och bemannade fyrplatser, om inte alla, gjorde dygnet runt observationer av vädret, och som sändes in och blev underlag för prognoser.

På den manuella tiden mätte väderobservatören nederbörd morgon och kväll. Var tredje timme skulle man avgöra vad det var för sorts väder. Om det var nederbörd: intensitet och vilkens sorts nederbörd. Vindhastighet. Vindriktning. Sikt. Molnhöjd. Molnslag. Molnmängd. Temperatur och luftfuktighet. Antalet timmar sol under dygnet. Inomhus mättes lufttryck och lufttryck tendens. Kustnära rapporterades även sjöhävning och ytvattentemperatur.

Vissa stationer mätte även vattenståndObservationer för vädertjänsten erhölls också från

 • kustnära orter och särskilda väderfartyg,
 • från stationer inne i landet,
 • från handelsfartyg på väg, från flygplan i rörelse samt i nutid från vädersatelliter.

De bemannade stationerna ersattes allteftersom med automatstationer.

 • Den på Gotland sista bemannade stationen var Hoburgs fyrplats, fortfarande bemannad våren 2002.
 • 2015 fanns tre bemannade stationer kvar, nämligen Falsterbo, Svenska Högarna och Katerjokk

Vattenstånd

För mätning av vattenstånd används observationer från peglar och mareografer.

Kontroll av sjöregleringar görs på uppdrag av vattendomstolarna.

Karta mareografer år 1966

Laddar karta ...


Karta mareografer år 2018

Laddar karta ...


Historik

300-talet f. Kr. ansåg Aristoteles att till naturvetenskapen hörde meteorologi, dvs vetenskapen om företeelserna i atmosfären och lagarna för dess omsättning och rörelse.

 • De slutsatser man vid denna tid drog var de som gällde fram till 1600-talet.
 • Nästan inga visade sig vara riktiga.

1582-1597 förde Tycho Brahe anteckningar om väderobservationer gjorda på Ven.

1643 uppfanns barometern av Toricelli och man kunde nu mäta lufttrycket och följa dess förändringar.

 • I Stockholm har sådana mätningar gjorts sedan 1649.

Vädertjänst

1854 den 14 november under Krimkriget härjade en svår storm i Svarta havet. Engelska och franska flottstyrkor förlorade flera skepp. Det visade sig att samma storm också hade härjat i Mellaneuropa och att man i dagar kunnat följa den innan den drabbade Svarta havet.

 • Denna händelse föranledde att en (internationell) vädertjänst organiserades.
 • Den förlades ursprungligen till Paris.
 • För kommunikation tog man användning av telegraf och senare telefon.

Sverige

1858 upprättades ett observationsnät i Sverige. 1859 hade man 24 stationer. Observationerna telegraferades till Paris.

1873 inrättades Meteorologiska centralanstalten. Verksamheten omfattade väderleks-, stormvarnings- och klimattjänst, i första hand avsedd för jordbruket, fisket och sjöfarten.

1880 började man göra prognoser. Bulletiner om prognoser och stormvarningar sattes upp i hamnar för att varna sjöfarten.

1919 bildades Statens meteorologisk- hydrografiska anstalt (SMHA) genom sammanslagning av Meteorologiska centralanstalten och Hydrografiska byrån (HB).

1929-1930 överfördes israpporteringstjänsten från Lotsverket till SMHI. Denna utfärdade dagligen isberättelser genom press och rundradio under säsongen.

 • Dessa baserades på telegrafiskt insända israpporter från cirka 165 isutkiksstationer, i regel lots- och fyrplatser. Detta hade Lotsverket gjort sedan 1870-talet.

SMHI och prognoser

1945 bildades genom ett riksdagsbeslut SMHI genom omorganisation av SMHA.

 • Som hjälp för prognoser hade man datakraft från dåtidens förnäma matematikmaskin BESK.

1953 uppgick personalen på SMHI till omkring 300 personer.

1954 gjorde Flygvapnet och Stockholms universitet rutinmässiga prognoser.

1960-talet kom väderradarn.

1964 fick SMHI superdatorn D21.

1975 flyttades SMHI till Norrköping.

Rapporter

I den via rundradion utsända sjörapporten ingick sommaren 2001 vinduppgifter från följande platser (flertalet var fyrplatser):

Tyborön, Oksöy fyr, Skagen, Nordkoster, Väderöarna (Väderöbod), Måseskär, Trubaduren, Pålgrunden (Vänern), Naven (Vänern), Nidingen, Hallands Väderö, Drogden, Falsterbo, Arkona, Skillinge, Hammer Odde, Hanö, Utklippan, Ölands Södra Udde, Ölands Norra Udde, Harstena, Hoburg, Östergarnsholm, Fårösund, Gotska Sandön, Gustav Dalén kassunfyr, Landsort, Almagrundet, Stavsnäs, Svenska Högarna, Söderarm, Finska Utö, Nyhamn, Örskär, Eggegrund, Kuggören, Brämön, Lungö, Skags udde, Järnäsklubb, Holmögadd, Bjuröklubb, Pite-Rönnskär, Rödkallen, Kemi fyr och Storön.

Lyssna på SMHI

Länkar


Jfr pegel, vindstyrka, vindriktning, stormvarning, sjörapport, Lotsverket, ovanstående namn på fyrplats, Tycho Brahe, inlandsis, landhöjning, jordbävning, vulkan, klimat, missvisning, emigration, navigering, SMHI, vattenstånd, lufttryck.