Näskubben

Från fyrwiki
Version från den 11 november 2022 kl. 16.33 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Näskubben, svensk ledfyr och f.d. bemannad fyrplats i Stockholms norra skärgård. Ålands hav. Bemannad 1850-1944.

Markerar tillsammans med Simpnäsklubb inloppet till Arholmaleden till Stockholm.

NäskubbStrip1872.jpg

Fyrplatserna Simpnäsklubb, Näskubben och Arholma båk enligt Beskrifning 1872.


Tjärven karta ritad.jpg
Fl(3) 9s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol racon.jpg

Näskubben, nya fyren. Foto Esbjörn Hillberg 2014.
Näskubben. Foto Johan Fredriksson 2017.
Näskubben. Foto Tore Olsson 1999.
Samma ritning användes för Måsknuv, Näskubben, Bokö, Ledskär och Femörehuvud fyr. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Näskubbens fyrplats från sjön 1939. Foto Lotsverket.
Näskubben från land 1939. Foto Lotsverket.
Näskubben. Vykort.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
254500 C 6366 N 64 29, O 21 35 Fl(3) WRG 9s 9,2 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1850 1933 1944 1944 10 10


Enligt Underrättelser 1852

NÄSKUBBEN. Stillastående Ledfyr.

Lat. N. 59°52'40". Long. O. om Ferrö 37°14'45”. Long. O. om Greenwichs meridian 19°5'.

På den lilla klippan Näskubben belägen invid Simpnäs-udden af Björkön, omkring ½ mil S.3/4 W. inom Simpnäs känningsbåk eller den så kallade Skomakaren, uppfördes under sommaren år 1850 ett mindre fyrhus af trä, rödfärgadt, i hvars östra vägg anbragtes en lysningsapparat, bestående af siderallampa med polerade sken, hvars ljus utgår i alla riktningar från N. ¼ O. öfver ost till nära S. t. W. på kompassen. Seglare, som från Ålands haf erna sig in uti skärgården, böra insegla fyren under S.1/4 W. kurs. Fyrljuset, som brinner på 22 fots höjd öfver vattenytan, bör i klart väder från ett vanligt skeppsdäck synas på 1 ½ à 2 mils afstånd. Fyren tändes först gången den 15 September förstnämnda år och hålles lysande på de tider, som för Kronans fyrar i allmänhet äro bestämda. Pl. II.

Enligt Lotsstyrelsen

1872 Enligt Lotsstyrelsen: ”Ledfyr med fast rött sken.

På Björkön invid och väster om inloppet till Arholma-farleden, omkring 1 ½ minut innanför Simpnäsklubbs fyr, är den röda fyren anbringad i en lykta på östra sidan av fyrbetjäningens boningshus. Genom en skärm på nordöstra hörnet av huset är fyrljuset begränsat så, att det till sjöss ej syns förr, än att man är ostvart om den linje, som från fyren går nära väster om Simpnäsklubb. Innan Simpnäsklubbs fyr tändes, lyste Näskubbens fyr, som uppfördes 1850, med vitt sken, och avsågs med nämnda begränsning, att leda fartyg från sjön in emellan de väster om farleden belägna grund och Simpnäsklubb. Röda skenet anbringades samtidigt med Simpnäsklubbs fyrs tändning. Lysvidden är omkring 6 minuter."

Avbemanning och personal

1944 avbemannades fyrplatsen

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Näskubben

Och sedan

Nuvarande karaktär: Fl(3) WRG 9 s 9 M. Lyshöjd: 10 m. Racon: N ( _ . ) 30 s 15 M.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning T.v. Fm, Fv, Fb, sem.-vik. hela semestertiden. Upprätthåller drift av fyrarna Simpnäsklubb och Näskubben.
Klass Fyrplats klass: II t.v. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Simpnäsklubb: Fotogenglödljus, lins 4:e ordningen. Tyfon, 2 st. 5 hkr. Penta-motorer. Vit fyrlanternin på taket av rött bostadshus. Fyren anlagd år 1869. Näskubben: Elektrisk fyr.
Läge och natur Simpnäsklubb: Litet, kalt skär N Arholma. Näskubben: På Björkö V farleden.
Bostäder Näskubben: Fm 3 rum och kök. Fv 3 rum och kök, därav 1 vindsrum. Fb 2 rum och kök, därav 1 vindsrum. El. ljus, i övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Simpnäsklubb: Oskyddad brygga med båtkran.
Kommunikationer Skiftning mellan fyrarna med verkets roddbåt. Från Näskubben landsväg.
Postanstalt Björkö. Väg dit: 2,5 km.
Handelsbod Simpnäs by eller Marum och Skeppsmyra. Väg dit: Resp. 1 eller 8 km landsväg.
Skola B-skola Skeninge, 3 km, samrealskola i Norrtälje.
Övrigt Dricksvatten får fraktas ut till Simpnäsklubb.

Under nov. 1943 kommer den nybyggda helautomatiska fyren Simpnäsklubb att träda i funktion med el. ljus och Nautofon. Personalen indrages inom närmaste tiden. Det nya fyrtornet är 15 m högt, vitt med svart bälte och byggt av betong.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Alla hus på Simpnäsklubb rivna och alla hus på Näskubben sålda 2001
Ägare SjöV
Kontaktperson Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000. Besök även Björkö-Arholma Sjömannaförenings Museum (Nils Sture Brandt 0176-94054, Ingvar Österman 0176-91005) i Simpnäs där bl.a. fyrtornet från det gamla fyrhuset på Simpnäsklubb står.
Vägbeskrivning Väg 76 från Norrtälje mot Älmsta (byter nr till 283 vid Söderbykarl) fortsätt norrut till avtagsväg höger Simpnäs, Björkö/Arholma. Båt Simpnäs-Arholma båk 0707-434359
Övrigt År 1768 byggdes i norra inloppet till Stockholms skärgård ett 12,5 m runt stentorn med tak på ön Arholma och massiva ca 6 m höga stentorn på Simpnäsklubb och Högskär. År 1849 framfördes önskemål om en ledfyr på ön Simpnäsklubb men i stället byggdes 1850 fyren Näskubben på Björkö och utrustades med sideralskensspegelapparat samt envekig rovoljelampa.

...

Näskubben (nr 254500, int nr C 6366) ett rödmålat fyr- och lotsuppassningshus med fyrlykta på långväggen, tändes 15 sept 1850, skenet syntes 1½-2 mil. Den fick 1870 envekig fotogenlampa (7,3 cl/tim) och 1889 en 6:e ordn.(300 mm) dioptrisk trumlins, 2 fack á 90° med Lindbergs rotator. År 1932 flyttades fyr/bostadhuset hit från Huvudskär och blev fyrmästarbostad. År 1933 byggdes ett 7 m. högt vitmålat betongtorn med en fyrkur på. All utrustning flyttades till nya tornet och en Lyth lampa installerades. Ursprungliga fyr- och bostadshuset revs 1948. Linsen utökades 1934 med ett 4:e ordn.(500 mm) dioptriskt 20° fack som behölls till 1944 då fyren elektrifierades och återfick tidigare 6:e ordn. lins.

Numera har den 6:e ordn akrylglaslins 360° (Tideland ML-300), 2x40W 10,3V lampa.

Skydd enligt lag Arholma båk uppförd 1768 blev statligt byggnadsminne 1935

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna i Våra fyrar 1944

Arholmaleden

Klicka här för att se fyrarna i Arholmaleden.


Jfr Ålands hav, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, Simpnäsklubb