Limö

Från fyrwiki
Version från den 10 november 2022 kl. 15.21 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Limö, svensk ö och fyrplats i inloppet till Gävle, Gästrikekusten, Bottenhavet. Ej bemannad, endast tillsyn.

Gävlebukten, i dess inre del, S om huvudfarlederna till Gävle, 5600 m från Skräddarhällan. I närheten ligger fyrplatsen Bönan, och längre ut fyrplatsen Eggegrund. 
Eggegrund karta ritad.jpg
Oc 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Limö "gamla" fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Limö fyr 1945. Foto Lotsverket.
Limö nya och gamla fyr. Foto Esbjörn Hillberg.
Limö nya fyr, övre ensfyr till Skräddarhällan. Foto Esbjörn Hillberg.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
198100 C 6176 N 60 43, O 17 21 Oc 4s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1902 1980 1917 ej bemannad 21,5 38


Och innan

1822 uppfördes en station för lotsar.

Ur Minnesalbum 1914-1924, under Gävle lotsplats:" ... År 1822 upprättades lotsstation å Linön (Limö), varifrån utifrån kommande fartyg skulle erhålla lots. Genom landhöjningen i dessa trakter, vilken förorsakar uppgrundning av vattendjupen, blev Linön (Limö) allt mer och mer svårtillgänglig för lotskutter, så att denna, de senare åren lotsstationen varit förlagd därstädes, i all synnerhet vid stormigt väder icke kunde angöra hamn. Stationen flyttades därför år 1912 till Bönan, där den nu (år 1929) är förlagd. ... "

Fyren tändes

1902 tändes fyren. Ett i trä fyra våningar högt kombinerat fyr och boningshus, cirka 16 m högt och med åttakantig bas.

  • Den övre våningen med tre fönster bakom vilka fyrapparaten var placerad.
  • Utanför löpte en balkong.

Original optik: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins 220° + skärm 140°, fotogenlampa, sektorering med von Otters klippapparat

1911 drogs lotsstationen in. Lotsstugan flyttades till Brämöns nyuppförda lotsstation.

1917 ersattes fotogenlampan av AGA-ljus.

Ny fyr

1980 ersattes den gamla fyren av en ny. Linsen flyttades över till den nya. Elektriskt ljus.

Tornets färg & form: Röd rund fyrkur med vitt tak uppe på fackverksställning varpå även ett vitt rektangulärt dagmärke med ett rött horisontellt bälte är monterat. Totalhöjd 21,5 m.

Nuvarande optik: Originallinsen från 1902 års fyr används i nuvarande fyr. 100W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Oc WRG 4s 16,5 M. Lyshöjd: 38 m.

Länkar

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Inga övernattningsplatser
Ägare Gamla fyren: Gävle kommun. Nya fyren: Sjöfartsverket.
Kontaktperson Gamla fyren: Gävle kom Charlotte Holmsten 026-179408, Ingemar Lenströmer 0706-472506. Nya fyren: Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Under sommartid avgår båtturer 3 ggr dagligen från Gävle hamn till Limö. Kontakta Turistbyrån 026-147430, www.gastrikland.com. En liten småbåtshamn finns på Limön
Övrigt Fyren från 1902 släcktes år 1980 och ersattes då av nuvarande Limö fyr. Den gamla fyren, som är belägen ca 50 m söder om 1980 års fyr, finns fortfarande kvar och består av en ca 16 meter, fyra våningar hög åttakantig kombinerad fyr- och bostadsbyggnad av trä med svart tak som ersattes av ett rött plåttak år 1951. Alla ytterväggarna var vitmålade så länge som fyren var i drift men 4 av väggarna målades bruna 1985. Den övre våningen har tre fönster bakom vilka fyrljuset fanns. Utanför fönstren finns en fyrbalkong. Fyren var utrustad med en 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins 220° + skärm 140°, fotogenlampa, persiennapparat med urverk och lod samt hade en lyshöjd över havet av 29,4 m. År 1917 ersattes fotogenlampan av AGA ljus som fanns kvar minst till 1972 men troligtvis ända tills fyren släcktes 1980. Byggnaden renoverades 1995-96 och ägaren, Gävle kommun, använde fyren som stipendiebostad för konstnärer fram till 2002.

När 1902 års fyr ersattes av nuvarande fyr 1980 flyttades linsen från den gamla till den nya fyren, persiennapparaten togs bort och elektricitet installerades.

Det fanns en lotsstation på Limön från 1822 men den drogs in 1911 varvid lotsstugan flyttades till Bönans nyuppförda lotsstation.

Skydd enligt lag ej

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten.


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, Gästrikekusten, Bönan, ledfyr, sideralsken, AGA-ljus, Eggegrund, Skutskär, Decca Navigator, D-GPS, lots