Löwenörn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Maskaron.jpg
Täckt stenkolsfyr, dansk modell. Figur Leif Elsby
Nakkehoved i utförande täckt stenkolsfyr. www.söfartshistorie.dk

Löwenörn, Poul de (1751-1826), dansk amiral och 1797-1815 chef för det dansk- norska lots- och fyrväsendet.

Konstruerade täckt stenkolsfyr så att den blev användbar.

Dock var sjökortsarkivet hans huvudsakliga arbetsuppgift. Därutöver ägnade han mycken uppmärksamhet till hamn- och lotsverksamhet.

Planläggning danskt fyrväsende

1798 den 2 mars presenterade han sin plan om utbyggnaden av det dansk- norska fyrväsendet för Fredik Moltke, 1:e deputerade i Generaltullkammaren.

  • I planen ingick att sätta upp fyrar på Bornholm och Christiansö.
  • Dessutom hemställde han att fyrarna på Nakkehoved och på Kronborg skulle tändas igen.
  • För att göra detta behövde dessa emellertid rustas upp efter 26 års förfall.
  • Store Ferder i Norge behövde höjas till ett torn.

Utveckling av täckt stenkolsfyr

Han utvecklade i slutet av 1700-talet Polheimers fyrugn till en fungerande täckt stenkolsfyr.

  • 1800 var de två danska fyrarna vid Nakkehoved nära Helsingör de första byggda "efter Löwenörns princip".
  • I Danmark följde i utförandet täckt stenkolsfyr fyrarna: Bornholm (1802), Gedser (1802), Fakkebjerg (1806) och Anholt (1814).

Norge

I Norge följde i utförandet täckt stenkolsfyr fyrarna: Store Ferder (1802), Lindesnes (1822), Marköy (1822), Rundöy (1825), Kvitsöy (1829), Villa (1839).

Sverige

I Sverige ombyggdes till utförandet täckt stenkolsfyr "enligt Löwenörns princip": Östergarnsholm (1812), Svartklubben (1817), Ölands Södra Udde (1822), Nidingens fyrar (1834), Holmögadd (1837) och Storjungfruns fyr (1839).


Jfr täckt stenkolsfyr, öppen kolfyr, vippfyr, Polheimer, Grove, danskt fyrväsende, norskt fyrväsende, fyrplatsernas namn.