Kalkgrundet

Från fyrwiki
Version från den 2 augusti 2020 kl. 09.10 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kalkgrundet, grundområde i Flintrännan i Öresund, har gett namn åt en fyrskeppsstation, ett fyrskepp samt en kassunfyr. Öresund. Fyrskeppsstationen verksam 1873-1961

Öresund. Grundet är cirka 0,4 M långt, har branta sidor och består av kalksten. Det ligger strax SO om Flintrännans mitt cirka 2 m under vattenytan. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg

Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Kalkgrundets fyrskepp. För utmärkande av Flintrännan, Öresund. Förankrat i hanfot i fem famnars (9 m) vatten. Postadress och telegramadress: Limhamn.

Fyrskeppet n:r 11, det som nu ligger på Oscarsgrundets station, utlades först på denna station. Det vid Kockums varv i Malmö byggda järnfyrskeppet n:r 13 utlades på stationen år 1885."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Kalkgrundet låg från början 0,2 M SSO om Kalkgrundet, på cirka 8 m djup och botten bestående av kalksten på position Lat. N. 55° 36’ 5". Long. O. 12° 54’ 0".

  • Senare flyttades det till cirka 0,4 M NV om Kalkgrundet.

”Fyrfartyget ligger förtöjt omkring två kabellängder SSO från det i norra öppningen av Flintrännan i Öresund liggande Kalkgrundet och tjänar till rättelse för genomgåendet av nämnda ränna. Fartyget är till skrovet rödmålat och har i vita bokstäver på båda sidor ordet: KALKGRUNDET. Fartyget intages, när dess närhet hotas av isläggning och utlägges åter, då fara för is ej längre förefinnes.”


1873-1961 var Kalkgrundet fyrskeppsstation

1914-1918 Under kriget (WW 1) var stationen indragen.

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1883-1914, 1919-1922 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Kalkgrundet

Fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet

Kalkgrundet kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, fyrskepp, Öresund, mistsignal, kassunfyr, utsjöfyr, Lysekil, Flintrännan.