Högbonden

Från fyrwiki
Version från den 8 november 2022 kl. 11.01 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Högbonden svensk ö och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet SSV om Ulvön, mellan Skag och Lungö i Bottenhavet. Bemannad 1909-1964.

Örnsköldsviksleden. Högbonden är Sveriges näst högst belägna fyr, lyshöjd 75,0 m (Kullen är högst med 78,5 m). 

HögbondenStripLEE2010.jpg

Högbonden sedd från väst. Fyren är vid pilen. Foto Leif Elsby 2010.


Lungö karta ritad.jpg
Fl(4) 12s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Högbonden. Foto AL
Högbonden. Foto E Hillberg
Högbonden LED-lampa som nu ersatt ljuset i linsen. Foto U Schloss 2014.
Högbonden lins, linspelare och bifyr. Foto L Elsby 2010.
Högbonden. Foto Tore Olsson 1990.
Högbonden. Foto TA.
Högbonden från flyg 1932. Foto Lotsverket.
Högbonden fyr och boningshus 1908. Foto Lotsverket.
Högbonden hamn och kran 1935. Foto Lotsverket.
Högbonden hamn och kran 1990. Foto Tore Olsson.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
131700 C 5980 N 62 52, O 18 29 Oc WRG 10 s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1909 1909 1963 1964 14 75


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Högbondesn fyr. Belägen i sydvästlig riktning från Ulvö i Nordingrå socken av Västernorrlands län. Postadress: Nordingrå. Telegramadress: Ullånger.

Fyren byggdes år 1909. Utgör ledning för seglationen å Ullångersfjärden m. m."

Fyren tändes

1907-1909 anlades fyrplatsen, efter Kullen Sveriges högst placerade. Först byggdes en linbana (finns kvar) för att få upp materialet till fyrplatsen. Ett i betong runt cirka 14 m högt torn försett med lanternin innehållande lins och Lux-ljus. Ritat av Gerhard Högström.

Dalén-ljus

1943 utbyttes Lux-ljuset mot dalén-ljus. von Otters klippapparat utbyttes mot intermittenshylsa och urverk.

1963 elektrifierades och automatiserades fyren. Elkabel hade dragits till ön.

Avbemanning och personal

1964 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Högbonden

Och sedan

1968 var tornet vitt.

  • Optisk karaktär: Int WRG 10 s 18 M. Ljusstyrka: W 50 000 cd, R 14 000 cd, G 7 000 cd.

1987 öppnades ett vandrarhem på fyrplatsen.

Nuvarande optik: Originallinsen finns fortfarande kvar men är släckt, linshöjd: krona 826, trumma 865, krans 496 = 2137 mm. 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V),

På altanräcket lyser nu en SABIK 350 LED-lykta elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Karaktär 2000: Oc WRG 10s 18 M. Lyshöjd: 75 m.

Karaktär 2016: Fl(4) W 12s 15M. Lyshöjd: 75 m. Ändrad karaktär således samt reducerad lysvidd och att man slopat sektorerna. Lystid: 1/11 - 31/3

Nuvarande karaktär (2018): Fl(4) W 12s 15M. Lyshöjd: 75 m.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fb (tills vidare).
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen AGA-ljus, lins 2:a ordningen. Vitt 14 m högt fyrtorn av betong sammanbyggt med bostadshuset. Fyren anlagd år 1909.
Läge och natur Skogbevuxet c:a 700 m långt och lika brett skär SSV Ulvön. Naturskönt. Avstånd från land c:a 1,8 km.
Bostäder Fm 2 rum och kök, Fb 1 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Ingen hamn. Båtkran på NV-sidan av ön. Linbana för transport av proviant m. m.
Kommunikationer Personalens båtar. Antal resor efter väderleksförhållandena.
Postanstalt Björnåsby. Väg dit: 7 km.
Handelsbod Bönhamn. Väg dit: 1,8 km.
Skola Inackorderingsbidrag.
Övrigt Fyrplatsen ligger högt över havet. Goda förbindelser. Dåligt dricksvatten, men borrning av brunn planerad.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fyrbostäderna används som vandrarhem/pensionat. Bokning 0613-23005. www.hogbondenfyr.se
Ägare SjöV äger fyren och Länstyrelsen i Västernorrland äger bostäder och uthus.
Kontaktperson Marie och Olle Eriksson 073-0962931. Även Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Bilväg till Bönhamn (c:a 70 km) eller Barsta (c:a 65 km) från Härnösand. Kör norrut på väg E4 från Härnösand och tag av vid Gallsäter. Fortsätt mot Nordingrå och därefter mot Bönhamn eller Barsta. Under sommarsäsongen finns det reguljära båtförbindelser 4 gånger per dag till Högbonden både från Bönhamn (c:a 2 nm) och Barsta (c:a 3 nm). Bokas via 0613-10550 och kostar c:a 150:- t.o.r.
Övrigt Högbonden är Sveriges näst högst belägna fyr (Kullen högst). År 1907 fanns inga angöringsfyrar mellan Skag utanför Örnsköldsvik och Lungö utanför Härnösand. Sjöfarten på Norrland hade ökat och ett antal skeppsbrott hade inträffat huvudsakligen beroende på det stora avståndet mellan fyrarna. Redan 1895 hade detta påpekats av en kunglig kommitté som föreslagit fyrar på Ulvön och Höglosmen (ön närmast Högbonden). År 1907 beslutades att låta uppföra en fyr på Högbonden samt två mindre fyrar i farleden väst om Ulvön. Fyren byggdes 1907 till 1909 och innan byggnationen startades byggdes en linbana (finns och används fortfarande) från stranden nästan upp till öns topp för att transportera allt byggnadsmaterial. Linsen av 2:a ordn. flyttades från Ölands Södra Udde och utgör 4/5 av denna lins. Luxljuset som installerades 1909 byttes år 1943 ut mot Dalénljus med klipp (förbrukning 75 l/tim) varvid ursprungliga persiennapparaten med urverk och lod samt intermittenshylsan bortmonterades. År 1963 elektrifierades fyren.

Ett lokalt fyrmuseum om livet på fyren byggs upp på vandrarhemmet. Besök även det mycket sevärda gamla fiskekapellet, byggt 1666, som finns på en kulle ovanför Barsta hamn. Ett fiskekapell från 1659 finns i Bönhamn. Detta kapell stod troligtvis tidigare på ön Höglosmen men flyttades till fastlandet på 1800-talet. Mer info www.nordingra.nu

Skydd enligt lag Beslutat 7/12 2017 som statligt byggnadsminne, Högbondens fyrplats, Högbonden 1:1, Kramfors kommun. Hela området är del av Världsarvet.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se de svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944.

Örnsköldsviksleden

Klicka här för att se fyrarna i Örnsköldsviksleden.


Jfr Bottenhavet, svenskt fyrväsende, fyroptik, Lux-ljus, dalén-ljus, von Otter, intermittenshylsa, lyshöjd, Ölands Södra Udde.