Gävle

Från fyrwiki
Version från den 7 maj 2023 kl. 19.37 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Gävle, svensk stad, lotsplats, plats för Gefle varv och Fyrskepp Nr 2B Almagrundet, Sundsvalls lotsfördelning, Bottenhavet.

Gävlebukten. V fyrarna Limö, Bönan och Eggegrund
Eggegrund karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg Symbol fsk.jpg Vantskruv.jpg

Bönans fyr och lotsplats c:a 1920. Ur Minnesalbum 1914-1924.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Lotsfartyget Gävle. Håkan Löfgrens samling.
Lotsångaren Gefle, Arkiv Sjöhistoriska museet.
Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 60° 40,8' Long. 17° 9,1'.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Gävle lotsplats. Gävleborgs län. Platsens lotsar lotsa till Gävle, Skutskär och Harnäs. Upptogs som lotsplats sannolikt kort efter 1696. Första lotsen var Jonas Sjöö år 1712. Postadress och Telegramadress: Gävle.

Gävle hamn består av tvenne större bassänger, den yttre fjärden eller Gävle redd samt den inre fjärden där Gävle å utmynnar. Å båda sidor av ån äro kajer anordnade med ett vattendjup av 5 meter. År 1905 anlades en ny hamnn med ett vattendjup av 6,5 meter på den västra ändan av yttre fjärden belägna Skansholmen. Denna hamn (Skanshamnen) står i förbindelse med staden och järnvägsnätet medelst en järnvägsbank, 1,930 meter lång, byggd rakt över den inre fjärden.

Hamnen är skyddad mot ostliga vindar av en 390 meter lång vågbrytare, som är byggd över grundet Varvabådan. Förbinde3lsen med Gävle hamn och havet går igenom norra och södra farlederna, båda genom kostbara sprängningar och muddringar fördjupade till 6,5 och 4,5 meters djup.

Det är sannolikt att Gävle lotsplats upprättades åren närmast efter 1696, då den första förordningen angående Lotsverket utkom. Ty omkring år 1700 omnämnas lotsar som varit bosatta i Gävle och år 1712 får lotsen Jonas Sjöö, som lotsat 'Kongl. Maj:ts Brigantin till Öregrund' av staden betalt härför. År 1725 funnos i Gävle 5 lotsar och 1 uppsyningsman. År 1870 funnos 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar och 4 sekundlotsar, om vilka det är antecknat att 4 ägde gårdar i staden. Då dessa lotsar icke kunde påräkna större inkomst än 250 riksdaler banco årligen, tillerkändes de av staden värdet av avkastningen för 1 tunnland jord per år, med 15 riksdaler banco under tillhopa 105 riksdaler banco, vilket belopp ännu utgår.

År 1822 upprättades lotsstation å Linön (Limö), varifrån utifrån kommande fartyg skulle erhålla lots. Genom landhöjningen i dessa trakter, vilken förorsakar uppgrundning av vattendjupen, blev Linön (Limö) allt mer och mer svårtillgänglig för lotskutter, så att denna, de senare åren lotsstationen varit förlagd därstädes, i all synnerhet vid stormigt väder icke kunde angöra hamn. Stationen flyttades därför år 1912 till Bönan, där den nu (år 1929) är förlagd.

Den här omnämnda landhöjningen - enligt beräkning 1 centimeter på 50 år - är till stor olägenhet och kostnad för trakterna häromkring med sina grunda hamnar. Säkerligen skall en generation efter denna knappt tro att man kunnat gå med medelstora bogserbåtar genom Lähalssundet eller att en hamn funnits på nordvästra sänkan på Eggegrund. Eggegrund omnämnes också i hamnarna från 1800-talet som den låga klippan, som knappast höjer sig över vattenytan'.

Som några hamnar i yttre havsbandet icke finnas vid inloppet till Gävle har lotsstationen måst förlägga till Linön (Limö) och sedermera Bönan. Dessa stationer äro dock belägna så långt in i inre havsbandet att uppassningen därifrån icke kan ske, utan sker densamma från lotskuttern, som har sin kryssningsstation vid Eggegrund. Lotskuttern kan därför sägas vara den egentliga lotsstationen och kryssar där så länge is inte hindrar.

Under den tid kuttern ligger på sitt pass äro lotsarna inkvarterade ombord och ha gemensam mathållning med särskilt avlönad kock . Samtliga lotsar är o bosatta i Gävle och tjänstgöra turvis i Gävle för utlotsning och i lotskuttern samt Skutskär."

Sjömärken

Till Gävle visade bland annat stångmärkenaGåshällan och Trödjehällan vägen.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Sundsvalls lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Öfverlots af 2:a grad: Johan Peter Odén, f. 1828
 • Mästerlots: Lars Erik Boman, f. 1839
 • Mästerlots: Lars Söderhäll, f. 1826
 • Mästerlots: Lars Edvard Nordin, f. 1842
 • Mästerlots: Carl August Östrand, f. 1837
 • Mästerlots: Johan Alm, f. 1840
 • Mästerlots: Nils Daniel Wallström, f. 1837
 • Lots: Lars Johan Söderhäll, f. 1861
 • Lots: Johan Albert Alm, f. 1868
 • Lots: Carl Bernhard Nordin, f. 1868
 • Extra lots: Knut Axel Boman. f. 1869
 • Extra lots: Ernst August Östrand, f. 1870
 • Extra lots: Johan Sundgren, f. 1869
 • Extra lots: Axel Leonard Nordin, f. 1871
 • Lotslärling: Anders Theodor Öman, f. 1867
 • Lotslärling: David Adrian Cedergren, f. 1870
 • Lotslärling: Per August Berglund, f. 1870
 • Lotslärling: Emil Mauritz Söderhäll, f. 1872
 • Lotslärling: Carl Alm, f. 1871

Lotsbarnskola

Gävle hade inte lotsbarnskola. Barnen gick i den allmänna skolan.

Fyrskepp

I Gävle låg Gefle varv som byggt fyrskepp Nr 22 Västra Banken och fyrskepp Nr 25 Finngrunden

2017 flyttades Fyrskepp Nr 2B Almagrundet från Västerås till Gävle hamn.

Gävle inlopp

Gävle Norra Inloppet under uppförande Carl Larssons fotosamling.jpg Gävle norra inlopp Nr1. Arkiv Carl J. Larsson 1931.

Gävle Norra Inlopp nr1 fyrnr.1989 nr2. fyrnr.1990 och nr3. fyrnr.1991 fotograf Carl J. Larsson 1949.jpg Gävle norra inlopp, fyrarna Nr1, Nr2 och Nr3. Foto Carl J. Larsson 1949.

20130925 084434 Grynet Nedre Mikael Andersson SjöV.jpg Fyrar flyttas och byggs nya då farleder byggs om. Här fyren Grynet Nedre i nya inseglingen till Gävle. Foto Mikael Andersson 2013.

Gävle Inlopp Rivning av nr 4.jpg Gävle inlopp. Här rivning av nr4. Arkiv SjöV.

Gävle inlopp 2016 arkiv Gävle Hamn.jpg Gävle inlopp. Arkiv Gävle Hamn 2016.

Gävle inlopp Tärnhav arkiv Gävle Hamn.jpg Gävle inlopp med tankern Tärnhav. Arkiv Gävle Hamn.

Gävle varv

1966 användes för kassunfyren Gustav Dalén kassunfyr för första gången en fångdamm tillverkad i plåt. Denna var ritad av Vattenbyggnadsbyrån och byggd på Gävle Varv.

 • Plåtfångdammen gick emellertid bara att använda till en och samma diameter på bottenplattan.

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten


Jfr Lots, Lotsbarnskola, Sundsvalls lotsfördelning, Gävlebukten