Finngrunden

Från fyrwiki
Version från den 30 november 2021 kl. 17.00 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Finngrunden, svenskt grundområde i södra Bottenhavet, NO Gävlebukten, har gett namn åt en fyrskeppsstation, två fyrskepp (Nr 1 och nr 25) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Finngrunden var verksam som fyrskeppsstation 1859-1969.

Gävlebukten. Förutom fyrskeppsstationen Finngrunden utlades fyrskeppsstationen Västra Banken för att varna för området i Bottenhavet. Området uppges ha fått sitt namn efter att finska säljägare där höll till vintertid på den stillaliggande och upptornade isen. 
Grundområdet 
Grundområdet består av två rullstensbankar, Västra och Östra Banken, belägna cirka 30-40 M från land. Avståndet mellan bankarna är cirka 4 M. ”Det på Finngrundsbankarna och däromkring ojämna djupet gör, att av lodningarna i trakten ingen säker rättelse kan för besticket erhållas. Ehuru fartyg kan passera mellan västra och östra bankarna, bör sådant dock undvikas.” 
Finngrunden karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Fyrskepp Nr 1 Finngrunden. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 12 Grepen. Figur Leif Elsby
Utanför Vasamuseet i Stockholm ligger fyrskeppet Finngrunden. Det visas för allmänheten
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Finngrundets fyrskepp. Beläget i Bottenhavet nordost om östra Finngrundsbanken. Postadress och Telegramadress: Öregrund.

Fyrskeppet ligger på ett avstånd av 28 distansminuter från närmaste land, och utlades första gången år 1858. Det nuvarande fyrskeppet utlades år 1903. Under de senare åren har fyrskeppet legat kvar på sin station till mitten av eller slutet av januari. Vintern 1924 - 1925 låg fyrskeppet på sin station hela vintern, första gången det hänt med något fyrskepp i Bottenhavet.

Finngrundet var det första fyrskepp som utrustades med motorbåt; det var år 1906. Med den uppehålles förbindelse med Öregrund, ett avstånd på 42 distansminuter, öppen sjö så gott som hela vägen."

Utmärkning

”Östra Finngrundsbanken har 3:ne grundklackar, 2:ne nordliga och en sydlig. Då fyrfartyget utläggs, utsätts norr om de förra en svart prick med svart toppmärke, och söder om desamma röd prick med rött toppmärke. Ost om södra flaket utsätts en svart- och vitmålad prick med 2:ne svarta toppmärken. På västra banken finns en grundklack med endast 5 fots vatten. Väster om densamma utsätts en röd prick med rött toppmärke och stång. Det på Finngrundsbankarna och däromkring ojämna djupet gör, att av lodningarna i trakten ingen säker rättelse kan för besticket erhållas. Ehuru fartyg kan passera mellan västra och östra bankarna, bör sådant dock undvikas.”

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Finngrunden låg NO om den grundaste delen av Östra banken, på cirka 23 m djup och botten bestående av sand och grus 1872 på position Lat. N. 61° 1’,5. Long. O. 18° 31’,0. Vid början av 1900-talet hade stationen flyttats cirka 10 M längre åt NO, på cirka 40 m djup och botten bestående av lera.

”Fartygets station är NO om den nordligaste grundklacken på östra Finngrundsbanken. Fartyget utlades första gången sommaren 1859. Utläggningen har sedermera kunnat ske tidigast den 21 april (1869) och senast den 25 juni (1867). Intagning har ägt rum mellan den 23 november och 1 december.

Då fyrfartyget 1859 första gången utlades, var endast den södra grundklacken på östra banken känd. Efter upptäckten av de norra grundklackarna förlades fartyget ONO från dessa. Till följd av innevarande år (1872) gjorda mätningar har på det nyligen utgivna sjökortet över Gävlebukten en rättelse i läget av de norra klackarna blivit vidtagen, så att de i nämnda kort ligger omkring 2 ½ minut nordligare än i förut utgivna kort. Här ovan i beskrivningen angivna latitud och longitud utvisar den plats fyrfartyget erhållit i nämnda, denna höst utgivna sjökort.”


1859-1969 var Finngrunden fyrskeppsstation.

Sju fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1860-1864, 1883-1942, 1945-1969 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Finngrunden

Fyrskepp Nr 1 Finngrunden

Fyrskepp Nr 25 Finngrunden

Finngrunden kassunfyr

Länkar och kontakt

Kontaktperson: Ulf Schloss 08-716 7492, 0704-672473.

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Karta svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Gävlebukten

Klicka här för att se fyrarna i Gävlebukten.


Jfr fyrskepp, svenskt fyrväsende, fyrljusreflektor, sideralsken, mistsignal, tyfon, Nautofon, bestickföring, lod, utprickning, minut, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre-Sandholmen, dalén-ljus, radiofyr, racon, Västra Banken.