AGA-gasreserv

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

AGA-gasreserv. Vissa fyrar använde acetylenljus som reserv i händelse av strömavbrott, eller om glödlampan skulle gå sönder. Gasljuset trädde i funktion automatiskt.

Drogden lampa med gasreserv. Foto Niels Stummann

Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg Historik.jpg

Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv. Foto Commonwealth Lighthouse Service, Melbourne

Strömavbrott

Vid tiden då fyrarna började elektrifieras var det inte ovanligt med strömavbrott. Som säkerhet monterades AGA-gasreserv i ett flertal större fyrar. Vid strömbortfall fördes glödlampan automatiskt åt sidan och brännaren gick i stället in i fyrlinsens fokus och brann där som en "vanlig" gasfyr.

Funktion

Armaturen för glödlampan och brännaren för gaslågan monterades på ett och samma underlag men i vinkel till varandra. Underlaget kunde vippa mellan två lägen.

  • I det ena var glödlampan i linsens fokus. I det andra var brännaren i linsens fokus.

Vippningen skedde med en fjäderbelastad elektromagnet.

  • När ström flöt genom glödlampan drog elektromagneten och vippade till läget då glödlampan var i linsens fokus.
  • När strömmen genom glödlampan upphörde förde fjädern vippan till läget då brännaren var i fokus.

I brännaren för gasljuset brinner oavbrutet en evighetslåga. Men gasledningen till fyrlågan är normalt stängd.

  • När brännaren vippar till aktivt läge öppnar ventilen till klippventilen som omedelbart träder i tjänst.

Strömmen kunde ha upphört antingen på grund av elavbrott eller för att glödlampan gått sönder.

  • Om elektromagneten åter aktiverades så att den drog, vippade brännaren tillbaka till inaktivt läge och gastillförseln stängdes till brännaren.
Men evighetslågan fortsatte att brinna.


1954 moderniserades Hjortens fyr i Vänern till helautomatisk elektrisk fyr med AGA-ljus som gasreserv.

På vissa, större fyrar installerades dalén-reserv, dvs gasljuset utgjordes av dalén-ljus.

Gastiden nu slut

Dock, sedan solpaneldrift kommit till användning har numera ingen av Sjöfartsverkets fyrar gasdrift, inte ens som reserv.

Länkar

OBS att denna länk inte längre funkar efter byte av Svenska Fyrsällskapets server. Men jag låter den vara kvar i förhoppning att felet kan rättas till.

Se fler bilder genom att klicka här: Ljusväxlare från AGA


Jfr elektriskt ljus, AGA-ljus, acetylengasfyr, dalén-ljus, solpaneldrift.