Vulkan

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En vulkan

Historik.jpg SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Kompassros ritad.jpg

Fyrskepp Nr 7 Vulkan målad för station Västra Banken. Foto Lotsverket

Vulkan

Fyrskepp

Vulkan är namnet på Sveriges tredje äldsta fyrskepp. Se Fyrskepp Nr 7 Vulkan

Vulkaner

Man skiljer mellan explosiva utbrott och lavafontäner.

  • Ett explosivt utbrott sker om magman (smält berg i jordens innandöme) innehåller gas. Förloppet kan liknas med en champagneflaska. När trycket minskar (korken dras ur) expanderar gasen våldsamt och innehållet sprutar ut. Kiselrik magma kan innehålla 6-8% gas.
  • Lavafontäner har ett jämförelsevis lugnare förlopp.

Vulkanutbrotten klassificeras efter en skala 0-8 efter mängd material.

Var

Vulkaner finns längs sprickryggarna i de områden där kontinentalplattor glider isär. Jfr avsnittet jordbävning om tektonik

Hur ofta

Mellan år 2000-2013 registrerades globalt 519 vulkanutbrott, d.v.s. cirka 40 per år. Av dessa 519 skedde 103 i Indonesien.

Flertalet utbrott, beräknat till 80% av världens samtliga, registreras inte.

  • De inträffar på havets botten (cirka 1500 meter djup) och märks inte på jordytan.

Värstingar

För att kallas supervulkan måste ett utbrott generera 1000 kubikkilometer material.

Toba-utbrottet (Indonesien) inträffade för c:a 74 000 år sedan och är den hittills största supervulkanen.

  • Den globala temperaturen sänktes tio grader under sex år.
  • Kanske startade då den senaste istiden. Se inlandsis.

Tamboro-utbrottet (Indonesien) år 1815 är det största explosiva utbrottet under de senaste 10 000 åren.

  • Utbrottet sänkte den globala temperaturen med tre grader och blockerade solljuset.
  • Året efter blev känt som året utan sommar.


Jfr inlandsis, landhöjning, jordbävning, vulkan, klimat, missvisning, emigration, navigering, SMHI, fyrskepp, Fyrskepp Nr 7 Vulkan, antikens fyrar