Vrakfyrskepp

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vrakfyrskepp, fyrskepp för (tillfällig) utmärkning av vrak.


Utprickning av vrak enligt Svensk Lots 1923

SweFlag.jpg Symbol fsk.jpg Symbol lysboj.jpg Lur ritad.jpg

Enligt Svensk Lots 1923

"Vrak, utgörande hinder eller fara för sjöfarten, utmärkas genom utläggande av vrak-fyrskepp, -lysboj, -boj eller -prick.

Vrakfyrskepp skall föra: vid dager tre grönmålade ballonger, hissade under en minst 6 m över vattenytan, horisontellt hängande rå, därav en ballong under den rånock, som är närmast vraket, och två ballonger vertikalt med 2 m mellanrum under den andra rånocken, samt under mörker tre på enahanda sätt anbragta lanternor, visande fast, grönt sken, men icke någon ankarlanterna.

Å vrakfyrskepp äger mistsignalering rum vid tjocka eller disig väderlek medelst klämtning med klocka under ungefär 10 sek tid med högst 2 min mellanrum. Ligger vrakfyrskeppet förankrat i riktning mellan nord och ost från vraket, består klämtningen av en följd genom korta uppehåll åtskilda dubbelslag. När däremot varkfyrskeppet ligger förankrat i riktning mellan syd och väst från vraket, består klämtningen av en följd enkelslag. När från vrakfyrskepp observeras, att fartyg styr sådan kurs, att fara för påsegling av vraket kan befaras, avlossas såvitt möjligt från vrakfyrskeppet ett eller flera varningsskott med korta mellanrum.

Vraklysboj, är grönmålad och visar grönt blänk- eller blixsken med 1 eller 2 karta blänkar.

Vrakboj är grönmålad och försedd med 1 eller 2 gröna flaggor å stång.

Vrakprick är grönmålad och försedd med 1 eller 2 gröna flaggor eller ballonger.

Vraklysboj, som visar två blänkar, samt vrakboj eller vrakprick med två flaggor eller ballonger ligger förankrade i riktning mellan nord och ost från vraket. Vraklysboj som visar en blänk, samt vrakboj eller vrakprick med en flagga eller ballong ligga mellan syd och väst från vraket.

Vid passerande av utprickat vrak skall följande iakttagas:

Fartyg skall passera vrakfyrskepp å den sida, på vilken vid dager två grönmålade vävkulor och under mörker två lanternor, visande fast grönt sken, befinna sig. Vid passerandet av vrakfyrskepp, lysbojar, bojar eller prickar är nödvändigt att passera desamma med försiktighet och på tillbörligt avstånd, under det man dock såsom huvudregel kan utgå från, att man bör passera nord eller ost om vrakfyrskepp, som giver mistssignal, bestående av dubbelslag, men syd eller väst om dylikt givande enkelslag, samt att man bör passera nord eller ost om vraklysboj, som visar två blänkar, och vrakboj eller vrakprick med två topptecken, men syd eller väst om vrakboj, som visar en blänk och vrakboj eller vrakprick medett topptecken."

Vrakfyrskepp

Enligt Svensk Fyrlista 1963: "Vrakfyrskepp, -bojar och -prickar förankras så nära vraket som det är möjligt utan eftersättande av deras säkerhet.

Vrakfyrskepp, vilket om möjligt icke är rödmålat, för vid dager i en vågrätt hängande rå en grön ballong under den ena rånocken och två gröna ballonger lodrätt under varandra under den andra rånocken. Den ensamma ballongen sitter under den rånock, som är närmast vraket. Under mörker ersätts ballongerna av lanternor, som visar grönt fast sken.

Fartyg skall således passera vrakfyrskepp på den sida, åt vilken de två över varandra sittande ballongerna eller lanternorna är vända. Vrakfyrskepp för icke ankarlanterna.

Mistsignaler ges från vrakfyrskepp under tjocka eller disig luft genom klämtning med klocka under 10 sekunder varannan minut. Är fyrskeppet förankrat i kvadranten N-O om vraket består klämtningen av upprepade dubbelslag; är fyrskeppet förankrat i kvadranten S-V från vraket består klämtningen av en följd av enkla slag.

Fartyg skall således passera norr eller öster om fyrskeppet, när signalen utgörs av dubbelslag, samt söder eller väster om fyrskeppet, när signalen utgöres av enkelslag.

Observeras från varkfyrskepp, att fartyg stävar mot vraket, avlossas såvitt möjligt från vrakfyrskeppet ett eller flera varningsskott.

Vrakbojar och -prickar är gröna. Vrakboj, förankrad i kvadranten N-O från ett vrak, skall visa grönt tvåblixtsken, Bx(2) g. Är den förankrad i kvadranten S-V från vraket skall den visa grönt enblixtsken, Bx g. Motsvarande kännetecken för vrakprickar utgörs av två gröna flaggor respektive en grön flagga.

Fartyg skall således passera norr eller öster om vrakboj (vrakprick) som visar tvåblixtsken (har två flaggor), samt söder eller väster om sådan boj (prick), som visar enblixtsken (har en flagga). "


Fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd tjänstgjorde perioden 1901-1930 dels under sommarperioden som (vanligt) fyrskepp vid Trelleborgsredd, dels under vinterperioden som (vanligt) fyrskepp i Flintrännan samt som vrakfyrskepp vid Falsterborev.

Ej ännu vrak

Lanternor och dagsignal för fartyg som inte ännu blivit vrak.

Klick i bild länkar vidare.


Jfr utprickning, vrak, fyrskepp, lysboj