Villa

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Villa fyr, norsk angöringsfyr, ledfyr och f.d. bemannad fyrplats vid fjorden Folda, Nord-Tröndelag, Norge. Norska havet. Bemannad 1839-1890

HaltenKartaRitad.jpg
Fyren på Villa. Arkiv lighthousesofnorway.com

NorFlag.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg

Fyren på Villa. Foto 2008 Dag Finnlein
Fyren på Villa som täckt stenkolsfyr. Figur Leif Elsby
Fyren på Villa, nu som linsfyr. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Norskt Nr: (saknas)

WGS-84 Lat. N 64° 33′. Long. 10° 41′

Bemannad 1839-1890

Fyrplatsen anlades

1838-1839 pågick arbetet med fyrplatsen under ledning av kapten Blom. Till sin hjälp hade han en förman och upp till 70 man och en häst. Arbetet på tornet skedde på ackord.

  • Tornet var i basen sexkantigt och utfört i huggen sten med de inre delarna i tegel.
  • Höjd 15 ½ alnar (9,3 m), diameter 14 alnar (8,4 m). På utsidan ledde en trappa i gjutjärn.
  • Fyren uppfördes som täckt stenkolsfyr "enligt Löwenörns princip".

Dessutom uppfördes ett boningshus med uthus, smedja samt hamn.

Ett kolmagasin uppfördes vid fyrplatsen och ett vid hamnen.

  • Tillsammans rymde dessa 2 000 tunnor stenkol.

1839 1 september tändes fyren första gången.

  • Den årliga kolförbrukningen var 525 tunnor (98,7 m3). Till tändningen åtgick 3 famnar ved.

Linsfyr

1859 ändrades fyren från täckt stenkolsfyr till linsfyr. Dragkanalerna murades igen. En lins av 2:a ordningen och oljebrännare gav ett blänk var 4:de minut.

Avbemanning

1890 var de näraliggande fyrarna Halten och Gjeslingene nu uppförda varför fyren Villa inte längre ansågs behövas.

  • Fyringen upphörde. Fyrplatsen avbemannades
  • Lins, fyrapparat och allt annat brukbart flyttades över till Nordöyan fyr.
  • Tornet på Villa tjänar idag som sjömärke

1932 överfördes äganderätten för ön till det norska lotsväsendet.

Nuvarande karaktär: (släckt)


Jfr norskt fyrväsende, Norska havet, angöringsfyr, ledfyr, kolfyr, täckt stenkolsfyr, linsfyr, sjömärke