Viksnäsudde

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Viksnäsudde, f.d. bemannad ledfyr i västra inloppet till Mariestad vid Vänern. Bemannad 1902-1925

Den f.d. fyren står S om farleden. I ledande sektor ligger två grund (minsta djup 4,1 m) 1100 m från fyren. Sektorn leder fritt från fyren till enslinjen hos fyrarna Snappudden men icke längre åt NO. Ett 1,5 m grund ligger nära sektorns norra gräns 450 m från fyren som ligger cirka 5M V om Mariestads hamn. 
KartaRitadVänernSödra.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg VSS logo .jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fyr.jpg

Viksnäsudde. Foto Esbjörn Hillberg
Viksnäsudde. Arkiv Rigmor Melin
Viksnäsudde. Arkiv Rigmor Melin
Viksnäsudde. Arkiv Rigmor Melin
Viksnäsudde fyrvaktarboställe. Arkiv Lugnås Hembygdsförening
Fyren Viksnäsudde och enslinjen vid Viksnäs, här markerad med rött streck. Arkiv Mariestads Fyrsällskap
Ensmärke Viksnäs övre, nymålad och fotad av Mariestads Fyrsällskap
Ensmärke Viksnäs nedre, nymålad och fotad av Mariestads Fyrsällskap
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 58 42,7, Long. E 13 40,5. Sv. Nr. 1813. Int. Nr. -

Området

Viksnäsudde blev lotsboställe år 1827. Den ligger inom ett stort skogsområde nära Sjöbergs herrgård i Björsäters socken. En sten med årtalet 1687 vittnar om att Kinneskogens kronopark sträckte sig hit. Den långa udden är änden av en höjdsträckning som går ut i Vänern.

Farvattnen var ett område för genomsegling och här stötte äldre leder samman. Sträckan in mot Mariestad var särskilt svår att angöra. Efter 1900 påbörjades anläggandet av fyrar och muddring och sprängning för farleder.

Syd om fyren står två ensmärken.

Fyren

1902 anlades fyrplatsen

  • På ett grund utanför udden uppfördes det 6,6 m höga tornet efter ritningar av lotsbefälhavare Knut Torkel Larsson.
  • Det bestod av ett nedtill öppet rödmålat fackverk och vit slät plåt. Fotogenlampa
  • En brygga ledde ut till fyren
  • Då fanns även en lysboj utanför udden.

1928 byttes fotogenlampan ut mot AGA-ljus med trumlins av 6:e ordningen

  • Samma år tog isen bryggan. Eftersom fyren med gasdrift inte krävde ständig tillsyn blev inte bryggan återuppbyggd.

1942 hade fyren Sv. Nr 1813

  • Fyrkaraktär: Bx 3s 10 M. Lyshöjd 7,3 m

1950 släcktes fyren samtidigt som en ny farled skapades genom Onsösundet. Där uppförde man fyrarna Onsösundet och Ekorn. Den gamla farleden förvandlades då till en så kallad dagled.

  • Fyrplatsen avbemannades

Nuvarande karaktär: (släckt)

Personal

Förste fyrvaktare blev lotsen Anders Petter Lundgren. Anders Petter blev lots någon gång under slutet av 1870-talet enligt Rigmor Melin. Han var hennes farmors far.

Anders Petter var gift tre gånger. I första giftet föddes bl.a. sonen Johan. Johan blev efterträdare till fadern på Viksnäs.

Första hustrun dog under dramatiska former. Vid ett lotsuppdrag rodde Anders Petter ut till den båt han skulle lotsa in i Mariestadsfjärden. Han glömde dock sina handskar i roddbåten och hustrun skulle räcka över dessa. Hon föll dock överbord och drunknade. Denna händelse finns dokumenterad i de flesta böcker som behandlar lots och fyrar i Vänern. Anders Petter avled 1926 i kallbrand.

Andre fyrvaktare blev sonen Johan Lundgren. Han var sjöman innan han tillträdde tjänsten som fyrvaktare. förutom sitt arbete med lotsning så gällde det för Johan och hans familj att försörja sig så gott det gick på vad sjö och jord kunde producera. Johan avled 1964 och är med sin hustru Lotten begravd på Björsäters kyrkogård.

Fyrvaktarbostället finns fortfarande kvar och är sommarstuga till släktingar.

För att få reda på mer om de som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Viksnäsudde

Viksnäsudde

Utdrag ur Lugnås Hembygdsförenings medlemsblad 1999 och 2005: Viksnäs med sitt läge var naturligt en lämplig plats för en fyr. Platsen hade sedan 1827 varit ett lotsboställe, men fyren byggdes och togs i bruk 1902. Fyren ligger på en kobbe, en klippa en bit ut i sjön och intilliggande bostad utgjorde fyrvaktarbostället. Farvattnen utanför Viksnäsudden var genomseglingsvatten för den äldre sjöfarten. Tidigare möttes även leden från Onsö och Mariestadstrafiken.

Vid byggandet av fyren muddrade man leden på vissa ställen in mot Mariestad. Tillsammans med fyren fanns även en lysboj utanför udden. Från början var fyren oljeeldad (veklampa) men från 1928 installerades AGA-ljus.

År 1950 går sjöleden in i en ny fas. Leden blir en dagsled och fyren dras in. Fyrtornet omvandlas till ett sjömärke.

Eftersom fyren var placerad ute i vattnet så var man tvungen att bygga en brygga ut i sjön för att kunna nå fram. Bryggan försvann tyvärr redan 1928 då isen tog den. Betongfundamenten finns fortfarande kvar. Samma år fick fyren gasdrift och daglig tillsyn var inte nödvändig och därför byggdes aldrig bryggan upp.

Fyrtornet är uppfört av lotsbefälhavare Knut Torkel Larsson och är av järn med rödmålade regelverk samt med vit slät plåt. Larsson härstammar från Åmål.

Länkar

Fyren vårdas idag av Mariestads fyrsällskap

Extern länk till Mariestads fyrsällskap

Extern länk till Viksnäsudde kummel

Några f.d. bemannade fyrplatser vid Vänern

Klick i kartan länkar vidare

SkoghallSkoghallRisnäsuddeRisnäsuddeÅsnegrundetÅsnegrundetStavikStavikGunnarsholmenGunnarsholmenStånguddenStånguddenMegrundetMegrundetNavenNavenPålgrundenPålgrundenHjortens uddeHjortens uddeGälleuddeGälleuddeNormansgrundetNormansgrundetGöta älvTrollhätte kanalHammarö SkageHammarö SkageSöökojanSöökojanStranduddenStranduddenLakholmenLakholmenHarnäsuddeHarnäsuddeSjötorpSjötorpBorhallsuddeBorhallsuddeSmörhättanSmörhättanDjuröDjuröGöta kanalVanäsVanäsFjukFjukLidköpingLidköpingMariestadMariestadVänerVätterKomposit.jpg
Bildinformation

Klick i bilden länkar vidare

Inloppen till Otterbäcken, Sjötorp och Mariestad

Här finns fyrarna och båkarna:

Laddar karta ...


Jfr Vänern, Mariestad, svenskt fyrväsende, hamnfyr, ensfyr, öppet pelartorn, vänerlots