Ven

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

Ven (västra fyren), svensk ö och f.d. bemannad fyrplats på Vens NV udde, Öresund. Bemannad 1871-1968.

På samma ö, på NO udden, låg den f.d bemannade fyrplatsen Haken. 
Öresund karta ritad.jpg
LFl 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg

Ven västra (nya fyren) 2016. Foto Allan Lundström
Ven västra (gamla fyren) 2016. Foto Allan Lundström
Ven västra. Foto Esbjörn Hillberg
Vens fyr 1871-1968. Figur Leif Elsby
Vens fyrplats 1892. Foto Lotsverket
Vens fyrplats 1892. Foto Lotsverket
Ven västra fyren. Foto Lotsverket
Ven västra fyren. Vykort
Ven västra fyren 1923. Foto Lotsverket
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N. 55° 55’,2. Long. O. 12° 40’,0. Sv. Nr. 698700. Int. Nr. C1928

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Vens västra fyr. Belägen på nordvästra udden av ön Ven i Öresund. Postadress: S:t Ibb. Telegramadress: Rt. Ven 7.

Fyren byggdes år 1871 och består liksom Hakens fyr av ett med bostadshuset sammanbyggt lågt torn."

Fyren tändes

1871 anlades fyrplatsen. Ett i trä kombinerat fyr och boningshus med vid ena gaveln sammanbyggt åttakantigt torn med lanternin innehållandes 4:e ordningens lins. Tillverkat av snickerifabriken Bark & Warburg. Ritat av L Fr Lindberg.

  • (1869 hade ett liknande kombinerat fyr och boningshus uppförts på Hanö.)

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående linsfyr med tindrande sken. Lat. N. 55° 55’,2. Long. O. 12° 40’,5.

  • Fyrapparaten: 4:de ordningens lins-.
  • Fyrljusets höjd över vattenytan: 100 fot (30 m).
  • Fyrtornet: av trä, inneslutet i boningshuset
  • Lysvidd: 12 (distans)minuter.
  • Grundens höjd över vattenytan: 70 fot (21 m).
  • Lysfält: från O t N över N och V till S t O 1/2 O.

Fyren är belägen nära nordvästra udden av ön Ven, och är anbringad i ett med västra gaveln på fyrbetjäningens boningshus sammanbyggt torn. Fyrapparaten utgörs av en omgående linsapparat, vilken inom var 10:de sekund visar en vit blänk av 2 till 3 sekunders varaktighet. Boningshuset är rödmålat, men tornets fristående del vit. Fartyg, som sydvart om fyren håller denna i sikte, det vill säga icke passera öster om begränsningslinjen S t O 1/2 O, går fria för såväl alla Landskronagrunden, som grunden utanför Barsebäcks udde. Yttersta ändan av det från öns nordvästra udde utskjutande rev är utmärkt med en större prick med rött topptecken. Fyrinrättningen anbringades 1871, och den 1 november samma år tändes fyren första gången.”

1884 utfördes arbete med strandskoning för att förhindra stranderosionen.

Flyttning

1901 flyttades fyren cirka 100 m längre in mot land för att undgå rasrisk.

1902 byggdes ett fotogenförråd.

1911 uppfördes mistsirén med maskinhus samt återuppfördes det från Kråksundsgap på Västkusten nedmonterade fyr och boningshuset. Det blev åter bostad för fyrmästaren.

1922 utfördes ånyo arbete med strandskoningen.

1938 elektrifierades ön Ven.

1939 elektrifierades fyrplatsen.

Avbemanning och personal

1968 var fyrtornet 12 m högt, målat vitt, vid gaveln av rött bostadshus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Ven

Och sedan

1968 byggdes ett nytt i betong 8,5 m högt fyrtorn. Ven (västra, nya fyren)

WGS-84 Lat. N. 55° 55’,2. Long. O. 12° 40’,0. Sv. Nr. 698700. Int. Nr. C1928

199? upphörde mistsignaleringen.

2000 var tornet 8,5 m högt, målat vitt med rött bälte.

Nuvarande karaktär (nya fyren): LFl WRG 10s 16,5M. Lyshöjd: 24,0 m.

Länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Elektrisk fyr, lins 4:e ordningen. Elektriskt driven mistsirén för tryckluft. 1 st. 7 hkr. elmotor. I reserv 1 st. 7 hkr. Bolinder-motor. Vitt 12 m högt fyrtorn vid gavel av bostadshuset. Fyrplatsen anlagd år 1871.
Läge och natur På öns västra sida. Vackert läge. Fyrområdet omfattar 4650 kvm odlingsjord och trädgård med fruktträd och bärbuskar.
Bostäder Fm 2 rum och kök jämte 1 vindsrum utan eldstad. Fv 2 rum och kök, det ena rummet vindsrum. Fb 1 rum och kök. El. ljus i bostäderna, för övrigt inga bekvämligheter. Anslag beviljat för bostadsförbättring.
Kommunikationer Närmaste hamn är Kyrkbacken, väg dit 15 min gångtid. Båtförbindelse med Landskrona en gång i veckan. Från östra hamnen, Bäckviken, daglig förbindelse med Landskrona. Till Bäckviken c:a 5 km.
Postanstalt C:a 3 km från fyrplatsen. Posten hämtas dagligen.
Handelsbod Till närmaste handelsbod 15 min. gångtid.
Skola Folkskola 2,5 km från fyrplatsen.

Fyrar på Ven

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Laddar karta ...

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, Lotsverket, linsfyr, tindrande sken, mistsignal, Hanö, Kråksundsgap, Bark & Warburg