Vattenfall

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vattenfallsstyrelsen, centralt ämbetsverk som var underställt Kommunikationsdepartementet, senare ombildat till aktiebolaget Vattenfall.

Huvuduppgiften var att förvalta statens trafikkanaler samt att tillgodogöra staten tillhörig vattenkraft. Det bildades ur Trollhätte kanalbolag för att för statens räkning utvinna och utnyttja vattenkraft. Sedan dess har mycket hänt ... .

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Vantskruv.jpg


Start

1901 övertog staten efter sega exprorieringsliknande förhandlingar fallrättigheterna i Göta älv i Trollhättan.

 • Pådrivande var SJ, som ville elektrifiera järnvägen.

1905 köpte staten Nya Trollhätte Kanalbolag. Det ombildades till Trollhätte kanal- och vattenverk, som blev ett statligt verk.

1906 avsatte Riksdagen 8,5 MSEK för utvecklingen av vattenkraft i Trollhättan. Se riksdaler.

1908 tillskansade sig staten de resterande fallrättigheterna längs Göta älv, nämligen de i Vargön och Lilla Edet.

 • Genom detta blev det möjligt att utnyttja Vänern som vattenmagasin.

1909 ombildades Trollhätte kanal- och vattenverk till Kungl. Vattenfallsstyrelsen.

 • Dess förste chef blev F Vilh Hansen, tillika den person som genomförde byggandet av Trollhätte kanal 1916 års led.

Första kraftverket

1910 var Olidans kraftstation i Trollhättan så långt kommen att de fyra första aggregaten togs i bruk.

 • Teknikvalet att det skulle bli växelström och att frekvensen skulle vara 50 Hz var ingen självklarhet.
 • Man började med att leverera 25 Hz till bland annat staden Göteborg.

Fler vattenkraftverk

1910 påbörjades arbetet med Porjus kraftstation.

 • Byggmaterial och förnödenheter fraktades de 55 km från Gällivare samtidigt som järnväg byggdes till platsen.
 • Samma år tillstyrkte regeringen att fallen i Älvkarleby skulle byggas ut.

1914 var i Olidan 8 aggregat i drift och

1915 var de 5 aggregaten i Älvkarleby i drift.

1920 var Porjus klar. Fallhöjd 56 m. Sammanlagd effekt 152 MW.

1925 var i Olidan 13 aggregat i drift. Fallhöjd 32 m. Sammanlagd effekt 220 MW.

1929-1934 byggdes Vargöns kraftverk, cirka 2 km nedströms Vänerns utlopp i Göta älv.

 • Kraftstationen är sammanbyggd med dammen och innehåller 2 kaplanturbiner, vardera 8 m diameter.
 • Fallhöjd i medeltal 4,3 m. Med vattenföring upp till 700 m3/s genererar de tillsammans 20 MW.

1945 påbörjades arbetet med Harsprångets kraftstation.

1951 togs det första aggregatet i Harsprånget i drift.

1952 var Harsprånget färdigt. Fallhöjd 74 m. Sammanlagd effekt 290 MW.

 • Detta var ett rekordprojekt: störst generator, störst tunnel- och dammkonstruktion, den största elproduktionen och världens längsta och dittills högsta spänning för kraftöverföringen.
 • Via en 1000 km lång högspänningsledning om 380 kV leddes kraften från Luleälven till Hallsberg.

1968 stoppades utbyggnaden av Vindelälven. Ett argument var att kärnkraften väntar runt hörnet.

AB Atomenergi

1947 beslöt riksdagen att bilda AB Atomenergi med uppgift att ta fram kärnreaktorer för elproduktion.

1954 togs den första svenska kärneaktorn R1 i drift, en forskningsreaktor med tungvatten med 1 MW eleffekt.

 • Den var inhyst i ett bergrum under Tekniska högskolan i Stockholm.

1963 startades i Ågesta en kärnreaktor med 10 MW eleffekt och 40 MW värme. Det var en försöksanläggning.

1971 startades Oskarshamn 1 (400 MW el). I mitten av 1970-talet startades Ringhals 1 (795 MW el) och Ringhals 2 (875 MW el).

1996 blev Norden en sammanhängande elmarknad, öppen för konkurrens. Vattenfall blir ett internationellt verkande bolag.

Oljekris 1 & 2

1973 oljekris nr 1.

1979 åter oljekris. Nu med ransoneringskort för bensin. Samma år Harrisburgolyckan och folkomröstning om kärnkraften i Sverige.

Kanaler och lotsar

1965 var Vattenfallsstyrelsen organiserad i fem byråer: kraftverksbyrån, byggnadstekniska byrån, kanal- och fastighetsbyrån, administrativa byrån samt kameralbyrån.

1988 hade Vattenfall 38 kanallotsar i Trollhättan för lotsning mellan Göteborg och Vänersborg.

1992 den 1 januari ombildades Vattenfall till aktiebolag. Trollhätte kanalverk blev eget statligt affärsverk.


Vattenkraftverk: bl a Trollhätte kraftverk (Olidan och Håjum) inklusive Lilla Edets och Vargöns kraftverk, Älvkarleby, Motala och Västerås kraftverk, samt de norrländska Porjus, Norrfors och Sillre.


Jfr Trollhätte kanal, Södertälje kanal, Hansen, Göteborg, elektriskt ljus, ASEA, atomdrift