VIPP-utmärkelse

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

VIPP, en utmärkelse utgiven av Svenska Fyrsällskapet. Priset utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1.


Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

LoggaSvenskaFyrsällskapet.jpg


Modell av vippfyr utdelad som VIPP-utmärkelse. Foto L Elsby 2022.

2022 års VIPP: Ratan Södra Fyr och Föreningen Ratans Historia

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Ratan Södra och dess fyrhus från 1874 – som har blivit flyttat två gånger sedan den nya fyren byggdes 1942 – är nu tillbaka på sin ursprungliga plats. Sedan 2011 har byggnaden genomgått en omfattande renovering, inga genvägar har tagits utan allt arbete har utförts på sådant sätt som det en gång gjordes när huset byggdes. Tidsenliga färger, handhyvlade golvplank och handtryckta tapeter med mera. Fyren är numera att betrakta som ett vackert museiföremål.

Renoveringen har skett i samarbete med Västerbottens museum, Länsstyrelsens kulturmiljöavdelning, Riksantikvarieämbetet och framförallt Föreningen Ratans Historia med dess nyligen bortgångne ordförande Christer Hollinder som eldsjäl."

Göteborg den 26 mars 2022

2021 års VIPP: Ulla Hillberg

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Bakom varje framgångsrik man står oftast en kompetent kvinna” som sällan får deterkännande hon förtjänar. Ingen passar bättre in på det påståendet än Ulla.

Sedan starten 1996 har antalet medlemmar ständigt ökat och har snart nått upp till 5000. Denna fantastiska utveckling hade inte varit möjlig om inte administrationen fungerat så bra som den gjort. En verksamhet som kanske inte syns så mycket utåt men som måste vara på plats om inte medlemmarna ska svika och verksamheten haverera. Dessa delar av föreningens verksamhet syns ofta inte utåt utan tas bara för givna.

Det är framför allt i denna roll som Ulla Hillberg bidragit med sin kunskap och effektivitet och aldrig sinande energi.

Ulla har även tillsammans med sin make deltagit i många fyrbesök såväl i Sverige som utomlands och skapat egna kontakter som är ytterst värdefulla för Fyrsällskapet.

Ulla har även ombesörjt all försäljning och distribution av klubbprylar via post och mycket annat. Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Ulla Hillberg ”Årets VIPP 2021” visa vår stora uppskattning för det långvariga och idoga arbete hon lagt ner under Fyrsällskapets 25-åriga verksamhet.

Styrelsen

Priset skulle delats ut vid årsmötet i mars men på grund av pandemin sker det vid ett senare tillfälle.

2020 års VIPP: Föreningen Sandhammarens Fyrplats

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Den ideella Föreningen Sandhammarens Fyrplats bildades 2009 av lokala fyrentusiaster under ledning av Berny Perzon och Arne Nilsson. Föreningens syfte är att dokumentera, återskapa och bevara Sandhammarens fyrplats med livräddningsstationen i sin helhet i så ursprungligt skick som möjligt samt att informera om och visa fyrplatsen och dess olika anordningar.

Man började sitt arbete genom att röja upp hela området. De fick också tillstånd av ägaren Sjöfartsverket att hålla fyren öppen och visa den för allmänheten från 2011. Delar av det gamla maskinhuset rustades upp och används nu som expedition. En modell av fyren i skala 1:10 byggdes och monterades upp på platsen för den bortflyttade norra fyren. En gammal signalkanon reparerades och en lavett till den byggdes. De övertalade länsstyrelsen att röja mängder av träd så att sikten från fyren öppnades. Från 2016 hyr föreningen maskinhuset och 2017 påbörjades en totalrenovering. En utmärkt hemsida finns på: www.sandhammarensfyrplats.nu.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Föreningen Sandhammarens Fyrplats ”Årets VIPP 2020” visa sin uppskattning och uttrycka sitt varma tack till föreningen och dess medlemmar för att de genom sitt långvariga och idoga arbete har underhållit och utvecklat Sandhammarens fyrplats samt visar och har skapat ett välbesökt betydelsefullt maritimt kulturminne.”

Göteborg den 21 mars 2020

2019 års VIPP: Garpens Vänner

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Den ideella föreningen Garpens Vänner bildades 1993 av några lokala fyrentusiaster under ledning av Anders Mårtensson. Efter en lång process i flera steg med bl.a. Statens Fastighetsverk fick föreningen 1998 med hjälp av Torsås kommun köpa Garpens fyrplats.

Fyrplatsen, uppförd 1893, omfattar förutom ön, nuvarande fyr från 1934, en hamn samt ett flertal byggnader som har renoverats. År 2015 installerade man kommunalt vatten och drog nya elledningar mellan fastlandet och ön. Föreningen har även återtänt och håller fyren Garpen lysande. I avtalet med kommunen åläggs föreningen att förvalta fyrplatsen, hålla fyren lysande och erbjuda allmänheten tillträde till ön.

Föreningen bedriver en båtförbindelse med fastlandet. Garpens Vänner bjuder årligen alla elever i 5:e klass i Torsås kommun på ett gratis dagbesök med fika. Man har en vision med rubriken: ”Vår ö är allas ö.” Och erbjuder: ”Hit kan du göra en dagsutflykt, övernatta eller varför inte hyra hela ön?” En utmärkt Hemsida finns på: www.garpen.se.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Garpens Vänner ”Årets VIPP 2019” visa sin uppskattning och uttrycka sitt varma tack till föreningen och dess medlemmar för att de genom sitt långvariga och idoga arbete har renoverat, utvecklar och bevarar Garpens fyrplats samt skapat ett välbesökt och betydelsefullt maritimt kulturminne.”

Stockholm den 23 mars 2019

2018 års VIPP: Bengt Wall

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Våren 2010 samlades ett trettiotal fyrentusiaster under ledning av Bengt Wall på Smögengården för att bilda Föreningen Hållö Fyr. Föreningen har arbetat för fyrens bevarande med sikte på en god antikvarisk standard. Föreningen har levandegjort fyrens kulturarv och utvecklat den till ett förstklassigt besöksmål.

I dag är fyren totalrenoverad och fyrplatsen har dessutom kompletterats med ett Fyrmuseum och ett Naturrum. Av föreningen utbildade guider jobbar på ön under sommarmånaderna. En webbkamera har monterats och som visar bilder i tio riktningar. Under 2017 har en 32-sidig publikation om Hållös historia presenterats. En utmärkt hemsida finns på www.hallofyr.se och många olika aktiviteter arrangeras på fyrplatsen.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Bengt Wall ”Årets VIPP 2018” visa sin uppskattning och uttrycka sitt varma tack till Bengt för att han genom sitt långvariga och idoga arbete har byggt upp och utvecklat Hållö fyrplats till ett välbesökt och betydelsefullt maritimt kulturminne.”

Göteborg den 17 mars 2018

2017 års VIPP: Jan Ströberg

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Jan Ströberg startade år 2002 Svenska Fyrsällskapets programkommitté på Gotland. Han har sedan dess ansvarat för dess mycket omfattande verksamhet med föreläsningar och lokala fyrresor.

År 2009 tog Jan initiativet till att bilda föreningen Fyrtillsyn Gotland och han har sedan dess varit ordförande. Föreningen arrangerade fyrteknikkurser för lokala föreningar och de kommande ägarna av fyrarna: Heligholmen, Laus Holmar, Norsholmen, Näsrevet, Valar och Östergarn Västra. Samtliga dessa fyrar togs över från SjöV och ägs numera av lokala intressenter. Fyrtillsyn Gotland i samarbete med de lokala ägarna ansvarar för fyrarnas upprustning och underhåll.

På Jans initiativ har genom Fyrtillsyn Gotland och med hjälp av Svenska Fyrsällskapet fyren Hoburg bemannats och visats under sommarmånaderna allt sedan 2010. Man anställer ”sommarfyrvaktarna” som jobbar en vecka i taget på Hoburg med att guida och sälja fyrsaker till besökare. Fyrvaktarna får även övernattning under sin vecka.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Jan Ströberg ”Årets VIPP 2017” visa sin uppskattning och uttrycka sitt varma tack till Jan för att han genom sitt arbete har väckt och skapat ett mycket stort ökande fyrintresse på Gotland.”

Stockholm den 25 mars 2017

2016 års VIPP: Mariestads Fyrsällskap

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Mariestads Fyrsällskap bildades 2008. Föreningens ändamål är att värna och sprida kunskap om Sjöfartsverkets fyrar som utmärker inseglingen till Mariestad. Fyrarna uppfördes 1904 och heter: Röskär (Snappudden nedre), Snuggen, Nolhagen övre och Nolhagen nedre samt Snappudden övre.

Samtliga fyrar var i rätt dåligt skick så år 2011 sjösatte Mariestads Fyrsällskap ett mycket ambitiöst projekt. Man fick tillstånd av Sjöfartsverket och kommunen att renovera samtliga fyrar samt dessutom den släckta fyren Viknäs udde och ett kummel. Alla dessa objekt är nu helt renoverade och ägarskapet överfördes under 2016 från Sjöfartsverket till Mariestads kommun.

En arbetsgrupp på drygt 10 medlemmar har planerat och genomfört all upprustning på ett synnerligen professionellt sätt. Man har även byggt rastplatser, vägar, gärdsgårdar och stenmurar. Sjöfartsverket har sponsrat med färg och vid behov arbetsbåt. Kommunen har ställt upp med nödvändiga arbetsmaskiner och material, flera lokala företag har sponsrat med specialarbete och material, vissa affärer har bjudit på mat och elever från Göteborgs Universitets trädgårds/landskapsvårdsprogram har reparerat stenmurar samt uppfört gärdsgårdar. Föreningens stora arbetsinsats under hittills fem år har svetsat samman Mariestad och framhävt stadens betydelse för Vänersjöfarten.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Mariestads Fyrsällskap ”Årets VIPP 2016” visa sin uppskattning av medlemmarna i föreningens mycket omfattande arbetsinsatser med att renovera Mariestads fyrar så att de överlever som sjösäkerhetsanordningar.”

Göteborg den 12 mars 2016

2015 års VIPP: Söderarm med Anngret Andersson

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Söderarms fyrplats, belägen på ön Torskär, avbemannades 1997. Sjöfartsverket ägde då fyren, 4 bostadshus och vissa uthus medan Fortverket ägde ön, militärförläggningar, bunkrar och några andra byggnader.

Anngret Andersson har ett förflutet på Tjockö. Det fanns planer på att riva all bebyggelse på Söderarm när Länsstyrelsen 1998 frågade Anngret om hon hade någon idé hur ön kunde användas. Anngret blev förälskad i platsen från första stund och bestämde sig för att rädda Söderarm och starta en anläggning för rekreation, affärsmöten och utbildning.

Söderarm AB grundades och 1999 upprättades ett nyttjandeavtal mellan Sjöfartsverket och Söderarm AB. Anngret kunde börja den långa resan och förverkliga sin dröm. Sjöfartsverkets hus rustades upp till den stil de hade när de reparerades på 1950-1970-talen. Konferensanläggningen öppnades år 2000 medan upprustningen fortsatte. Anngret gjorde även ett nyttjandeavtal med Fortverket så att Söderarm AB fick disponera några av militärförläggningarna. År 2009 tog Fortverket över allt på ön inklusive fyren. Söderarm AB har sedan dess ett nyttjandeavtal som inkluderar alla byggnader. Fyrplatsen är nu helt upprustad och mycket unik med matsal i den tidigare lotsutkiken, stor bastu i en bunker, badtunna i en tidigare kanonställning, utmärkta övernattningsmöjligheter, mm. Fyren är åter tänd och även fasadbelyst.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Söderarm och Anngret Andersson ”Årets VIPP 2015” visa sin uppskattning av Anngrets mycket omfattande arbetsinsats och stora engagemang för Söderarms fyr och fyrplats samt för dess skötsel, överlevnad och för att fyrplatsen visas för besökare.”

Göteborg den 21 mars 2015

2014 års VIPP: Föreningen Väderöbod

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”År 1965 avbemannades Väderöbods fyrplats och Sjöfartsverket överlämnade den till Naturvårdsverket. Den obemannade fyrplatsen utsattes därefter för stort förfall och vandalism. Några sportdykare reagerade och kontaktade myndigheterna 1978. Denna entusiastiska lilla grupp blev 1979, vid ett möte på fyrplatsen, lovade att de fick disponera fyrplatsen om de inom ett år kunde bilda en förening med uppgift att bevara husen på fyrplatsen. Föreningen Väderöbod bildades och de c:a 30 medlemmarna började det mycket omfattande bevarandearbetet våren 1980.

Föreningens mål är att rädda öns åtta byggnader. Man har lagt ner tusentals timmar på att byta tak, reparera fönster, renovera skorstenar, reparera och måla fasader, restaurera vågbrytare, vägar, m.m. Standarden på bebyggelsen är numera mycket hög och arbetet fortsätter. År 2010 blev Föreningen Väderöbod också ägare till 1964 års betongfyr som de övertog från Sjöfartsverket. Föreningens arbetsuppgifter har utökats då man numera även har ansvar för en fyr och dess viktiga ljus som ledstjärna för fartyg.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Föreningen Väderöbod ”Årets VIPP 2014” visa sin uppskattning av medlemmarna i föreningens mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Väderöbods fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad.”

Göteborg den 15 mars 2014

2013 års VIPP: Johnny Söderlund

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Johnny Söderlund valdes 1996 till Svenska Fyrsällskapets förste sekreterare och fortsatte sitt arbete inom styrelsen till mars 2005.

Johnnys stora fyrintresse började innan Fyrsällskapet grundades då han forskade och skrev sin första fyrbok om Valö fyr och fyrplats tidigt 1996. Han fortsatte sin forskning och publicerade 2001 en bok om Vinga fyr- och lotsplats. Hans intresseområde vidgades till sjömärken. Johnny åkte runt Sveriges kuster, paddlade ut till och dokumenterade sjömärken. År 2007 publicerade han Sveriges mest omfattande bok om sjömärken.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Johnny Söderlund ”Årets VIPP 2013” visa sin uppskattning för hans mycket omfattande forskning om och engagemang i Sveriges fyrar och sjömärken samt för hans arbete under många år i Fyrsällskapets styrelse.”

Göteborg den 27 februari 2013

2012 års VIPP: Bertil Östling

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "”Bertil Östling frågade för nästan 15 år sedan om han fick bygga upp och sköta en hemsida för Svenska Fyrsällskapet. Styrelsen tog tacksamt emot Bertils erbjudande och utnämnde honom till Fyrsällskapets Webmaster.

Allt sedan dess har Bertil självständigt ansvarat för Fyrsällskapets hemsida. Det finns troligen inte många föreningshemsidor som är så aktuella och som vid behov dagligen uppdateras. Hemsidan har ständigt varit bland de tre mest besökta fyrhemsidorna i världen och har även under långa tider legat på första plats. Fyrsällskapets hemsida har även av Skolstyrelsen blivit rekommenderad som en kvalitetsgranskad webbplats för skolbruk.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Bertil Östling ”Årets VIPP 2012” visa sin uppskattning av hans mycket omfattande ideella arbetsinsats och stora engagemang för Svenska Fyrsällskapets hemsida allt sedan den skapades 1997. "”

Göteborg den 17 mars 2012

2011 års VIPP: Maria och Leif Elsby

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "För 10 år sedan, år 2001, valdes Maria som redaktör/sammankallande och hennes make Leif som ledamot i Svenska Fyrsällskapets redaktionskommitté. Sedan dess har Maria, med teknisk hjälp av Leif, arbetat nästan heltid med förbättring, utveckling och framställning av Fyrsällskapets synnerligen omtyckta tidskrift Blänket.

År 2008 började Fyrsällskapet ett unikt mångårigt projekt med att kartlägga och registrera all svensk fyrpersonal genom tiderna inkl deras tjänstgöringshistoria och familjer. Maria och Leif är också ansvariga för detta projekt. En liknande folklivsforskning har aldrig någonsin gjorts inom fyrområdet. De kontaktar fyrpersonal och deras släktingar, besöker arkiv och pastorsexpeditioner samt fotograferar av dokument och registrerar all information i Fyrsällskapets ovärderliga databas som med tiden kommer att innehålla hela Sveriges fyrpersonal (ca 6.000) och deras familjemedlemmar (ca 20.000).

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Maria och Leif Elsby ”Årets VIPP 2011” visa sin uppskattning av deras mycket omfattande ideella arbetsinsatser och stora engagemang med Blänket, Fyrpersonalregistrering, fyrbroschyrer och annat arbete som de utför för Svenska Fyrsällskapet.”"

Göteborg den 26 mars 2011

2010 års VIPP: Lungö fyr och fyrplats och Staviks fyr och fyrplats

Lungö fyr och fyrplats och dess fyra ägare: Lennart och Lisbet von Post samt Per-Anders och Elisabeth Norlin

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "År 1996 köpte Lennart och Lisbet von Post tillsammans med Per-Anders och Elisabeth Norlin Lungö fyr och fyrplats. Sedan den dagen har dessa fyra lagt ner ett oräkneligt antal timmar på att rusta upp och så långt som möjligt återställa Lungö fyrplats med dess fyr, hus och hamn till en ursprunglig fyrplatsmiljö. Den sedan 1988 släckta fyren har även utrustats och återtändes av ägarna 2001-07-28. Lennart von Post har också ägnat mycken tid åt att arkivforska, intervjua människor och dokumentera fyrplatsens historia samt historien om de som har bemannat fyren. Han har dessutom tagit fram utställningsmaterial inkl gamla fotografier som presenterats i många olika sammanhang och som kanske kan resultera i en framtida bok om Lungö fyr/fyrplats .

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Lungö fyr och fyrplats och dess fyra ägare ”Årets VIPP 2010” visa sin uppskattning av ägarnas mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Lungö fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad."

Göteborg den 6 mars 2010

Staviks fyr och fyrplats samt dess ägare Gunno och Anna-Lena Quist

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "År 2003 köpte Gunno och Anna-Lena Quist Staviks fyr och fyrplats. Sedan den dagen har de lagt ner ett oräkneligt antal timmar på att rusta upp och så långt som möjligt återställa Staviks fyrplats med dess fyr, bostadshus, uthus, bodar och hamn till en riktig fyrplatsmiljö. De har totalrenoverat fyren utvändigt, avlägsnat den 50 år gamla beklädnaden av eternitplattor och ersatt den med träpanel i samma stil som fyrens ursprungliga beklädnad. Fyren är fortfarande i drift och sedan 2003 hyr Sjöfartsverket lanterninvåningen av ägarna som dessutom står för viss tillsyn av fyren.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Staviks fyr och fyrplats och dess ägare ”Årets VIPP 2010” visa sin uppskattning av ägarnas mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Staviks fyr och fyrplats samt för dess skötsel och överlevnad."”

Göteborg den 6 mars 2010

2009 års VIPP: Marianne Brus

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Marianne Brus har tillbringat en stor del av sitt liv på Understens fyrplats. Där har hon lekt som barn och där har hon senare tjänstgjort som fyrvaktare och fyrmästare. Hennes liv har varit och är fyllt av fyrar. Hon har skrivit mängder av fyrartiklar i tidningar och tidskrifter, hållit många fyrföredrag och intervjuats otaliga gånger i radio och TV.

Marianne är en av Sveriges mest kända fyrpersonligheter och har betytt mycket för att kunskapen om och intresset för våra fyrar ökar. Ingen kan som Marianne kärleksfullt berätta om fyrar och livet på en fyrplats. Att lyssna till henne är som att förflyttas till en numera svunnen värld – d v s de bemannade fyrplatsernas tid och rum.

Marianne är också en av Fyrsällskapets tidigaste medlemmar och engagerad i Fyrsällskapets programverksamhet.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Marianne Brus ”Årets VIPP 2009” visa sin stora uppskattning av hennes mångåriga engagemang och omfattande arbetsinsatser för Sveriges fyrar och Svenska Fyrsällskapet.”"

Stockholm den 21 mars 2009

2008 års VIPP: Pater Nosters Vänner

Pelle Stavfelt tar emot VIPP-en 2008

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "År 1977 bildades föreningen Rädda Pater Noster för att rädda fyren Pater Noster. År 2002 när fyren åter igen var hotad bildades den nya föreningen Pater Nosters Vänner för att på nytt rädda fyren. Initiativtagare till och ordförande i båda dessa föreningar var Pelle Stavfeldt förutan vars initiativ Pater Noster knappast hade överlevt. I det senaste räddningsarbetet där flera privata sponsorer med huvudsponsorn Pharmadule-Emtunga i spetsen deltog utgjorde Pater Nosters Vänner en mycket viktig kugge och pådrivare vilket resulterade i att den helt renoverade fyren sattes tillbaka på sin plats på Hamneskär den 4 juli 2007. Fyren återtändes därefter den 26 september 2007 efter att ha varit släckt sedan november 1978.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pater Nosters Vänner ”Årets VIPP 2008” visa sin uppskattning av föreningarnas och flera av deras medlemmars enorma arbetsinsats och engagemang för att rädda Pater Noster inte bara en utan två gånger.”"

Göteborg den 15 mars 2008

2007 års VIPP: Magnus Rietz

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: ”Magnus Rietz stora intresse för att bevara Sveriges fyrar och sjömärken fanns långt innan Fyrsällskapet grundades. Han har under många år arbetat med stor entusiasm för detta mål men även för att göra landets fyrar mer kända genom sina fotografier. Magnus slående vackra bilder berör betraktaren och har bidragit till ett starkt ökat intresse för fyrar i Sverige.

Magnus var med om att starta Fyrsällskapet och har sedan dess varit mycket engagerad i vår verksamhet. Hans kreativitet är stor och han har haft mängder av idéer som också genomförts, bland annat har större släckta fyrar återtänts, vilket har varit mycket uppskattat landet runt. Magnus har med oförtröttlig energi arbetat vidare på sin inslagna väg och är antagligen idag den person som har besökt flest svenska fyrplatser.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Magnus Rietz ”Årets VIPP 2007” visa sin uppskattning av hans mångåriga engagemang och omfattande arbetsinsatser för Sveriges fyrar och Svenska Fyrsällskapet.”

Göteborg den 24 mars 2007

2006 års Jubileums-VIPP: Esbjörn Hillberg

Med anledning av att Svenska Fyrsällskapet i år firar tioårsjubileum har en särskild utmärkelse instiftats. Vid Fyrsällskapets årsmöte 2006 kommer således en Jubileums-Vipp att utdelas. Till mottagare av denna unika utmärkelse har Svenska Fyrsällskapet valt medlem nummer ett, tillika grundaren av föreningen Esbjörn Hillberg.

Sällskapets motiverar sitt beslut enligt följande: "Esbjörn Hillberg har med oförtruten energi och obändig vitalitet lagt en stabil grund på vilken Fyrsällskapet idag vilar. Esbjörn har under det gångna decenniet utvecklat sällskapet till vad det nu är: en förening med över 3000 medlemmar med gemensamt engagemang för bevarandet av våra svenska fyrar.

För Esbjörn har ingen uppgift varit främmande: han har med samma energi slickat igen tusentals kuvert– och därmed främjat den postala utvecklingen i Göteborgs södra skärgård som han företrätt Sverige i World Lighthouse Society.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Esbjörn Hillberg ”Jubileums-Vipp 2006” visa sin uppskattning av hans omfattande arbetsinsatser och stora engagemang för våra fyrar och för Svenska Fyrsällskapet. Vår förhoppning är att Esbjörn ännu i många år kan bidra till att Fyrsällskapet fortsätter att spela en viktig roll för den del av det svenska kulturarvet som fyrarna utgör."

Göteborg i mars 2006

För Svenska Fyrsällskapet Hans Rutberg Vice ordförande

2006 års VIPP: Fyrens Vänner Nordkoster och Pite-Rönnskärs stugägarförening

2006 års VIPP delas av Fyrens Vänner Nordkoster och Pite-Rönnskärs stugägarförening

Fyrens Vänner Nordkoster

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Fyrens Vänner Nordkoster som består av Göran och Birgitta Lyth samt Dick och Carina Andersson, har under flera år oförtröttligt arbetat med att återställa Nordkosters fyrar och fyrplats. De har restaurerat och reparerat båda fyrarna samt monterat en nytillverkad lanternin och lins i den ena. Denna fyr har sedan återtänts efter att ha varit släckt under nästan 100 år. Fyrens vänner har dessutom röjt marken så att grunden till den ursprungliga fyrplatsbebyggelsen numera är synlig.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Fyrens Vänner Nordkoster ”Årets VIPP 2006” visa sin uppskattning av deras mycket omfattande arbetsinsatser och betydande engagemang för dubbelfyrarna på Nordkoster samt för fyrplatsens överlevnad och skötsel.”"

Göteborg den 18 mars 2006


Pite-Rönnskärs stugägarförening

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:” "Lars Lundholm och Tord Stenberg har tillsammans med alla andra medlemmar i Pite-Rönnskärs stugägarförening under många år arbetat med att vårda och levandehålla Pite-Rönnskärs fyr och fyrplats. De har dessutom, efter det att den gamla Heidenstamfyren varit släckt under drygt 30 år, återtänt den från och med fyrens 100 -– årsdag den 20 augusti 2005. Fyren är numera en OCCAS fyr vars drift sköts av Pite-Rönnskärs stugägarförening.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Pite-Rönnskärs stugägarförening ”Årets VIPP 2006” visa sin uppskattning av föreningens mycket omfattande arbetsinsatser och engagemang för Pite-Rönnskärs fyr samt för fyrplatsens skötsel och överlevnad.”"

Göteborg den 18 mars 2006

2005 års VIPP: Harry Sellmann

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:”" Harry Sellmann har genom sitt yrke som lotsdirektör och som konst- och kultur-intresserad privatmänniska tidigt insett fyrarnas värde både som exempel på stor teknisk genialitet och uppfinningsförmåga och som värdefulla kulturbyggnader.

Harry är en person som på ett pedagogiskt sätt kan förklara hur en solventil tekniskt fungerar eller hur en viss fyrkaraktär är uppbyggd, men som också med inlevelse kan berätta om feniciernas sjöfart på Medelhavet eller om skönheten i fyrarnas arkitektur. Genom att förena dessa kunskaper om kultur, sjöfart och i synnerhet fyrar med sitt stora engagemang, bildning, humor och omfattande kontaktnät har Harry Sellmann blivit en föredömlig ambassadör för fyrarna. Han har på ett utomordentligt bra sätt lyckats visa på de många olika intressen som kan locka till engagemang för fyrar och fyrhistoria, vilket bidragit till att många som annars inte skulle ha visat intresse har blivit entusiastiska fyranhängare.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Harry Sellmann ”Årets VIPP 2005” visa sin uppskattning av hans omfattande arbetsinsatser och engagemang för fyrarna och Svenska Fyrsällskapet.”"

Stockholm den 19 mars 2005

2004 års VIPP: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

VIPP-en 2004

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län har genom förutseende, samarbetsvilja och ett målmedvetet arbete på ett förtjänstfullt sätt visat att det är möjligt att bevara en levande skärgårdskultur och göra denna tillgänglig för en bred allmänhet. Med sina insatser har Skärgårdsstiftelsen lyckats rädda ett antal fyrplatser och har dessutom visat att det är möjligt att hitta lösningar som innebär att dessa hålls levande och att allmänhetens intresse inte går förlorat genom försäljning. Med innehållsrika och välgjorda årsböcker har stiftelsen också dokumenterat livet i skärgården och på flera fyrplatser.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Skärgårdsstiftelsen priset ”Årets VIPP 2004” visa sin uppskattning av dess verksamhet och samtidigt uppmärksamma att Skärgårdsstiftelsen kan tjäna som ett föredöme för andra regioner i landet."

Göteborg den 13 mars 2004

2003 års VIPP: Dan Thunman

VIPP-en 2003

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Dan Thunman är en av de personer som tidigast uppmärksammade fyrarnas betydelse som en viktig del av vårt maritima kulturarv. Han har genom sin forskning och sitt engagemang varit en bidragande orsak till att detta kulturarv nu uppmärksammas på ett seriöst och systematiskt sätt av såväl myndigheter som ideella organisationer. Han har på ett förtjänstfullt sätt genomfört den första ordentliga inventeringen av svenska fyrar som nu ligger till grund för en bevarandeplan och han är en respekterad auktoritet inom området.

Dan har ett nära och personligt förhållande till fyrar och fyrpersonal. Detta personliga engagemang har han på ett framgångsrikt sätt kombinerat med ett vetenskapligt arbetssätt. Han har i sitt arbete visat vikten av att använda både hjärta och hjärna för att nå framgång när det gäller att skapa förståelse för att bevara svenska fyrar och fyrplatser för kommande generationer."

Göteborg den 8 mars 2003

2002 års VIPP: Anders Lindström

VIPP-en 2002

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "Anders Lindström har både som privatperson och som generaldirektör för Sjöfartsverket visat ett stort intresse och engagemang för sjöfartskultur i allmänhet och fyrar och fyrhistoria i synnerhet. I uppgiften som ledare för Sjöfartsverket, vars egentliga uppdrag ligger utanför det kulturhistoriska området, har han med fantasi och beredvillighet försökt hitta lösningar som inneburit ett stöd för bevarande och dokumentation av fyrar och fyrplatser så långt detta varit möjligt inom ramen för Sjöfartsverkets verksamhet.

Hans insatser har varit avgörande för att den nyligen genomförda fyrinventeringen blivit genomförd och dokumenterad, vilket innebär att grunden för en svensk bevarandeplan nu är lagd. Han har verkat för ett inrättande av ett fyrhistoriskt museum och har också på flera sätt varit ett stort stöd för Svenska Fyrsällskapet.

Genom sina insatser har Anders Lindström visat att det är möjligt att förena ett ansvar för en affärsdrivande verksamhet med ett engagemang och ansvar för kulturhistoriska värden. Hans insatser tjänar därför som ett föredöme för andra som befinner sig i samma position."

Göteborg den 9 mars 2002

2001 års VIPP: Leif Lehmann

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande: "”Leif Lehmann har i sitt omfattande arbete med att rädda Måseskärs fyrplats visat prov på stor uthållighet, självuppoffring och organisationsförmåga. Hans personliga arbetsinsats har spänt över allt från lobbyverksamhet och insamling av pengar till det praktiska hantverket med reparation och underhåll av byggnaderna. Genom sina insatser och sitt engagemang har han inte bara räddat en fyrplats utan har också blivit ett föredöme och inspirationskälla för andra. Att han dessutom utfört allt detta arbete med ett ständigt gott humör och med glimten i ögat gör hans insatser än mer beundransvärda."”

Göteborg den 21 september 2001


Jfr Svenska Fyrsällskapet, Blänket