Utsjöfyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

utsjöfyr, bottenfast fyr, placerad utanför fast land eller skärgård. Placerades där landbaserad fyr inte gav tillräcklig ledning eller där fyrskepp inte kunde stationeras. Kom i vissa fall att ersätta fyrskepp. Världens första var Eddystone i Engelska Kanalen. En annan historisk var Roter Sand utanför Bremen

Eddystone fyrarna Nr 1-5. Figur Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fsk.jpg

Roter Sand, världens första kassunfyr

Några svenska utsjöfyrar

Klar _ Namn _______ Djup (m) _ Höjd (m) _Utrustning vid start ___________________ Typ med mera

1874 _ Dämman _____________ 0 _ 18 _ Spegelfyr, fotogenlampa, gonggong ___________ Byggd på plats, bemannad. Kalmarsund

1878 _ Draghällan _________ 0 _ 14 _ Linsfyr, fotogenlampa _______________________ Byggd på plats, bemannad. Sundsvallsbukten

1919 _ Megrundet ___________________ Gasfyr ______________________________________ Byggd på plats, obem. Vänern

1930 _ Trelleborg kassunfyr 7 _ 15 _ Gasfyr ______________________________________ Kassun, obem. Trelleborg

1939 _ Huvudet ____________ 8 __ 6 _ Gasfyr ______________________________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1939 _ Osvallsgrundet _____ 8 __ 6 _ Gasfyr ______________________________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1940 _ Skansgrundet _______ 3 _ 19 _ Elfyr, gasreserv, Nautofon. _________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1940 _ Krongrundet ________ 3 _ 11 _ Elfyr, gasreserv, Nautofon. _________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1941 _ Omböjningen ________ 8 __ 6 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Kassun, obem. Kalmarsund, nu kummel

1942 _ Sillåsen _______________ 20 _ Elfyr, kabel, Nautofon ______________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1945 _ Lilleland __________ 3 _ 21 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Kassun, obem. ONO Nidingen

1947 _ Utgrunden _________ 10 _ 25 _ Elfyr, kabel, gasreserv mist, radiofyr ______ Kassun, obem. S Kalmarsund

1950 _ Ölands Södra Grund _12 _ 35 _ Likström, Nautofon, radiofyr _________________Kassun, bemannad. Östersjön

1953 _ Hällgrund __________ 4 _ 23 _ Elfyr, 2 elverk, gasreserv __________________ Kassun, obem. Bottenhavet Nautofon

1955 _ Engelska Grundet _______ 22 _ Elfyr, kabel, gasreserv radiofyr, supertyfon _Kassun, obem. N Roslagen

1956 _ Kungsgrundet _______ 4 _ 28 _ Elfyr, 3 elverk, gasreserv radiofyr, mist ___ Kassun, obem. OSO Västervik

1956 _ Trubaduren ________ 18 _ 25 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. S Vinga, Göteborg Västerhavet

1958 _ Nygrån _________________ 21 _ Elfyr, kabel, gasreserv radiofyr, mist ______ Kassunfyr, obem. Piteå, vält av isen

1959 _ Grundkallen ________ 7 _ 34 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, supertyfon. _ Den första teleskopfyren, bemannad. N Roslagen

1960 _ Renöragrund ____________ 10 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Piteå

1960 _ Nordvalen _________ 14 _ 24 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk radiofyr, supertyfon Teleskop, obem. SSO Holmögadd Bottenhavet

1960 _ Svinbådan _________ 14 _ 24 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk radiofyr, supertyfon Teleskop, obem. VNV Viken, N Öresund

1961 _ Oskarsgrundet NO____ 8 _ 15 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofo ____________ Kassun, obem. Öresund

1961 _ Kalkgrundet _______ 10 _ 11 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Kassun, obem. Öresund

1961 _ Revengegrundet _________ 21 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Teleskop, obem. Stockholms skärgård

1962 _ Oskarsgrundet SV____ 9 _ 12 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Kassun, v Öresund

1963 _ Sydostbrotten _____ 10 _ 32 _ Sealedbeam, 3 elverkradiofyr, supertyfon ____ Teleskop, bemannad. Vernersgrund S Umeå

1964 _ Almagrundet _______ 15 _ 30 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, supertyfon ___ Teleskop, obem. Stockholms skärgård

1965 _ Larsgrundet _______ 10 _ 19 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Teleskop, obem. Luleå

1966 _ Flinten SV _____________ 12 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Kassun, obem. Öresund

1967 Gustav Dalén kassunfyr 16 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. Hävringebukten, Östersjön

1968 _ Tylögrund __________ 8 _ 23 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Fångdamm, obem. Västerhavet

1968 _ Svenska Björn _____ 13 _ 30 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, supertyfon ___ Teleskop, bemannad. Ålands hav

1968 _ Dämman _____________ 8 _ 20 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Kassunfyr, obemannad. Kalmarsund

1968 _ Väktaren ___________ 8 _ 22 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Fångdamm, obem. O Holmsund, Bottenviken

1969 _ Finngrunden _______ 16 _ 25 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. S Bottenhavet

1969 _ Fladen _____________ 9 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. V Varberg Västerhavet

1969 _ Björnklack _________ 7 _ 16 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. Vält av isen 1986

1969 _ Borussiagrund ______ 7 _ 16 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem.

1970 _ Västra Banken _____ 16 _ 27 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. S Bottenhavet

1970 _ Remmargrund ________ 9 _ 20 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1971 _ Lerskärsgrund ______ 8 _ 12 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1972 _ Svängen ____________ 9 _ 15 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1972 _ Gunvorsgrund _______ 9 _ 22 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. N Kvarken

1972 _ Falsterborev ______ 18 _ 30 _ Sealedbeam, radiofyr, tyfon _________________ Fångdamm, bemannad. S Öresund

1973 _ Norströmsgrund ____ 14 _ 29 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, Nautofon _____ Fångdamm, obem. Bottenviken

1973 _ Blenheim __________ 11 _ 25 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. S Falsterbo, nerseglad 1989

1973 _ Landsorts Bredgrund_ 8 _ 20 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1974 _ Brandskärsflak ____ 14 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, batterireserv, Nautofon __ Fångdamm, obem. Brofjorden Västerhavet

1974 _ Dynabrott _________ 12 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk batt.res., Nautofon Fångdamm, obem. Brofjorden Västerhavet

1974 _ Farstugrunden _____ 14 _ 29 _ Sealedbeam, kabel, 3 elverk, Nautofon _______ Fångdamm, obem. Luleå,Bottenviken

1974 _ Vallinsgrundet _________ 19 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. Vält av isen 1979

1974 _ Vitfågelrännan ____ 13 _ 14 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Fångdamm, obem. Luleå

1975 _ Kullagrund ________ 14 _ 20 _ Elfyr, kabel, 2 elverk,gasreserv ____________ Fångdamm, obem. SO Trelleborg

1977 _ Hätteberget _______ 14 _ 26 _ Sealedbeam, Nautofon ________________________ Fångdamm, obem. V Marstrand, Västerhavet

1981 _ Stötbotten ________ 13 _ 12 _ Elfyr, batterireserv ________________________ Fångdamm, obem. O Oskarshamn

1983 _ Vasskärsgrund ______ 4 _ 11 _ Elfyr, batterireserv ________________________ Byggd på plats, obem. Böttöleden, Göteborg

1984 _ Revet _____________ 10 _ 15 _ Elfyr, batterireserv ________________________ Fångdamm, obem. Norra Kvarken

1985 _ Märketskallen 1 ____12 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav, nedseglad

1986 _ Södra Kvarken ______ 6 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav

1987 _ Märketskallen 2 ____12 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav, nedseglad

1992 _ Märketskallen 3 ____12 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav

En kopia av den bemannade teleskopfyren Sydostbrotten (1963) är fyren Kirchbank uppförd vid Dublin, Irland.

Några danska utsjöfyrar

1887 __ Nordre Röse fyr (Kastrup) __ byggd för att vara bemannad

1892 __ Lysegrund

1896 __ Själlands Rev

1891 __ Läsö N.W. rev

1907 __ Kobbergrund ________________ förstörd av isen år 1922

1912 __ Hals Barre _________________ byggd för att vara bemannad

1937 __ Drogden ____________________ byggd för att vara bemannad

Några finska utsjöfyrar

Bottenviken: Keminkraaseli, Kemi 1 & 2, Oulu 1, 2 & 3, Tauvo, Raahe, Nahkiainen, Kokkola

Norra Kvarken: Pietarsaari, Utgrynnan, Vaasa

Bottenhavet: Kristinestad, Pori, Kaijakari, Rauma, Sandbäck

Ålands hav: Gustaf Dalén

Norra Östersjön: Finska Lejonet

Finska viken: Längden, Helsinki kassunfyr, Kalbådagrund kassunfyr, Porvo, Tiiskeri, Tainio, Kotka


Jfr kassunfyr, sealed-beam, mistsignal, radiofyr, norskt fyrväsende, danskt fyrväsende, finskt fyrväsende