Utsjöfyr

Från fyrwiki
Hoppa till: navigering, sök

utsjöfyr, bottenfast fyr, placerad utanför fast land eller skärgård. Placerades där landbaserad fyr inte gav tillräcklig ledning eller där fyrskepp inte kunde stationeras. Kom i vissa fall att ersätta fyrskepp. Världens första var Eddystone i Engelska Kanalen. En annan historisk var Roter Sand utanför Bremen

Eddystone fyrarna Nr 1-5. Figur Leif Elsby

Symbol fyr.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fsk.jpg

Roter Sand, världens första kassunfyr

Några svenska utsjöfyrar

Klar _ Namn _______ Djup (m) _ Höjd (m) _Utrustning vid start ___________________ Typ med mera

1874 _ Dämman _____________ 0 _ 18 _ Spegelfyr, fotogenlampa, gonggong ___________ Byggd på plats, bemannad. Kalmarsund

1878 _ Draghällan _________ 0 _ 14 _ Linsfyr, fotogenlampa _______________________ Byggd på plats, bemannad. Sundsvallsbukten

1919 _ Megrundet ___________________ Gasfyr ______________________________________ Byggd på plats, obem. Vänern

1930 _ Trelleborg kassunfyr 7 _ 15 _ Gasfyr ______________________________________ Kassun, obem. Trelleborg

1939 _ Huvudet ____________ 8 __ 6 _ Gasfyr ______________________________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1939 _ Osvallsgrundet _____ 8 __ 6 _ Gasfyr ______________________________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1940 _ Skansgrundet _______ 3 _ 19 _ Elfyr, gasreserv, Nautofon. _________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1940 _ Krongrundet ________ 3 _ 11 _ Elfyr, gasreserv, Nautofon. _________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1941 _ Omböjningen ________ 8 __ 6 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Kassun, obem. Kalmarsund, nu kummel

1942 _ Sillåsen _______________ 20 _ Elfyr, kabel, Nautofon ______________________ Kassun, obem. Kalmarsund

1945 _ Lilleland __________ 3 _ 21 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Kassun, obem. ONO Nidingen

1947 _ Utgrunden _________ 10 _ 25 _ Elfyr, kabel, gasreserv mist, radiofyr ______ Kassun, obem. S Kalmarsund

1950 _ Ölands Södra Grund _12 _ 35 _ Likström, Nautofon, radiofyr _________________Kassun, bemannad. Östersjön

1953 _ Hällgrund __________ 4 _ 23 _ Elfyr, 2 elverk, gasreserv __________________ Kassun, obem. Bottenhavet Nautofon

1955 _ Engelska Grundet _______ 22 _ Elfyr, kabel, gasreserv radiofyr, supertyfon _Kassun, obem. N Roslagen

1956 _ Kungsgrundet _______ 4 _ 28 _ Elfyr, 3 elverk, gasreserv radiofyr, mist ___ Kassun, obem. OSO Västervik

1956 _ Trubaduren ________ 18 _ 25 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. S Vinga, Göteborg Västerhavet

1958 _ Nygrån _________________ 21 _ Elfyr, kabel, gasreserv radiofyr, mist ______ Kassunfyr, obem. Piteå, vält av isen

1959 _ Grundkallen ________ 7 _ 34 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, supertyfon. _ Den första teleskopfyren, bemannad. N Roslagen

1960 _ Renöragrund ____________ 10 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Piteå

1960 _ Nordvalen _________ 14 _ 24 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk radiofyr, supertyfon Teleskop, obem. SSO Holmögadd Bottenhavet

1960 _ Svinbådan _________ 14 _ 24 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk radiofyr, supertyfon Teleskop, obem. VNV Viken, N Öresund

1961 _ Oskarsgrundet NO____ 8 _ 15 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofo ____________ Kassun, obem. Öresund

1961 _ Kalkgrundet _______ 10 _ 11 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Kassun, obem. Öresund

1961 _ Revengegrundet _________ 21 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Teleskop, obem. Stockholms skärgård

1962 _ Oskarsgrundet SV____ 9 _ 12 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Kassun, v Öresund

1963 _ Sydostbrotten _____ 10 _ 32 _ Sealedbeam, 3 elverkradiofyr, supertyfon ____ Teleskop, bemannad. Vernersgrund S Umeå

1964 _ Almagrundet _______ 15 _ 30 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, supertyfon ___ Teleskop, obem. Stockholms skärgård

1965 _ Larsgrundet _______ 10 _ 19 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Teleskop, obem. Luleå

1966 _ Flinten SV _____________ 12 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Kassun, obem. Öresund

1967 Gustav Dalén kassunfyr 16 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. Hävringebukten, Östersjön

1968 _ Tylögrund __________ 8 _ 23 _ Elfyr, kabel, gasreserv Nautofon ____________ Fångdamm, obem. Västerhavet

1968 _ Svenska Björn _____ 13 _ 30 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, supertyfon ___ Teleskop, bemannad. Ålands hav

1968 _ Dämman _____________ 8 _ 20 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Kassunfyr, obemannad. Kalmarsund

1968 _ Väktaren ___________ 8 _ 22 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Fångdamm, obem. O Holmsund, Bottenviken

1969 _ Finngrunden _______ 16 _ 25 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. S Bottenhavet

1969 _ Fladen _____________ 9 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. V Varberg Västerhavet

1969 _ Björnklack _________ 7 _ 16 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. Vält av isen 1986

1969 _ Borussiagrund ______ 7 _ 16 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem.

1970 _ Västra Banken _____ 16 _ 27 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk Nautofon ________ Fångdamm, obem. S Bottenhavet

1970 _ Remmargrund ________ 9 _ 20 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1971 _ Lerskärsgrund ______ 8 _ 12 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1972 _ Svängen ____________ 9 _ 15 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1972 _ Gunvorsgrund _______ 9 _ 22 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. N Kvarken

1972 _ Falsterborev ______ 18 _ 30 _ Sealedbeam, radiofyr, tyfon _________________ Fångdamm, bemannad. S Öresund

1973 _ Norströmsgrund ____ 14 _ 29 _ Sealedbeam, 3 elverk radiofyr, Nautofon _____ Fångdamm, obem. Bottenviken

1973 _ Blenheim __________ 11 _ 25 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. S Falsterbo, nerseglad 1989

1973 _ Landsorts Bredgrund_ 8 _ 20 _ Elfyr, gasreserv ____________________________ Fångdamm, obem. Stockholms skärgård

1974 _ Brandskärsflak ____ 14 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, batterireserv, Nautofon __ Fångdamm, obem. Brofjorden Västerhavet

1974 _ Dynabrott _________ 12 _ 26 _ Sealedbeam, kabel, 2 elverk batt.res., Nautofon Fångdamm, obem. Brofjorden Västerhavet

1974 _ Farstugrunden _____ 14 _ 29 _ Sealedbeam, kabel, 3 elverk, Nautofon _______ Fångdamm, obem. Luleå,Bottenviken

1974 _ Vallinsgrundet _________ 19 _ Gasfyr ______________________________________ Fångdamm, obem. Vält av isen 1979

1974 _ Vitfågelrännan ____ 13 _ 14 _ Elfyr, kabel, gasreserv _____________________ Fångdamm, obem. Luleå

1975 _ Kullagrund ________ 14 _ 20 _ Elfyr, kabel, 2 elverk,gasreserv ____________ Fångdamm, obem. SO Trelleborg

1977 _ Hätteberget _______ 14 _ 26 _ Sealedbeam, Nautofon ________________________ Fångdamm, obem. V Marstrand, Västerhavet

1981 _ Stötbotten ________ 13 _ 12 _ Elfyr, batterireserv ________________________ Fångdamm, obem. O Oskarshamn

1983 _ Vasskärsgrund ______ 4 _ 11 _ Elfyr, batterireserv ________________________ Byggd på plats, obem. Böttöleden, Göteborg

1984 _ Revet _____________ 10 _ 15 _ Elfyr, batterireserv ________________________ Fångdamm, obem. Norra Kvarken

1985 _ Märketskallen 1 ____12 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav, nedseglad

1986 _ Södra Kvarken ______ 6 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav

1987 _ Märketskallen 2 ____12 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav, nedseglad

1992 _ Märketskallen 3 ____12 _ 17 _ Solpaneldrift _______________________________ Fångdamm, obem. Ålands hav

En kopia av den bemannade teleskopfyren Sydostbrotten (1963) är fyren Kirchbank uppförd vid Dublin, Irland.

Några danska utsjöfyrar

1887 __ Nordre Röse fyr (Kastrup) __ byggd för att vara bemannad

1892 __ Lysegrund

1896 __ Själlands Rev

1891 __ Läsö N.W. rev

1907 __ Kobbergrund ________________ förstörd av isen år 1922

1912 __ Hals Barre _________________ byggd för att vara bemannad

1937 __ Drogden ____________________ byggd för att vara bemannad

Några finska utsjöfyrar

Bottenviken: Keminkraaseli, Kemi 1 & 2, Oulu 1, 2 & 3, Tauvo, Raahe, Nahkiainen, Kokkola

Norra Kvarken: Pietarsaari, Utgrynnan, Vaasa

Bottenhavet: Kristinestad, Pori, Kaijakari, Rauma, Sandbäck

Ålands hav: Gustaf Dalén

Norra Östersjön: Finska Lejonet

Finska viken: Längden, Helsinki kassunfyr, Kalbådagrund kassunfyr, Porvo, Tiiskeri, Tainio, Kotka


Jfr kassunfyr, sealed-beam, mistsignal, radiofyr, norskt fyrväsende, danskt fyrväsende, finskt fyrväsende