Utgrunden

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utgrunden, grundområde i södra Kalmarsund, har gett namn åt en fyrskeppsstation, två fyrskepp (Nr 5 och Nr 15) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Mellersta Östersjön. Verksam 1864-1946

Kalmarsund. Grundområdet är en stenås, cirka 3 M lång och cirka 0,1 M bred och ligger ungefär mitt i Kalmarsund strax S om Garpen och Bergkvara. Från cirka 20 m botten reser sig åsen brant till ett djup av 3-4 m. 
Utgrunden karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Utgrunden kassunfyr ersatte fyrskeppsstationen. Arkiv Lotsverket
Tvätt om bord på fyrskepp Utgrunden.
Laddar karta ...


Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Utgrunden låg cirka 1 M V om Utgrunden, på cirka 21 m djup och botten bestående av sand på position Lat. N. 56° 20’,8. Long. O. 16° 14’,8. Läget har varit oförändrat genom åren.

”Fartygets station är i södra delen av Kalmar sund väster om grundflacket Utgrunden. Fartyget (nr 5 Utgrunden) utlades vid Utgrunden 1866. Utläggning har sedermera skett mellan den 6 mars (1869) och den 19 april (1867). Intagning har skett tidigast den 10 december (1867) och senast den 21 januari (1870). Det nu använda fartyget är av järn. Grundflacket Utgrundens norra ända är utmärkt med prick med ett svart topptecken och dess sydvästar ända med prick med 2:ne svarta topptecken.”


1864-1946 var Utgrunden fyrskeppsstation

Fyra fartyg har tjänstgjort på stationen


Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Utgrunden

Fyrskepp Nr 5 Utgrunden

Fyrskepp Nr 15 Utgrunden

Utgrunden kassunfyr

Länkar

Klicka på länken: Hemsida Ingrunden


Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet


Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Inloppet till Degerhamn

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Kalmarsund, fyrskepp, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, dalén-ljus, morsefyr, mistsignal, radiofyr, racon, Garpen, Nidingen.