Ursviken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ursviken, svensk lotsplats och obemannad ledfyr i Bottenviken, en gång var Ursviken uppförd som två ensfyrar, nu är båda släckta.

Skelleftebukten. 250 m SV om farleden. Nu båda nedlagda och i förfall. Nedre WGS 84: N 64 41,202. O 21 11,722. Övre N 64 41,592. O 21 10,560. 1200 m mellan fyrarna som var ens i 308 grad. 
(släckt).jpg


Gåsören karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Ursviken, f.d. övre. Siktröjd gata ner till Nedre kan anas. Foto Lars-Jonny Landström 2020.
Ursviken, f.d. nedre. Foto Lars-Jonny Landström 2008.
Ursviken, f.d. nedre. Foto Lars-Jonny Landström 2009.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


WGS-84 Lat. N 64 41,2. Long. E 21 11,71. Sv. Nr. 066700. Int. Nr. C5820

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: vakant
  • Mästerlots: Johan August Wikström, f. 1836
  • Mästerlots: Johan Edvard Wikström, f. 1850
  • Lots: Nils Petter Wikström, f. 1869

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyrplatsen Nedre och Övre

UrsvikenÖvreLars-JonnyLandström20201201-3.jpg

Ursviken övre. Foto Lars-Jonny Landström 2020.


UrsvikenNedreLars-JonnyLandström2020-1.jpg UrsvikenNedreLars-JonnyLandström2020-3.jpg UrsvikenNedreLars-JonnyLandström2020-5.jpg

Ursviken Nedre. Foto Lars-Jonny Landström 2020.


1901 anlades fyrplatsen (Nedre). Veklampa.

1931 hade fyren (Nedre) AGA-ljus och lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: K WRG 4s 10M. Lyshöjd: 6,9 m. Vit fyrkur.

1933 anlades fyrplatsen Övre. AGA-ljus och lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: Sx W 60/m 13M. Lyshöjd: 12 m. Vit fyrkur.

Fyrarna är ens i 308 grad. I enslinjen ligger SSO Gåsören Helmersgrund (5,7 m), S Skelleftehamn grundet Klackarna (5,5 m) samt, på ömse sidor om sistnämnda grund, två 6,5 m grund

1949 fick fyrarna elektriskt ljus. Lins av 4:e ordningen.

1992 c:a släcktes Ursviken Övre. Ursviken Nedre fortsatte att vara i drift.

Utseende 2000: Vitt 7,5 m högt fyrtorn.

Fyrkaraktär 2000: Iso WRG 4s 10,5M. Lyshöjd: 5,8 m.

Idag är Övre fyren släckt, i princip bara betongsockeln återstår. Nedre fyren, nu kallad Ursviken, är släckt. Det "fyrmässiga" är borttaget och förfallet är i full gång. .

Nuvarande karaktär Nedre och Övre: (släckt)

Skelleftebukten

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan