Ursviken

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ursviken, svensk lotsplats och obemannad ledfyr i Bottenviken, en gång var Ursviken uppförd som två ensfyrar, nu är båda släckta.

Skelleftebukten. 250 m SV om farleden. Nu båda nedlagda och i förfall. Nedre WGS 84: N 64 41,202. O 21 11,722. Övre N 64 41,592. O 21 10,560. 1200 m mellan fyrarna som var ens i 308 grad. 
(släckt).jpg


Gåsören karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Ursviken, f.d. nedre. Foto Lars-Jonny Landström 2008.
Ursviken, f.d. nedre. Foto Lars-Jonny Landström 2009.
Ursviken, f.d. övre. Siktröjd gata ner till Nedre kan anas. Foto Lars-Jonny Landström 2020.
Ursviken övre. Foto Lars-Jonny Landström 2020.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: vakant
  • Mästerlots: Johan August Wikström, f. 1836
  • Mästerlots: Johan Edvard Wikström, f. 1850
  • Lots: Nils Petter Wikström, f. 1869

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Fyrplatsen Nedre och Övre

WGS-84 Lat. N 64 41,2. Long. E 21 11,71. Sv. Nr. 066700. Int. Nr. C5820


UrsvikenNedreLars-JonnyLandström2020-1.jpg UrsvikenNedreLars-JonnyLandström2020-3.jpg UrsvikenNedreLars-JonnyLandström2020-5.jpg

Ursviken Nedre. Foto Lars-Jonny Landström 2020.


1901 anlades fyrplatsen (Nedre). Veklampa.

1931 hade fyren (Nedre) AGA-ljus och lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: K WRG 4s 10M. Lyshöjd: 6,9 m. Vit fyrkur.

1933 anlades fyrplatsen Övre. AGA-ljus och lins av 4:e ordningen. Fyrkaraktär: Sx W 60/m 13M. Lyshöjd: 12 m. Vit fyrkur.

Fyrarna är ens i 308 grad. I enslinjen ligger SSO Gåsören Helmersgrund (5,7 m), S Skelleftehamn grundet Klackarna (5,5 m) samt, på ömse sidor om sistnämnda grund, två 6,5 m grund.

1949 fick fyrarna elektriskt ljus. Lins av 4:e ordningen.

1992 c:a släcktes Ursviken Övre. Ursviken Nedre fortsatte att vara i drift.

Utseende 2000: Vitt 7,5 m högt fyrtorn.

Fyrkaraktär 2000: Iso WRG 4s 10,5M. Lyshöjd: 5,8 m.

Idag är Övre fyren släckt, i princip bara betongsockeln återstår. Nedre fyren, nu kallad Ursviken, är släckt. Det "fyrmässiga" är borttaget och förfallet är i full gång. .

Nuvarande karaktär Nedre och Övre: (släckt).

Skelleftebukten

Klicka här för att se fyrarna i Skelleftebukten.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan