Tistlarna

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tistlarna, svensk lotsplats och f.d. bemannad fyrplats placerad på ön Yttre Tistlarna i havsbandet vid Göteborgs södra inlopp, Kattegatt,Västerhavet. Bemannad 1905-1969.

I Göteborgs skärgårds södra havsband. På yttre Tistlarnes sydligaste holme. 
Den arkitektritade fyren var byggd med tegel från Skromberga och klädd med klinker. Det tog emellertid upp fukt och sprängdes av frost under vintrarna. Under 1940-talet gjordes arbeten för att få en tåligare fasad. Fyrens yttre "skönhet" blev då påtagligt förändrad. 
Göteborg karta ritad.jpg
Fl(4) 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Tistlarna med LED-ljus i masten. Foto Esbjörn Hillberg.
Tistlarna med LED-ljus och solpanel. Foto Esbjörn Hillberg.
Tistlarna lanternin. Foto Esbjörn Hillberg.
Tistlarna lins och lampväxlare. Foto Esbjörn Hillberg.
Tistlarna. Foto Esbjörn Hillberg.
Tistlarna. Foto Esbjörn Hillberg.
Tistlarna trappa. Foto C M Ranch 1906.
Tistlarna fyr 1910. Foto Lotsverket.
Tistlarna fyrplats från NV 1919. Foto Lotsverket.
Tistlarna från norr 1919. Foto Lotsverket.
Tistlarna fyrplats sett från fyren 1919. Foto Lotsverket.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
748400 C 0625 N 57 31, O 11 44 LFl(2) WR 15s 18 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1905/06 1905/06 1969 1969 10 23


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Tistlarnas fyr. Belägen på ögruppen Tistlarnas sydligaste holme vid södra angöringen till Göteborg, Styrsö församling av Göteborgs och Bohus län. Postadress: Vrångö. Telegramadress: Styrsö.

Fyren byggdes åren 1905 - 1906 och är till utseendet ej olik Tjärvens fyr vid Söderarmsinloppet till Stockholm. Ögruppen är låg och kal med berget i dagen över större delen av ytan. Här och där växa några tuvor gräs av till bete ypperlig beskaffenhet, och en ko kan med lätthet födas sommartiden. Då gräset står i sin bästa grönska ser marken helt inbjudande ut.

Två hamnar eller antydningar till hamnar finns, den som ligger omedelbart vid fyren och endast är djup nog för odäckade båtar, samt den till lotsuppassningen hörande, som är djupare men sämre skyddad för sjön. Vid hård pålandsvind är det nästan omöjligt att med den större båten komma till slags ur hamnen. Den svårigheten har delvis eliminerats bort genom motorkraftens tillkomst, men djupet och smalheten av leden är allt fortfarande besvärande.

Vägen över skärgården från Vrångö, lotsstationen och numera även poststation, är stenfylld och farlig för alla ej kännare. Hummerfiske idkas i någon utsträckning på de stenfyllda vattnen. Bekant, särskilt för ett äldre mera romantiskt lagt släkte är namnet Tistlarna från Emily Flygare-Carléns bok 'Rosen på Tistelön'."

Lotsarna från Vrångö hade på Tistlarna ett lotsvaktshus.

Lotsbarnskola

1909-1910 hade Tistlarna lotsbarnskola. Lärare var: Ruth Scherman följd av Signe Boman. Som skolsal användes ett vindsrum där också lärarinnan bodde.

  • 1909 Ruth Scherman, 107 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
  • 1910 Signe Boman, 107 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn

1910 upphörde Tistlarnas lotsbarnskola. Barnen gick sedan i den allmänna folkskolan.

Före fyren

1870 cirka anlades en lotsstation på ön.

1877 uppfördes ett vitmålat 3,5 m högt stenkummel.

Fyrplatsen

1905-1906 anlades fyrplatsen, cirka 500 m från lotsstationen. Fyren i tegel uppfördes som ett i tre våningar kombinerat fyr- och maskinhus med platt tak och lanternin. Fasaderna kläddes med klinker. Tegel och klinker kom från Skromberga. Ritad av arkitekterna Vilhelm Lindh och Axel Sjöberg. Lanternin med 2:a ordningens lins. Mistsignal med motordriven kompressor.

Två boningshus och tre uthus uppfördes. Boningshusen och två uthus kom från Altarholmens på Grönskären nedlagda lotsplats utanför Tjörn. Denna hade dragits in 1903.

Original optik: 2:a ordningen (1400 mm Ø) dioptrisk trumlins med 6+6 inslipade ringar, 5 fack á 60° + öppet 60°, catadioptrisk krona (12 ringar) på 3 fack á 60° och krans (5 ringar) på 5 fack á 60°, Henry Lepaute.

  • Fyrkaraktär: Int(2) WR 10s 14M. Lyshöjd: 22,8 m. Kastelliknande byggnad med platt tak och lanternin mitt på taket.
  • Ljus c:a 6 sek, Mörker c:a 0,8 sek, Ljus c:a 2,4 sek, Mörker c:a 0,8 sek. W 15,000 Hk, R 3,700 Hk. Lux-ljus.
Fyrsken Gräns Gräns
Vitt 343 107
Rött 107 108
Rött 216 343

1906 installerades ny mistlur driven av fotogenmotor.

  • Giver under tjocka var 15:e sek en ljudstöt av 5 sek. varaktighet.

1924 byggdes en båtslip och båtkran.

  • Ny motordriven kompressor installerades för mistluren.

1928 uppsattes signalställning för "vissa fall av nödlägen".

Under 1940-talet "renoverades" fyrens yttre varvid mycket av den arkitektoniska utsmyckningen försvann.

1961 var fyrkaraktären Int(2) 10 s 14 M. Intermittenshylsa. Lux-ljus men vid tjocka kompletterat med glödlampa. Ljusstyrka: 13 000 HK (vit sektor) men vid tjocka 60 000 HK (vit sektor).


Elektriskt ljus

1964 elektrifierades fyren. Lux-ljuset utbyttes mot glödlampa. Intermittenshylsan utbyttes mot elklipp. Dieselkraftverk som reserv.

1968 var fyren en gulbrun, kastelliknande byggnad med lanternin på taket. Lins av 2:a ordningen. Elektriskt ljus med Lux-ljus som reserv.

  • Optisk karaktär: Int(2) WR 10 s 14 M. Lyshöjd: 22,8 m. Ljusstyrka klar luft: 9 000 cd, R 2 200 cd. Dis och tjocka: W 50 000 cd, R 14 000 cd.
  • Akustisk karaktär: Tyfon 1 ljud var 10 s (2 + 8).

Avbemanning och personal

1970 automatiserades fyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Tistlarna

Och sedan

1991 såldes boningshusen till privatperson.

199? stängdes mistsignaleringen.

2000 var fyren en byggnad liknande ett kastell, målad vit, med lanternin på taket. Sektorering: 100-R-351-W-100°.

2000 optik: Originallinsen finns fortfarande kvar men är släckt. 1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V) nedmonterat, elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier. På en ställning uppe på fyren lyser nu en SABIK 350 LED-lykta.

2000 karaktär: LFl(2) WR 15s 18M. 2 + (3) + 2 + (8). Lyshöjd: 22,8 m.

200? byggdes fyren om till energi från solpanel och batteri. LED-ljus. Fyren fick ny fyrkaraktär.

Nuvarande karaktär: Fl(4) WR 12s 10M. Lyshöjd: 24 m.

Länk

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. hela semestertiden.
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 2:a ordning. Tyfon, 2 st. fotogen-motorer. Fyrlanterninen på taket av kastell-liknande byggnad av tegel. Mistmaskineriet å samma byggnad. .
Läge och natur Litet kalt skär c:a 500 m långt och 400 m brett. Planteringsland c:a 50 kvm för 3 man.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb vardera 2 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Lotsverkets båt ligger förankrad 30 m från land. Skyddad hamn.
Kommunikationer Verkets båt, 4 resor i månaden sommartid och 3 resor per månad vintertid.
Postanstalt Vrångö. Väg dit: 4 dist.-min. öppen sjö.
Handelsbod Vrångö.
Skola Folkskola Vrångö, realskola i Göteborg. Inackorderingsbidrag.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Två hus, ett med en lägenhet och ett med två lägenheter sålda 1991 till privatpersoner. Inga övernattningsplatser.
Ägare Michael Wennergren 0725-780350, Kent Söderberg 0703-466084. SjöV äger fyren. Vrångö byalag äger öarna.
Kontaktperson Michael Wennergren 0725-780350, Kent Söderberg 0703-466084. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning Närmaste samhälle är ön Vrångö på ca 6 nm avstånd. Vrångö har båtförbindelser året om från Saltholmen utanför Göteborg. Det finns ingen reguljär båtförbindelse vidare till Tistlarna men båttaxi kan beställas 031-97 17 05. Hamnen på fyrön som angöres från väster är liten och grund med privata platser. Hamnen på lotsön har goda tilläggsmöjligheter för fritidsbåtar. Denna hamn angörs från NNO, gå in efter vita enslinjen målad på klipporna.
Övrigt Omkring 1870 inrättades en lotsstation på Tistlarna. Under tiden 1900 - 1910 byggdes de sista större bemannade fyrarna och Tistlarna var en av dem. Norr och syd om fanns de stora angöringsfyrarna Vinga resp. Nidingen så Tistlarna var egentligen en kustfyr med ledande vit sektor för storsjöfarten som anlöpte Göteborg från väster och söder.

Då fyren uppfördes 1905-06 flyttades fyrmästarbostaden och fyrvaktarbostaden till Tistlarna från Altarholmens lotsplats i Grönskären (Väster om Härön). Fyren är ursprungligen byggd av tegel och hade kreneleringar runt taket. Linsen av 2:a ordn. som installerades på Tistlarna hade installerats på Sandhammarens Södra fyr 1862 men nedmonterats därifrån 1891. Samtidigt med linsen installerades en intermittentapparat med hylsa, urverk med lod och luxljus samt som reservbelysning en tvåvekig fotogenlampa med föränderlig bränsleyta. År 1958 elektrifierades fyren. År 1969 övertäcktes teglet med cement, kreneleringarna togs bort och fyren målades vit. En gammal gjutjärnskamin i original finns fortfarande installerad i tornets vaktrum.

Skydd enligt lag Föreslagen som byggnadsminne, hela fyrbyggnaden

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna enligt Våra fyrar 1944.

Kattegatt

Klicka här för att se fyrarna i Kattegatt.


Jfr Kattegatt, Västerhavet, svenskt fyrväsende, tegelfyr, Skromberga, mistsignal, Sandhammaren, Lux-ljus, intermittenshylsa, optiska signalanordningar, Tjärven