Testsida

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lotsplatser och antal personal år 1894

Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Visby, lots 1 - 2 1 4
Fårösunds norra gatt, lots 1 - 1 - 2
Fårösunds södra gatt, lots 1 2 1 1 5
Kyllej, lots 1 1 1 1 4
Slite, lots 1 1 2 - 4
Herrvik, lots 1 - 1 - 2
Ljugarn, lots + fyr 1 1 - - 2
Ronehamn, lots 1 - 1 - 2
Grötlingboudd, lots 1 1 - - 2
Stockvik=Faludden, lots 1 - - 1 2
Burgsvik, lots 1 - 1 - 2
Klintehamn, lots 1 - 1 - 2
Västergarn, lots + fyr 1 - 1 - 2
Summa summarum 13 6 12 4 35

Fyrplatser och antal personal år 1894

Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrfolk
Gotska Sandön, fyr 1 3 3 7
Fårö, fyr 1 1 1 3
Enholmen, fyr - 1 - 1
Östergarn, fyr 1 1 1 3
Ljugarn, fyr - 1 - 1
När, fyr 1 1 - 2
Faludden, fyr 1 1 1 3
Hoburg, fyr 1 1 1 3
Valar, fyr - 1 - 1
Burgsvik, fyr - 1 - 1
Stora Karlsö, fyr 1 1 1 3
Skansudde, fyr - 1 - 1
Stenkyrkehuk, fyr 1 1 - 2
Hallshuk, fyr - 1 - 1
Summa summarum 8 16 8 33


Nordiska fyrskepp

Laddar karta ...
|width=500px


Laddar karta ...

|layers=google-physical,yahoo,google,bing,openlayers,nasa

Testkarta för att ta ut koordinater

Laddar karta ...
SweFlag.jpg Svensk Fyrkarta , Svenska f.d. bemannade fyrplatser, svenskt fyrväsende FiFlag.jpg Finskt fyrväsende
DKFlag.jpg Danskt fyrväsende NorFlag.jpg Norskt fyrväsende
Symbol fyr.jpg Fyr Symbol fsk.jpg Fyrskepp
Symbol kassfr.jpg Kassunfyrar i Sverige Lur ritad.jpg Mistsignal
Blixtsymbol.jpg Radiofyrar och radionavigering Historik.jpg Historik
Fotogenlamp ritad.jpg Teknik Vantskruv.jpg Tillverkare
Kompassros ritad.jpg Navigation KanalSymbol.jpg Vattenvägar
Symbol Person.jpg Personal och organisationer Maskaron.jpg Personer
VSS logo .jpg Vänern och Venerns Seglationsstyrelse Livet.jpg Livet och saxade berättelser ur Blänket
Källor och bildmaterial


Maskaron, vattenutkastare, fyren 2010. Foto Leif Elsby
Storjungfrun som linsfyr
Storjungfrun som täckt stenkolsfyr
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd över havet m Lysvidd nm
1872 1872 1961 1961 16,7 20,8 16,5
Vägbeskrivning Bilväg Visby - Närshamn cirka 60 km. Kör väg 143 från Visby, därefter mot När och sedan Närshamn. Fyren öigger på halvön Närsholmen cirka 2,5 km från Närshamn.
Kontaktperson besök Lotsstationen i Visby 0498-21 01 38
e-post mm
Skydd enligt lag Föreslagen som byggnadsminne, fyr och hus. Naturskyddsområde med fågelreservat.
Ägare SjöV äger fyren
Fyrplatsbostäder Sålda till Marinkommando Gotland (MKG). Inga övernattningsplatser.
Fyrkaraktär LFl(2) 15s. WGS-84 Lat. N. 57° 27’. Long. O. 18° 59’. F.d. bemannad: se bemanning.


Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor

Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor

Avbemanning och personal

Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor

Uno

Här provar jag

Due

Olika sätt att göra tabell:


Fyrskepp Nr 0 Cyklop Fyrskepp Nr 00 Hermina fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten fyrskepp Nr 2B Almagrundet fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev fyrskepp Nr 5 Utgrunden fyrskepp Nr 6 Svenska Björn

Tabell svenska fyrskepp

Fyrskepp Nr 0 Cyklop ___________ Fyrskepp Nr 00 Hermina ________ fyrskepp Nr 1 Finngrunden
fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten ___ fyrskepp Nr 2B Almagrundet ____ fyrskepp Nr 3 Grundkallen
fyrskepp Nr 4 Falsterborev _____ fyrskepp Nr 5 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 6 Svenska Björn
fyrskepp Nr 7 Vulkan ___________ fyrskepp Nr 8 Svinbådan _______ fyrskepp Nr 9 Diana
fyrskepp Nr 10A Odin ___________ fyrskepp Nr 10B Fladen ________ fyrskepp Nr 11 Irene
fyrskepp Nr 12 Grepen __________ fyrskepp Nr 13 Kalkgrundet ____ fyrskepp Nr 14 Svinbådan
fyrskepp Nr 15 Utgrunden _______ fyrskepp Nr 16 Kopparstenarna _ fyrskepp Nr 17 Svinbådan
fyrskepp Nr 18 Reserv __________ fyrskepp Nr 19 Norströmsgrund _ fyrskepp Nr 20 Grepen
fyrskepp Nr 21 Trelleborgsredd _ fyrskepp Nr 22 Västra Banken __ fyrskepp Nr 23 Kopparstenarna
fyrskepp Nr 24 Reserv __________ fyrskepp Nr 25 Finngrunden ____ fyrskepp Nr 26 Reserv
fyrskepp Nr 27 Malmö Redd ______ fyrskepp Nr 28 Reserv _________ fyrskepp Nr 29 Ölandsrev
fyrskepp Nr 30 Grundkallen _____ fyrskepp Nr 31 Megrundet ______ fyrskepp Nr 32 Fladen
fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten

Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor Här provar jag innan det genomförs på andra sidor

BottenvikenNorra KvarkenBottenhavetÅlands havNorra ÖstersjönMellersta ÖstersjönSydöstra ÖstersjönSödra ÖstersjönSydvästra ÖstersjönÖresundKattegattSkagerackVänernSyd UtsiraFiskebankarnaTyska buktenDoggerFladenPrognosområden karta ritad.jpg
Bildinformation

Understen-menu.png

Att komma igång