Tegel

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

tegel, byggmaterial bestående av sintrad lera. Har bland annat används för att bygga fyrar.


Några svenska tegelfyrar runt 1870. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg Historik.jpg Symbol fyr.jpg Kompassros ritad.jpg Vantskruv.jpg


Hur

Lera bryts/grävs fram ur marken och knådas för att att formas och värmas till så hög temperatur att den partiellt börjar övergå i glas. Man säger att leran sintrar.

För att få "eldfast" material värms den till ännu högre temperatur. Eldfast tegel bränns vid 1 500-1 600 °C. Jämför glas.

Tegelfyrar

Tegel har i Sverige använts som byggmaterial till ett antal fyrar:

1781 tändes Carlstens fyr första gången. Fyrtornet var runt, lågt och murat i tegel. Det var placerad högst upp på Carlstens fästning i Marstrand.

1793-1795 byggdes i Falsterbo i tegel ett kombinerat fyr- och boningshus i två våningar kring ett centralt torn med trapphus.

Höganäs

Höganäs AB framställde tegel och keramik. Tegel var ett byggnadsmaterial använt till vissa fyrar

I Höganäs fanns i marken brytvärda lager av ömsom lera (för tegel) och ömsom stenkol. Kolet användes som bränsle för att elda ugnarna där leran brändes. Mängden kol var här tillräcklig för att leran skulle kunna brännas vid tillräckligt hög temperatur för att bli till eldfast material, såsom tegel.

Under 1800-talet byggdes ett antal fyrar med gult eldfast tegel från Höganäs.

1855 kläddes Svartklubbens fyrtorn med eldfast tegel.

1878 uppfördes Malmö inre. Ett cirka 20 m högt åttakantigt torn i järn, ståendes på en åttakantig sockel av granit och gult eldfast tegel.

1888-1899 uppfördes i rött tegel Helsingborgs fyr på norra hamnarmen som ett kombinerat fyr-, lots- och boningshus.

Skromberga

Senare använde Lotsverket tegel från Skromberga tegelbruk i Skåne, vilket visade sig ge sämre resultat än med det från Höganäs. I Skromberga fanns också brytvärda lager av ömsom lera (för tegel) och ömsom stenkol. Mängden kol var här emellertid inte tillräcklig för att leran skulle kunna brännas vid tillräckligt hög temperatur. Teglet blev inte tillräckligt eldfast vilket visade sig några år efter byggandet av fyren Garpen samt fyrarna Tjärven och Tistlarna.

Tegel från tegelbruket i skånska Skromberga var inte lika frostbeständigt som det tidigare använda från Höganäs.


Jfr byggmaterial, träfyr, cement, betong, betongfyr.