Töre

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Töre, ort med hamn, lotsplats, hamnfyrar och "fyrfabrik" för kassunfyrar, Norrbotten cirka 8 mil väst om Haparanda, Bottenviken. Många kassunfyrar kom att ersätta fyrskepp

Fyrfabriken anlades 1966. För att möjliggöra sjötransport byggdes ett antal nya fyrar: Lägenön, Storstensgrund, Siknäs Storgrund, Burnäset, Siknäsbanken, Älvåsen, Djupbäcksholmen samt fyrarna i Töre Hamn. Idag är alla släckta.
Rödkallen karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Vantskruv.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Fotogenlamp ritad.jpg Symbol fsk.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby
Laddar karta ...


Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lotsförman: Johan Peter Nilsson, f. 1840
  • Mästerlots: Johannes Johansson, f. 1840

Lotsbarnskola

Ingen undervisning i lotsbarnskola skedde här. Lotsbarnen gick i sockenskolan.

Töre Hamnfyrar

Töre Hamn Röda och Gröna, svenska obemannade ensfyrar i Bottenviken.

Farlederna till Båtskärsnäs och Seskarfjärden. Töreleden. Töre Hamn Röda övre: 190 m från Töre Hamn Röda nedre. Töre Hamn Gröna övre: 190 m från Töre Hamn Gröna nedre. Fyrarna är parvis i ens 326,5 grad och utmärker sidorna på farledsrännan mellan Törefors och Töre hamn. Lystid 20/7 - sjöfartens slut. Idag är alla släckta.
(släckt).jpg
(släckt).jpg
(släckt).jpg
(släckt).jpg
Töre Hamn Röda nedre och övre. Foto NN
Töre Hamn Gröna nedre och övre. Foto NN
Laddar karta ...


Laddar karta ...

Röda nedre: WGS-84 Lat. N 65 54,5. Long. E 22 38,3. Sv. Nr: 029000. Int. Nr: C5731-8

Röda övre: WGS-84 Lat. N 65 54,6. Long. E 22 38,2. Sv. Nr: 029001. Int. Nr: C5731-81

Gröna nedre: WGS-84 Lat. N 65 54,5. Long. E 22 38,4. Sv. Nr: 029010. Int. Nr: C5731-84

Gröna övre: WGS-84 Lat. N 65 54,6. Long. E 22 38,2. Sv. Nr: 029011. Int. Nr: C5731-85

1966 anlades fyrplatserna. Alla: elektriskt ljus med lins av 6:e ordningen. Utseende alla: Fyrlykta och vitt dagmärke.

2000 utseende alla: Fyrlykta och vitt dagmärke.

2000 Fyrkaraktär:

Idag är alla släckta

Fyrfabriken

Pålbädd för och bygget av en kassunfyr, i detta fall Sydostbrotten kassunfyr. Signerad Gellerstad
Laddar karta ...


Verksamheten

1966 började man på kajen i Töre/Törefors att bygga kassuner för mindre utsjöfyrar.

Djupet i farleden från Töre tillät inte att alla fyrar byggdes färdiga i Törefors.

Flera av fyrarna försågs med ett ståltorn på vars överdel en fyrlanternin placerades.

Efter sjösättning bogserades de till lämplig hamn på vägen där de byggdes färdiga. En sådan hamn var Sundsvall.

Fyrbyggandet i Töre delfinansierades via AMS som arbetsstöd.

1970-talet avslutades fyrbyggandet och området återställdes. Idag används det för rekreation.


Fyrar byggda på Töre

Arkiv G Kjellgren, utom Svängen och Vallinsgrundet. Klick i bilden länkar vidare


Tabell

År ____ Fyr __________________ Fyrtyp

1966 __ Flinten kassunfyr

1968 __ Tylögrund ____________ fångdamm

1968 __ Dämman kassunfyr

1969 __ Björnklack ___________ fångdamm

1969 __ Borussiagrund ________ fångdamm

1970 __ Remmargrund __________ fångdamm

1970 __ Lerskärsgrund ________ fångdamm

1971 __ Vänta Litets Grund ___ fångdamm

1971 __ Landsorts Bredgrund __ fångdamm

1972 __ Svängen ______________ fångdamm

1972 __ Vallinsgrundet _______ fångdamm

Töreleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr kassunfyr, Jävre-Sandholmen, Lysekil, utsjöfyr, fångdamm, teleskopfyr, Bottenviken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr, franska mössan, Lots, Lotsbarnskola, Luleå lotsfördelning