Sydostbrotten

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sydostbrotten, svenskt grundområde i västra delen av Norra Kvarken cirka 20 M SV Holmögadd, har gett namn åt en fyrskeppsstation, två fyrskepp (fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten och fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Sydostbrottet var verksam som fyrskeppsstation 1862-1963

Grundområdet  
Det långsträckta grundområdet är cirka 3 M långt och 0,5 M brett och går i NNO- SSV riktning. "Då Sydostbrotten ligger så avlägset från land att, även i siktig luft, detta ej lämnar goda märken för bestickets kontrollerande, så är fyrskeppet i detta avseende av stort gagn även såsom dagmärke. Det särdeles ojämna djupet omkring grundet gör detta svårt att anloda. Djup understigande 15 famnar visar, att man är nära detsamma, utom i SSV-lig riktning, där djupet långsammare ökas på, som det synes, en förlängning av själva banken." 
I området Östra Kvarken låg den svenska fyrskeppsstationen Östra Kvarken samt den finska Qvarken.
Sydostbrotten karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 14 Svinbådan i Djupvik, Holmsund. Västerbottens museums fotoarkiv.
Vintern har satt in på station Sydostbrotten. Ur Minnesalbum 1914-1924
Sydostbrotten kassunfyr på plats. Umeå Stadsarkiv
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Sydostbrottens fyrskepp. Omkring 4 distansminuter SO om grundet Norra Kvarken. Postadress och Telegramadress: Holmsund.

Fyrskeppet utlades första gången år 1862. Under åren 1917 - 1918 var fyrskeppet intaget för minfaran."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Sydostbrotten låg 1872 cirka 2,5 M SSO om grundområdet, på cirka 50 m djup och botten bestående av berg med stora klippblock på position Lat. N. 63° 19’. Long. O. 20° 9’. Stationen flyttades senare något längre åt S för att komma att ligga cirka 4 M SO om Sydostbrotten.

”Fyrfartygets Sydostbrotten station är omkring 2 ½ minuter från södra ändan av det grundflak, varefter fartyget har namn, och omkring 6 ½ minuter från den höga klippan Bonden, ost om Järnäs udde. Fartyget ligger förtöjt på ett djup av 27 till 30 famnar.

Tiden för fartygets utläggning och intagning är, såsom beroende av väderleksförhållanden och isgång, under särskilda år olika. Under åren 1862-71 har utläggning skett tidigast den 12 maj (1863) och senast den 4 juli (1867) samt intagning tidigast den 24 oktober (1862) och senast den 19 november (1871).

Det för närvarande på platsen avsedda fartyget utlades första gången sommaren 1862. Förtöjt med en enkel kätting och skål(Mushrooms-)ankare har det hittills (1872) aldrig av storm nödgats lämna stationen. Det stora djupet försvårar dock ankarets lättning vid fartygets intagande, och av sådan anledning har ankare med en del kätting en gång måst kvarlämnas.”


1862-1963 var Sydostbrottet fyrskeppsstation

Tre fartyg har tjänstgjort på stationen

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1880-1916, 1919-1963 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Sydostbrotten

Fyrskepp Nr 2A Sydostbrotten

Fyrskepp Nr 33 Sydostbrotten

Sydostbrotten kassunfyr

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, fyrskepp, fyrljusreflektor, mistsignal, bestickföring, lod, minut, kassunfyr, utsjöfyr, Jävre-Sandholmen, morsefyr, spaltsektorfyr, radiofyr, racon, solpanel, Svenska Björn