Svinbådan kassunfyr

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svinbådan kassunfyr, obemannad teleskopfyr, placerad strax V om grundet Svinbådan i norra Öresund. Ersatte fyrskeppsstation Svinbådan.

Öresund. VNV om Viken, strax V om grundet Svinbådan.
Kullen karta ritad.jpg
Iso 4s.jpg

SweFlag.jpg Symbol kassfr.jpg Lur ritad.jpg Symbol racon.jpg Symbol fsk.jpg

Svinbådan kassunfyr. Foto Niels Stumman.
På väg förbi Svinbådan. Lägg märke till den nya fyrkuren överst. Foto Fredrik Rege.
Volvo Ocean Race på väg genom Öresund. Foto Fredrik Rege.
Svinbådans fyr används flitigt som rundningsmärke vid kappseglingar i norra Öresund. Foto Olle Lindskog.
Principen för bygge av teleskopfyr, här Nordvalen. Numrering se text. Figur Robert Gellerstad.
Teleskopfyren Svinbådan sjösätts med ett plums i Lysekils hamn. Arkiv Bror Martinsson.
Kassunfyren Svinbådan sjösätts i Lysekil. Foto Vilgot Andersson.
Spaltsektorljus med en rad med ordinarie samt en rad med reservlampor. Figur Leif Elsby.
Spaltsektorljus med sealed-beam-lampor, här på Almagrundet kassunfyr. Foto Rickard Westerberg.
Armatur med sealed-beam-lampor, här på Almagrundet kassunfyr. Foto Ted Rapp.
Laddar karta ...


Projektering och förberedelser

Klicka här: för utredning om projektering, byggande och kostnader

... "När förslag att bygga bottenfasta fyrar som beredskaparbete kom upp hösten 1957, var vi sålunda väl förberedda. Objekt fanns det många längs kusten, varav ett och annat var förberett genom sjömätningar och detaljundersökningar. Som första etapp valde sjöfartsstyrelsen fyrarna Nordvalen och Svinbådan.

Fyren Nordvalen skall placeras på ett 13,5 m grund mitt i Bottenhavet i höjd med städerna Umeå och Ny Karleby. Fyren kommer att ersätta fyrskeppet Östra Kvarken och bojarna Sörgadden, Nordvalen och Gerdas grund. Bojarna lades ut första gången år 1907, 1907 resp. 1915 medan fyrskeppsstationen anordnades först 1924. Fyrskeppet ifråga är emellertid en gammal trotjänare från år 1884. Man hade nämligen år 1922 fått ett nytt fyrskepp till fyrskeppsstation Grundkallen och kunde därför placera det gamla skeppet i Östra Kvarken.

Fyren Svinbådan skall placeras på cirka 14 m djup vid grundet Svinbådan mellan Viken och Höganäs i norra Öresund och kommer att ersätta fyrskeppet Svinbådan. Denna fyrskeppsstation anordnades redan år 1866 och är den femte i ålder av nuvarande fyrskeppsstationer. Ännu äldre är Falsterborev (1831), Finngrundet (1858), Sydostbrotten (1862) och Grundkallen (1858). Den yngsta är överraskande nog Vinga fyrskeppsstation, som anordnades år 1929. Det finns idag sammanlagt 16 fyrskeppsstationer längs svenska kusten.

Sondering

Under en isexpedition i början på mars månad 1948 undersöktes grundet för Nordvalen och ett näraliggande grund Sörgadden genom noggrann lodning, ortsbestämning och genom dykare. Basen var Holmögadds fyrplats. Hästar och slädar användes för transporterna och tält restes på isen.

Isvägen Holmögadd - Ny Karleby har gamla anor. Före järnvägarnas och de goda landsvägarnas tid var det en flitigt använd vinterväg mellan Sverige och Finland. Gamla stallar på Holmögadd och berättelser om äventyrliga händelser vittnar om detta. År 1954 utfördes dessutom seismografiska undersökningar av Nordvalen och Sörgadden, varför grundförhållandena var tillräckligt väl kända. På Svinbådan har däremot botten undersökts med hjälp av dykare först under innevarande vinter.

Vid Jävre Sandholmen cirka en mil söder om Piteå hade vi redan under början av 1957 byggt en kassun för en bottenfast fyr, fyren Nygrån i Bottenviken, sydost om Piteå. Byggnadsplatsen hade välvilligt ställts till förfogande av Munksunds AB. Den visade sig vara användbar även för de nu planerade mycket större fyrbygget och arbetskraft beräknades bli ledig i trakten. Vi valde därför åter platsen ifråga trots den långa bogseringssträckan ner till Umeå Uthamn, nämligen 120 sjömil.

I södra Sverige beräknades det bli överskott på arbetskraft i bl.a. Bohuslän och särskilt området kring Lysekil. Undersökningar gav vid handen, att en utomordentligt bra arbetsplats för ett kassunbygge kunde ställas i ordning vid Grötökajen i Lysekil. Hamndirektionen där ställde med beredvillighet erforderligt utrymme till sjöfartsstyrelsens förfogande. Bogseringssträckan för kassunen till fyrläget blir här cirka 140 sjömil.

Arbetsplatserna är helt olika varandra. Vid Sandholmen är det en så gott som öde strand några hundra meter från riksväg 13 mellan Skellefteå och Piteå. Det är Norrland med snö, is och kyla. Den bistra naturen är man emellertid van vid och de besvär den åsamkar får tas med gott mod. Ganska snart på nyåret kommer de gnistrande soliga vinterdagarna.

I Lysekil har vi den milda, disiga och ofta blåsiga västkusten och fördelarna av belägenheten i en stad.

Den 22 december 1957 förelåg Arbetsmarknadsstyrelsens beslut om medel på beredskapsstat till de båda fyrbyggena och på nyåret kom arbetet snabbt igång. "

Bygget

Svinbådan kassunfyr är så gott som identiskt byggd som sin syster Nordvalen, byggd samtidigt men i Jävre-Sandholmen. De kan därför byggas i stort sett efter samma ritningar.

Svinbådan1960.jpg Nordvalen1960.jpg

Svinbådan kassunfyr 1960, skala 1:200 resp "systern" Nordvalen. Arkiv G Kjellgren.


1958 byggdes fyren Svinbådan i Lysekil och sjösattes 4 september 1958. Fyren byggdes i armerad betong.

Konstruktör: byrådirektör Robert Gellerstad, sjöfartsstyrelsens fyrbyggnadsavdelning.

Numreringen hänvisar till figuren.

1) En pålbädd utförs. Vid Sandholmen har pålningen skett med pålkran stående på isen; i Lysekil har flytande pålkran använts.

2) På pålbäddens däck gjuts bottenplattan för själva kassunen. Den får en diameter av 22 m och en tjocklek av 0,7 m. Betongvolym 270 kbm.

3) På bottenplattan för kassunen gjuts bottenplattan för fyrtornet. Den får en diameter av 4,6 m. Betongvolym 8 kbm.

4) Med användande av glidformar gjuts teleskopschaktet till en höjd av 22 m och samtidigt inuti denna själva fyrtornet till en höjd av 24,5 m. Betongvolym 125 kbm.

Samtidigt och efteråt gjuts bjälklag och altaner inklusive landningsplattform för helikopter. Se även figur 5 och 6. Betongvolym 30 kbm.

5) Kassunens yttermantel gjuts med användande av glidform. Betongvolym 100 kbm. Radiella mellanväggar gjuts inom fast form. Betongvolym 40 kbm. Inredningsarbeten påbörjas i fyrtornet.

6) Kassunens koniska tak och cylindriska hals har utförts. Betongvolym 100 kbm. Inredningsarbetena görs färdiga. Montage av dieselgeneratorer, oljeförråd, anläggningen för tryckluft, tyfoner, ventilationsanläggning, elektrisk manöver- och kontrollutrustning, elektriska ledningar m.m. utförs. Kassunaggregatet görs färdigt för sjösättning och väger då cirka 1650 ton.

7) Sjösättning. Denna går till så, att de sneda stödjande pålarna i pålbäddens yttersida sprängs, varefter domkrafter trycker mellan land och kassunen. Pålbäddens däck med kassunen förflyttas då horisontellt. Efter några decimeter har pålarna blivit så sneda att de inte längre orkar bära kassunen utan bryts av vid sjöbottnen. Kassunen sjunker lugnt framåt och nedåt i vattnet.

8) Efter eventuellt nödvändiga kompletteringsarbeten bogseras kassunen till lämplig plats i närheten av respektive fyrplats.

9) Fyllnadsgjutning utförs så att kassunen får största möjliga djupgående före bogseringen ut till fyrplatsen.

10) På fyrplatsen har sjöbottnen rensats från större stenar och en utjämning med makadam har utförts.

11) Kassunaggregatet har sänkts på sin plats, vilket har skett genom att släppa in vatten i sänkfickor. Därefter har hela kassunen fyllts med singel (Svinbådans kassun eventuellt med sand). Höjningen av fyrtornet pågår, vilket sker dels genom att pumpa in vatten i teleskopschaktet och dels genom att använda ”klättrande domkrafter”. Hela höjningen 15 m beräknas kunna utföras på 10 timmar.

Därefter riktas fyrtornet och gjuts fast. Dieselgeneratorerna i fyrtornet lämnar erforderlig elektrisk ström till de använda byggnadsmaskinerna. Fyrtornet kan vid behov användas som bostad. Fyrarnas höjd över vattenytan blir 26 m och totalhöjd 40 m.

12) Makadambädden under kassunen och singelfyllningen har injekterats med cementbruk. Kabel för strömleverans från land har anslutits. Återstående montage och kompletteringar har gjorts färdiga.

Samtidigt i Lysekil byggdes kassunfyren Pinhättan. Fyren byggdes i stålplåt.


Klick i bilden gör den större. Återgå med backpil.


Bilder tagna av Niels Stumman 2014

Fyrplatsen

WGS-84 Lat. N. 56° 9’,0. Long. O. 12° 32’,4. Sv. Nr. 712100. Int. Nr. C2274

Fyren tändes

1960 var den på plats, klar och tänd, höjd 24 m över vattenytan, ståendes på 14 m djup, ursprungligen utrustad som

Fyren var utrustad med 46 sealed-beam-lampor för spaltsektorfyrljuset.

  • Lamporna matades via fyra transduktorer så att ömsom ena halvan av horisonten var belyst, ömsom den andra.
  • För att undvika irriterande störning sammanföll de två gränslinjerna med sektorgränser.
  • Två dubblerade Supertyfoner, drivna av tryckluft, gav mistsignalen.
  • Fyrskeppsstationen Svinbådan drogs in.

Kassunfyren tändes den 5 oktober 1960. Fyra dagar senare, den 9 oktober, gick ett fartyg på grund innanför fyren. Det var Convallaria från Svenska Lloyd som gick på ordentligt. Stora delar av lasten av fosfat fick dumpas i sjön innan två bogserbåtar lyckades dra henne flott. Åtta dagar senare gick ett annat fartyg på samma grund.

1968 var tornet 25,5 m högt, målat svart med orange bälte, orange lanternin och sockel i vattnet. Fasadbelyst. Fyranläggningen fjärrmanövreras från lotsstationen i Helsingborg. En kraftkabel var utlagd mellan stranden N om Viken och fyren.

  • Optisk karaktär: K WRG 8 s 15 M. Lyshöjd: 24 m. Ljusstyrka: W 30 000 cd, R 30 000 cd, G 20 000 cd.
  • Akustisk karaktär: Tyfon 3 ljud var 60 s. (2,5 + 2,5 +2,5 + 2,5 +2,5 + 47,5). Mistsignalen var tvåtonig, dvs avgavs med två samtidiga toner (cirka 210 Hz och cirka 260 Hz).

I mitten av 1970-talet anslöts fjärrmanövern till centralmonitorn i Norrköping.

199? tystnade mistsignaleringen.

2000 var tornet 25,5 m högt, målat svart med orange bälte, orange lanternin och sockel i vattnet.

  • Fasadbelyst. På gränsen W-R i 080° och R-G i 157° visar fyren växelvis vitt och rött, respektive rött och grönt sken.

Nuvarande karaktär: Iso WRG 8s 17,0M. Lyshöjd: 24,0 m. Racon: (_ . . . ) 30 s 15 M

Klickbar tabell svenska kassunfyrar

Bottenviken: Larsgrundet, Björnklack, Vitfågelrännan, Norströmsgrund kassunfyr, Nygrån, Farstugrunden, Borussiagrund, Renöragrund

Norra Kvarken: Sydostbrotten kassunfyr, Vallinsgrundet, Väktaren, Nordvalen, Gunvorsgrund, Revet

Bottenhavet: Vänta Litets Grund, Hällgrund, Finngrunden kassunfyr, Västra Banken kassunfyr, Grundkallen kassunfyr

Ålands hav: Märketskallen, Södra Kvarken, Engelska Grundet, Remmargrund, Lerskärsgrund, Svenska Björn kassunfyr, Almagrundet kassunfyr, Revengegrundet, Svängen

Norra Östersjön: Landsorts Bredgrund, Gustav Dalén kassunfyr

Mellersta Östersjön: Kungsgrundet, Stötbotten, Dämman kassunfyr, Sillåsen, Krongrundet, Osvallsgrundet, Huvudet, Skansgrundet, Omböjningen, Utgrunden kassunfyr, Ölands Södra Grund

Södra Östersjön: Kullagrund, Trelleborg kassunfyr, Blenheim, Falsterborev kassunfyr

Öresund: Flinten, Oskarsgrundet NO resp SV, Kalkgrundet kassunfyr, Pinhättan, Svinbådan kassunfyr

Kattegatt: Tylögrund, Fladen kassunfyr, Lilleland, Trubaduren

Skagerack: Hätteberget, Brandskärsflak, Dynabrott

Vänern: Megrundet kassunfyr, Pålgrunden, Normansgrundet, Åsnegrundet

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund.

Jfr fyrskepp, Öresund, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, spaltsektorfyr, mistsignal, radiofyr, racon, Lysekil, Norströmsgrund, lots, morsealfabetet, Svinbådan.