Svinbådan

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svinbådan, grundområde i norra delen av Öresund, syd om Kullen, har gett namn åt en kombinerad lots- och fyrskeppsstation, tre fyrskepp (fyrskepp Nr 8 Svinbådan, fyrskepp Nr 14 Svinbådan och fyrskepp Nr 17 Svinbådan) samt en kassunfyr. Fyrskeppsstationen verksam 1866-1960

Öresund. Grundområdet börjar vid Mölle, syd om Kullen, där utgrundning från land börjar sträcka sig utåt för att i jämnhöjd med Höganäs vara 1 M brett och fortsätter ungefär ner till Viken. 
Kullen karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Fyrskepp Nr 17 Svinbådan. Foto Charles Nyberg
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Svinbådans fyrskepp. Placerat nordväst om grundet Svinbådan. Postadress och telegramadress: Viken.

Fyrskeppet utlades på denna station först år 1866. Det på stationen nu liggande fyrskepp n:r 17 byggdes år 1894 på Lindbergs Verkstad i Stockholm."

Fyrskeppsstationen

Lots- och fyrskeppsstationen Svinbådan låg cirka 1,5 M V om land från Lerbergets fiskeläge syd om Höganäs, på cirka 21 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 56° 10’,8. Long. O. 12° 30’,8.

”För att varna för de grund, som ligger utanför Skånes kust från Hälsingborg till norr om Höganäs, har fyrfartyg blivit utlagt något söder om sistnämnda ställe, där grunden ligger mest avlägsna från land. Fartyget ligger så förtöjt, att alla grund längs kusten inom fyrarnas lysvidd är öster om de linjer, som från fartyget dras norrut över Kullens och söderut över Kronborgs fyr.

Svinbådan utlades första gången 1866. Vintern 1868-1869 kvarlåg fartyget på station. Intagning och utläggning har i övrigt skett nära samtidigt för fartygen Svinbådan och Falsterbo. Nu begagnat fyrfartyg är av äldre konstruktion och har förut varit stationerat vid Falsterborev.”


1866-1960 var Svinbådan fyrskeppsstation.

Fyra fartyg har tjänstgjort på stationen:

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1884-1914, 1919-1940, 1949-1960 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Svinbådan

Fyrskepp Nr 8 Svinbådan

Fyrskepp Nr 14 Svinbådan

Fyrskepp Nr 17 Svinbådan

Svinbådan kassunfyr

Obemannad teleskopfyr.

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, fyrskepp, svenskt fyrväsende, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, spaltsektor, mistsignal, radiofyr, racon, Lysekil, Norströmsgrund, lots, danskt fyrväsende.