Svenska Högarna

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska Högarna, svenska kummel, båk, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats ytterst i Stockholms skärgårds östra havsband, Ålands hav. Bemannad 1874-1968.

Rödlögaleden. Dagerfyring 1/11 - 31/3 (enligt Svensk Fyrlista 1968).
SvHögarna karta ritad.jpg
LFl 15s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Svenska Högarna, tvillingfyr till Väderöbod. Foto Ulf Schloss.
Svenska Högarna. Foto Ulf Schloss 2019.
Svenska Högarna fyrbyn. Foto Ulf Schloss 2012.
Svenska Högarna fyrbyn. Foto Ulf Schloss 2012.
Svenska Högarna, lins. Foto Ulf Schloss 2012.
Svenska Högarna, linsen. Arkiv wiki.
Svenska Högarna, lins med Dalén-blandare. Foto Ulf Schloss 2012.
Svenska Högarna Dalén-blandare närbild. Foto Ulf Schloss 2012.
Svenska Högarna, vy. Arkiv wiki.
Svenska Högarna. Foto Archipilago365.
Svenska Högarna. Foto Lotsverket.
Svenska Högarna 1899. Foto Lotsverket.
Svenska Högarna 1922. Foto Lotsverket.
Svenska Högarna 1937. Foto Lotsverket.
Svenska Högarna vinter. Foto Lotsverket.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
280000 C 6460 N 59 27, O 19 30 LFl 15 s 15 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1874 1874 1966 1968 18,4 31


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Svenska Högarnas fyr. Belägen i Rådmansö socken av Stockholms län i Stockholms skärgårds östra havsband. Postadress: Furusund. Telegramadress: Rt. 12 C, Möja."

Före och "Ur Underrättelser 1852"

SVENSKA HÖGARNE. Fyra stenkummel, hvaraf ett är 15 och de 3:ne öfriga 10 fot höga. Det S.O. på Korsklubben är hvitrappadt och försedt med kors och det på Sqvimparskäret är ofärgadt, likasom de 2:ne öfriga, hvilka äro stående på Svenska Högarne. Inloppet till nödhamnen Fladen går emellan Korsklubbs- och Sqvimparskärs-kumlet. De 2:ne andra kumlen tagas om styrbord. Uti hamnen finnas 5 bergringar för förtöjnimng af fartyg. Wid Svenska Högarne äro under sommartiden lotsar stationerade. Sqvimpskärets kummel är beläget i Lat. N. 59°26'. Long. 19°30' ost om Gr. Pl. X.


SvHogarnaBåkSkyltUSchloss2012.jpg SvHögKummel2USchloss2012.jpg SvHögKummel1USchloss2012.jpg

Foto Ulf Schloss 2012.


1793 uppfördes en lotsplats på Svenska Högarna.

1855 uppfördes en cirka 12 m hög träbåk. Ritad av Carl Sandell.

1868 resulterade diskussionerna om behov av fyr i området i att fyrskeppet Svenska Björn lades ut.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Stockholms lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Jan Erik Ingman, f. 1859
 • Lots: Johan Richard Norman, f. 1861
 • Lotslärling: Erik Anselm Lind, f. 1877

Lotsbarnskola

1890-1898 hade Svenska Högarna lotsbarnskola. Lärare var Laura Sandström

 • 1890 Laura Sandström, 71 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1891 Laura Sandström, 65 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1892 Laura Sandström, 68 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1893 Laura Sandström, 79 dagar, 8 elever varav 8 var lots-/fyrbarn
 • 1894 Laura Sandström, 75 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1895 Laura Sandström, 75 dagar, 6 elever varav 6 var lots-/fyrbarn
 • 1896 Laura Sandström, 80 dagar, 7 elever varav 7 var lots-/fyrbarn
 • 1897 Laura Sandström, 78 dagar, 9 elever varav 9 var lots-/fyrbarn
 • 1898 Laura Sandström, 77 dagar, 5 elever varav 5 var lots-/fyrbarn

Fyrplatsen

1874 anlades fyrplatsen Svenska Högarna på Storön. Fyrtornet av järn var cirka 18,5 m hög och utgjordes av ett "öppet pelartorn i järn", dvs en "Heidenstammare", försedd med lanternin och lins. Fyrtornet tillverkades på Ludvigsbergs Verkstad i Stockholm. Ritat av G E Höjer.

1885 byggdes ett skjul till mistsignalkanonen.


SvHogarnaUrverkUSchloss2012.jpg SvHogarnaLinspelareGamlaUSchloss2012.jpg

Urverket och Gamla linspelaren. Foto Ulf Schloss 2012

Fotogen

1887 utbyttes oljelampan för rovolja mot fotogenlampa med 4 vekar.

1892 byggdes ett fotogenförråd.

Lux-ljus

1907 utbyttes fotogenlampa med veke mot Lux-ljus.

 • Samtidigt flyttades den nyare lotsstugan till Sandhamn.

1922 utbyttes mistsignalkanonen av två mistsignalkanoner "av kommendör Engströms konstruktion", vilka tidigare hade stått på Faluddens fyrplats. Kruthus och kanonhus byggdes om.

 • I hamnen uppfördes ny brygga samt ny slip med spel.

1938 utbyttes mistsignalkanonerna mot en knallsignalapparat, vilken tidigare suttit monterad på Landsorts fyr.

1946 byggdes en ny båtslip.

1948 utbyttes knallsignalapparaten mot en tyfon uppförd i ett nybyggt maskinhus.

Elektriskt ljus

1965 elektrifierades fyren. Strömmen kom från dieselkraftverk. Omgående lins av 2:a ordningen. Elektriskt ljus med Lux-ljus som reserv.

 • Optisk karaktär: B W 15 s 14,5 M. Lyshöjd: 31 m. Ljusstyrka: W 12 000 cd.
 • Akustisk karaktär: Tyfon 1 långt och ett kort ljud var 60 s. (6 + 4 + 2 + 48)

Avbemanning och personal

1968 utbyttes det elektriska fyrljuset mot AGA-ljus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Svenska Högarna


SvHogarnaSolventUSchloss2012.jpg SvHogarnaUtkastareDelUSchloss2012.jpg

Svenska Högarna solventil resp vattenutkastare. Foto Ulf Schloss 2012

Och sedan

1986 utbyttes AGA-ljuset mot solpaneldrift. Glödlampa 40 W. Elklipp.

Sedan 1994 ägs fyren av Edward Sjöbloms Stiftelse.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins omf. 120° samt 2:a ordningen (1400 mm Ø) dioptrisk trumlins omf. 240°, catadioptrisk krona och krans på båda linserna, totalhöjd 2300 mm. 2x40W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Solpanel, batterier

Nuvarande karaktär: LFl 15 s 15,0 M. (2 + 13). Lyshöjd: 31,0 m.

Länkar

 • Ur Arkiv Tore Olsson: "Tysk smog" , Turist Nr 5/1989. 33,3MB

Klicka på länken: Hemsida


DrakarÖverSvenskaHögarna.jpg

Fyra Draken i formation över Svenska Högarna.

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, ex. bitr. 1/11-30/4.
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: IV. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 2:a ordningen. Knallsignal. Rött 18,4 m högt nedtill öppet fyrtorn av järn. Fyrplatsen anlagd år 1874.
Läge och natur I havsbandet av Stockholms östra skärgård. Obetydlig växtlighet.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb vardera 2 rum och kök, ex. bitr. 1 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Inre hamnen skyddad men endast 1,5 m vattendjup.
Kommunikationer Tjänstebåt, 3 resor i månaden under tiden maj-sept., övrig tid av året 2 resor per månad.
Postanstalt Yxlan. Väg dit: 40 km.
Skola A-skola i Gräddö (Rådmansö), realskola i Norrtälje. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Borrad brunn. Månadsrapporter över meteorologiska observationer.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Övernattningsbod finns vid inre hamnen
Ägare Fyren med avstyckad tomt ägs sedan 1994 av ”Edward Sjöbloms Stiftelse Svenska Högarnas fyr”. Övrig mark ägs av Fortifikationsverket. Stiftelsen och Skärgårdsstif-telsen i Stockholms Län administrerar bemanning, underhåll och naturvård.
Kontaktperson Alf el. Sarah Anderin 08-57164262, 0703-778317 resp 0703-778318. Se info www.skargardsstiftelsen.se
Vägbeskrivning Det finns inga båtförbindelser till Svenska Högarna. Närmaste större samhällen dit man kan komma med reguljära båtturer är Sandhamn och Möja. Waxholmsbolaget (08-679 5830, www.waxholmsbolaget.com). Från dessa platser är det ca 20 nm till Svenska Högarna. Taxibåt kan beställas från Sandhamn eller Stavsnäs genom exemplevis Stavsnäs Båttaxi, 08-5715 0100. Tilläggning på Svenska Högarna endast vid gott väder
Övrigt På 1700 talet uppsattes fyra stenkummel på Storön i ögruppen Svenska Högarna. En lotsplats inrättades 1793 (slutligen indragen 1905). År 1855 byggdes en träbåk som var ca 15 m hög inklusive fundament. År 1885 revs och flyttades båken till Storkläppen där den sedan 1890 byggdes om till fyr som används ännu idag.

Fyren på Svenska Högarna (Storön) tillverkades på Ludvigsbergs Mekaniska verkstad i Stockholm. Man påbörjade arbetet på ön 6 juni 1874, fyren levererades 29 juli och tändes 1 november. År 1887 byttes lampnäbben för rovolja i moderatörlam-pan mot en fyrvekig lampnäbb för fotogen, år 1907 monterades luxljus men den fyrvekiga moderatörlampan för fotogen var kvar som reserv. Fyren elektrifierades 1965 som 1968 ersattes av Dalénljus och solventil som1986 ersattes av solpaneler.

Mistsignalring utfördes från början med två signalkanoner, från 1922 med Engströmkanon, från 1938 med knallsignalapparat och från 1948 med tyfon.

Ön hade fortsatt bemanning från 1968 vilket påkostades av SMHI och andra myndigheter. Från 1985 har Skärgårdsstiftelsen förvaltningsansvar och Edward Sjöbloms Stiftelsen äger sedan 1994 fyren. Fyren är mycket väl bevarad beträffande byggnadsdetaljer och linssystem.

Skydd enligt lag Hela ö-gruppen är naturreservat sedan 1976. Fyr och ev hus föreslagen som BM.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Rödlögaleden

Klicka här för att se fyrarna i Rödlögaleden.


Jfr Ålands hav, svenskt fyrväsende, Heidenstam, mistsignal, AGA-ljus, solpaneldrift