Svenska Björn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svenska Björn, svensk klippa i Ålands hav, O om norra delen av Stockholms skärgård, har gett namn åt en fyrskeppsstation, ett fyrskepp (fyrskepp Nr 6 Svenska Björn) samt den f.d. bemannade kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen.

Rödlögaleden. Svenska Björn var verksam som fyrskeppsstation 1868-1968. I vattnet mellan Stockholms skärgård och Ålands skärgård ligger på svenska sidan mellan Söderarm och Svenska Högarna grundområdet Svenska Stenarna och något NO därom några ensamma klippor, däribland Svenska Björn. 
SvHögarna karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg

Fyrskepp Nr 3 Grundkallen. Figur Leif Elsby
Fyrskepp Nr 5 Utgrunden alias Svenska Björn i Mälaren. Foto Sune Wilhelmsson
Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Svenska Björn., fyrskepp i Stockholms skärgårds östra havsband, O om grundet Armbågen. Postadress och telegramadress: Furusund.

Fyrskeppet utlades på denna station år 1868 den 8 augusti, då i förläggningen SO t O från klippan Svenska Björn samt SSW från Lågskärs Fyr på finska sidan.

År 1914 flyttades fyrskeppet till nuvarande förläggning. Fyrskeppets kommuniseringsort med land är Furusund."

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Svenska Björn låg (1872) ”i farleden söderifrån till Ålandshav 5 (distans)minuter SO t S från klippan Svenska Björn”, på cirka 40 m djup och botten bestående av lera på position Lat. N. 59° 35’. Long. O. 19° 46’. Stationen har efter upptäckt av fler grund i området flyttats åt NO.

”Fartygets ändamål är, att varna för de långt från fast land omkring Svenska Björn och söder därom ut till Svenska Högarna befintliga grund samt anvisa för söderifrån kommande fartyg farleden upp emellan Söderarms och Lågskärs fyrar till Ålands hav, och är fartyget i sådant avseende även ett gott dagmärke. Det fartyg, som för närvarande används, är av järn och utlades första gången sommaren 1868. För is har fartyget kunnat utläggas tidigast den 23 april (1869) och senast 4 juni (1871). Intagning har skett den 27 och 28 november.”


1868-1968 var Svenska Björn fyrskeppsstation.

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen:

1968 var fyrskeppet försett med fyrtorn och två master samt toppkula på aktermasten. Position Lat. N. 59° 33’. Long. O. 20° 03’. 1 M O om grundet S Klätten.

  • Lins av 5:e ordningen. Elektrisk glödlampa. Radarreflektor.
  • Optisk karaktär: K W 8 s 11 M. (4 + 4). Lyshöjd 10,5 m.
  • Akustisk karaktär: Nautofon 1 ljud var 30 s (9 + 21). Reserv: Tyfon 1 ljud var 30 s.
  • Cirkulär radiofyr: RC 179. Räckvidd: 50 M. ID-signal: BN. Frekvens: 301,1 kHz. Ingick i kedjan Understen, Finngrunden, Svenska Björn, Eggegrund, Örskär.
  • Anm. Fyrskeppet Svenska Björn indrages då kassunfyr Svenska Björn är färdig.

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1883-1916, 1919-1939, 1946-1968 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Svenska Björn

Fyrskepp Nr 6 Svenska Björn

Svenska Björn kassunfyr

Bemannad teleskopfyr. Se Svenska Björn kassunfyr.

Länkar

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Rödlögaleden

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Ålands hav, svenskt fyrväsende, fyrskepp, fyrljusreflektor, AGA-ljus, linspendel, kassunfyr, utsjöfyr, spaltsektorfyr, teleskopfyr, mistsignal, solpanel, racon, Sydostbrotten.