Svartviksberget

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svartviksberget, svensk f.d. ledfyr på ön Arkö, Mellersta Östersjön

Farleden Arkö - Mem. På södra sidan av Arkö.  
Häradskär karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Lat. N 58° 29 2. Long. O 16° 51 31. Sv. Nr. 153, 172, 483, 488, 557, 687 . Int. Nr. -

Fyrens "liv"

1884 anlades fyrplatsen. Fyrhuset tillverkat av firma Bark & Warburg. Veklampa.

Enligt Fyrlista 1897: 1894 Lykta på gaveln av vitt fyrhus. Lins av 6:e ordningen. Fast sken, G och W. Lysvidd: 6,7 M. Lyshöjd: 10,7 m.

Fyren visar fast grönt sken från N till 88° O öfver O till S 78° och i övriga riktningar fast vitt sken. Fartyg kommande i Brändösund i Stora Utterklabbens vestra vita lysvinkel, kunna, efter passerandet af ofvannämnda gröna sektor styra fritt på Svartviksbergets fyr. Hålles tänd när ankarsättning vid Arkö icke är stängd af is.

Enligt Fyrlista 1919: 1918 Vitt fyrhus med lykta på gaveln. Lins av 6:e ordningen. Fast sken, G, R och W. Lysvidd: 6M. Lyshöjd: 10,7 m.

Fyren visar grönt sken i en sektor från 268° till 282° samt rött sken i en sektor från 39° till 58° och i övriga riktningar vitt sken. Fartyg kommande genom Brändösund i Arkö fyrs västra, vita sken kunna, efter passerandet av ovannämnda med grönt sken belysta sektor, styra fritt på Svartviksbergets fyr. Hålles tänd, när ankarsättning vid Arkö icke är stängd av is.

Enligt Fyrlista 1936: 1931 Vitt fyrhus med lykta på gaveln. Lins av 6:e ordningen. Intermittent WRG; 2 tätt på varandra följande förmörkelser c:a var 10:e sek. Lysvidd: W 6M, R 4M. Lyshöjd: 10,7 m.

Fyren belyser med intermittent sken följande sekt.

Fyrsken Omfattning Gräns Gräns
Grönt oförst. 12° 269° 281°
Vitt oförst. 281° 287°
Rött oförst. 44° 287° 331°
Vitt 71° 331° 42°
Rött 3 1/2° 42° 45 1/2°
Rött oförst. 15 1/2° 45 1/2° 61°
Vitt 17 1/2° 61° 78 1/2°

Fyren Svartviksberget hålles tänd, när ankarsättningen vid Arkö ich är stängd av is.

Enligt Fyrlista 1937 Suppl: Vid tändningen av fyren Kuggviksskär (1937) kommer fyren Svartviksberget att för framtiden indragas.

Nuvarande utseende: fyren bortflyttad.

Nuvarande fyrkaraktär: (släckt)

Inloppet till Göta kanal

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, Göta kanal, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Arkö båk