Svartviksberget

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Svartviksberget, svensk f.d. ledfyr på ön Arkö, Mellersta Östersjön.

Farleden Arkö - Mem. På södra sidan av Arkö.  
Häradskär karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Laddar karta ...


Fyrplatsen

Lat. N 58° 29 2. Long. O 16° 51 31. Sv. Nr. 153, 172, 483, 488, 557, 687 . Int. Nr. -

1884 anlades fyrplatsen. Fyrhuset tillverkat av firma Bark & Warburg. Veklampa.

1894 Lykta på gaveln av vitt fyrhus. Lins av 6:e ordningen. Fast sken, G och W. Lysvidd: 6,7 M. Lyshöjd: 10,7 m.

  • Fyren visar fast grönt sken från N till 88° O öfver O till S 78° och i övriga riktningar fast vitt sken.
  • Fartyg kommande i Brändösund i Stora Utterklabbens vestra vita lysvinkel, kunna, efter passerandet af ofvannämnda gröna sektor styra fritt på Svartviksbergets fyr.
  • Hålles tänd när ankarsättning vid Arkö icke är stängd af is.

1918 Vitt fyrhus med lykta på gaveln. Lins av 6:e ordningen. Fast sken, G, R och W. Lysvidd: 6M. Lyshöjd: 10,7 m.

  • Fyren visar grönt sken i en sektor från 268° till 282° samt rött sken i en sektor från 39° till 58° och i övriga riktningar vitt sken.
  • Fartyg kommande genom Brändösund i Arkö fyrs västra, vita sken kunna, efter passerandet av ovannämnda med grönt sken belysta sektor, styra fritt på Svartviksbergets fyr.
  • Hålles tänd, när ankarsättning vid Arkö icke är stängd av is.

1931 Vitt fyrhus med lykta på gaveln. Lins av 6:e ordningen. Intermittent WRG; 2 tätt på varandra följande förmörkelser c:a var 10:e sek. Lysvidd: W 6M, R 4M. Lyshöjd: 10,7 m.

  • Fyren belyser med intermittent sken följande sektorer:
Fyrsken Omfattning Gräns Gräns
Grönt oförst. 12° 269° 281°
Vitt oförst. 281° 287°
Rött oförst. 44° 287° 331°
Vitt 71° 331° 42°
Rött 3 1/2° 42° 45 1/2°
Rött oförst. 15 1/2° 45 1/2° 61°
Vitt 17 1/2° 61° 78 1/2°
  • Fyren Svartviksberget hålles tänd, när ankarsättningen vid Arkö icke är stängd av is.

Fyrlista 1937 Suppl: Vid tändningen av fyren Kuggviksskär (1937) kommer fyren Svartviksberget att för framtiden indragas.

Nuvarande utseende: fyren bortflyttad.

Nuvarande fyrkaraktär: (släckt)

Inloppet till Göta kanal

Klicka här för att se fyrarna i Inloppet till Göta kanal.


Jfr Mellersta Östersjön, Göta kanal, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Arkö båk