Stora Högholmen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stora Högholmen, svenska obemannade ensfyrar i Mellersta Östersjön.

Gryt skärgård. I leden Arkö - Häradskär. Nedre: N om Ådkobb, O om farleden. Övre: 115 m från föregående. Fyrarna är i ens i 006,5 grad.
Q.jpg


Häradskär karta ritad.jpg
Fl(2) 6s.jpg

SweFlag.jpg Symbol fyr.jpg

Stora Högholmen övre. Foto Johan Stiernspetz 1979
Stora Högholmen nedre. Foto Åke Olofsson 1996.
Lågan från AGA-ljus, Stora Högholmen nedre. Foto Johan Stiernspetz 1979
Laddar karta ...

StHögholmNedreJozzi.jpg StoraHögholmen2AJozzi.jpg

Stora Högholmen nedre, sedd med svartvit infrarödkänslig film (vänster) och dito med Polaroid småbildsfilm (höger). Foto Johan Stiernspetz 1979.


Fyrplatsen

  • Nedre: WGS-84 Lat. N 58 21,1. Long. E 16 59,1. Sv. Nr. 510400. Int. Nr. C6982
  • Övre: WGS-84 Lat. N 58 21,1. Long. E 16 59,1. Sv. Nr. 510400. Int. Nr. C6982

1896 anlades fyrplatsen. Veklampa

1915 fick fyrarna AGA-ljus med lins av 6:e ordningen.

1990 fick fyren elektriskt ljus med energi från solpanel och batteri

Nuvarande utseende:

  • Nedre: Fyrlykta på vit förrådskur med rött-vitt-rött dagmärke på vitt betongtorn
  • Övre: Fyrlykta på vit förrådskur med rött-vitt-rött dagmärke på vit sockel

Nuvarande karaktär:

Länkar

Gryt skärgård

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Lotsverket, ledfyr, linsfyr