Stockholms lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stockholms lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Sundsvalls lotsfördelning till Norrköpings lotsfördelning.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Sandhamn karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Stockholms lotsfördelning. Kontoret låg i Stockholm.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Emil Albin Smith, f. 1848
  • Lotslöjtnant: Otto Herman Stenberg, f. 1862
  • Biträde: Adolf Wilhelm Zethelius, f. 1847

Chefsångaren "Frej"

1894 arbetade här:

  • Styrman: Thure Walentin, f. 1863
  • Maskinist: Georg Detlof Rhelander, f. 1863

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Fet stil betyder att platsen har både lotsar och fyrmän.

Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Örskär 1 - - 1 2
Öregrund 1 2 1 2 6
Svartklubben 1 1 4 2 8
Arholma 1 1 2 2 6
Söderarm 1 3 - 2 6
Svenska Högarna 1 - 1 1 3
Furusund 1 4 4 6 15
Husarö 1 - 1 - 2
Sandhamn 1 4 12 6 23
Stockholm 1 17 2 8 28
Mälaren 1 2 3 2 8
Berghamn 1 - 1 1 3
Dalarö 1 7 1 5 14
Huvudskär 1 1 2 2 6
Landsort 1 1 4 5 11
Södertälje 1 - 2 1 4
Summa summarum 16 43 40 46 145

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

"fsk" i kartan står för fyrskepp.

Laddar karta ...


Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrmän
Fsk Finngrunden 1 2 1 4
Fsk Västra Banken 1 2 - 3
Björn 1 1 1 3
Örskär 1 1 1 3
Fsk Grepen - 1 - 1
Djursten 1 1 - 2
Käringön - 1 - 1
Tolvöregrundet - 1 - 1
Råstensudde - 1 - 1
Gåssten - 1 - 1
Fsk Grundkallen 1 3 3 7
Understen 1 1 1 3
Svartklubben 1 1 1 3
Simpnäsklubb och Näskubben 1 1 1 3
Svedudden - 1 - 1
Tyvö - 1 - 1
Kapellskär - 1 - 1
Yxlan - 1 - 1
Växlet - 1 - 1
Staboudde - 1 - 1
Nykvarnsholmen - 1 - 1
Oranieholmen - 1 - 1
Kodjupet - 1 - 1
Söderarm 1 1 1 3
Lerskären - 1 - 1
Botveskär - 1 - 1
Fsk Svenska Björn 1 2 1 4
Svenska Högarna 1 1 1 3
Grönskär 1 1 1 3
Korsö 1 1 - 2
Sandhamn - 1 - 1
Yxhammarskobben - 1 - 1
Klövholmen - 1 - 1
Galtholmen - 1 - 1
Gällnöport - 1 - 1
Lindalen - 1 - 1
Brödstycket - 1 - 1
Fredriksborg (?) - 1 - 1
Garpen (?) - 1 - 1
Prickgrundet - 1 - 1
Skötkobben - 1 - 1
Ådkobben - 1 - 1
Huvudskär 1 1 - 2
Kofoten - 1 - 1
Långholmen - 1 - 1
Landsort 1 1 1 3
Viksten - 1 - 1
Måsknuv - 1 - 1
Söderhäll - 1 - 1
Lilla Rotholmen - 1 - 1
Östra Stendörren - 1 - 1
Boo - 1 - 1
Östra Röko - 1 - 1
Vattklubben - 1 - 1
Kråkskär (?) - 1 - 1
Fsk Kopparstenarna - 1 - 1
Bockholmssund - 1 - 1
Långhällsudde - 1 - 1
Linasundet - 1 - 1
Ridö Pilskär - 1 - 1
Kolsundet - 1 - 1
Fagerö - 1 - 1
Edebygrundet - 1 - 1
Torpagrund - 1 - 1
Summa summarum 16 69 14 99

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Laddar karta ...


BJÖRN. Känningsbåk af trä, rödfärgad. Lat. N. 60°37'52”. Long. O. om Ferrö 36°8'25”. Long. O. om Greenwichs meridian 17°58'40”.

Hörer under Gefle lotsplats. Båken är uppförd af resningsvirke och bräder, åttkantig och 49 fot hög samt å dess spets försedd med spir och hvitmålad tunna. Klippan, hvarå den står, är 18 fot hög. Båken är en ypperlig känning så väl för angöringen af Öregrunds-Grepen, som för seglationen från och till Gefle. Pl. IX.

ÖRSKÄR. Fyr. Se Pl. I.

BREDBÅDAN. Kase , 30 fot hög, belägen i Öregrunds-Grepen och tjenar till rättelse för kryssande fartyg, äfvensom för angörande af de smärre hamnar, som ligga på den grundfulla westra kusten. Lat. N. 60°28'. Long. 18°8' ost om Gr. Pl. IX.

DJURSTEN. Fyr. Se Pl. I.

UNDERSTEN. Fyr. Se Pl. I.

SVARTKLUBBEN. Fyr. Se Pl. I.

WÄDDÖ. Wårdkase , 24 fot hög, upprest på det 167 fot höga Södersunda-berget vid Hammarby, är en god rättelse vid seglingen i Ålandshaf. Lat. N. 59°58'. Pl. X.

SIMPNÄSKLUBB, äfven kallad SKOMAKAREN. Känningsbåk af sten, liknande ett större kummel, 28 fot hög, sexkantig och hvitmenad. Klippan, hvarå den står, är 19 fot hög. Lat. N. 59°53'. Long. 19°5' ost om Gr. Pl. X.

NÄSKUBBEN. Ledfyr. Se Pl. II.

HÖGSKÄR, äfven kallad SKRÄDDAREN. Känningsbåk eller kummel af sten i fyrkantig form, är 22 fot hög och står på det 47 fot höga skäret. Lat. N. 59°52'. Pl. X.

ARHOLMA. Känningsbåk af sten, hvitrappad. Lat. N. 59°50'58”. Long. O. om Ferrö 37°16'30”. Long. O. om Greenwichs meridian 19°6'45”.

Båken, hvars tak är rödfärgadt, är 52 fot hög och berget, hvarå den är uppförd, har 96 fot s höjd. Arholma är lotsplats. Pl. X. Anm. Så väl denna, som nästföljande 2:ne känningsbåkar eller kummel, tjena till rättelse för inseglingen till Stockholms norra skärgård.

OFVANSKÄR . Stångmärke med tunna på toppen, är 42 fot högt och står på 43 fots hög grund. Märket tjenar till rättelse för insegling till Arholma Österhamn. Lat. N. 59°51'. Long. 19°9' ost om Gr. Pl. X.

SÖDERARM. Fyr. Se Pl. II.

SVENSKA HÖGARNE. Fyra stenkummel, hvaraf ett är 15 och de 3:ne öfriga 10 fot höga. Det S.O. på Korsklubben är hvitrappadt och försedt med kors och det på Sqvimparskäret är ofärgadt, likasom de 2:ne öfriga, hvilka äro stående på Svenska Högarne. Inloppet till nödhamnen Fladen går emellan Korsklubbs- och Sqvimparskärs-kumlet. De 2:ne andra kumlen tagas om styrbord. Uti hamnen finnas 5 bergringar för förtöjnimng af fartyg. Wid Svenska Högarne äro under sommartiden lotsar stationerade. Sqvimpskärets kummel är beläget i Lat. N. 59°26'. Long. 19°30' ost om Gr. Pl. X.

KANHOLMEN . Stångmärke med hvitmålad, fyrkantig tafla på toppen samt hvitfärgad, gles brädbeklädnad nedanför spirståndet å den sidan, som vetter mot Kanholmsfjärden. Märket är 52 fot högt, står på 26 fots hög grund och är uppfördt till rättelse för inomskärs gående seglare från Dalarö och Sandhamn till Stockholm. Pl. X.

HVITA MÄRRN . Stångmärke, 25 fot högt, med hvitmålad tunna på toppen. Skäret är beläget i närheten af Kanholmarna vid farleden till Stockholm. Pl. X. Anm. Under innevarande år (1852) kommer detta märke att uppföras.

GRÖNSKÄR. Fyr. Se Pl. II.

KORSÖ. Fyr. Se Pl. II.

SVARTBÅDAN . Stångmärke med tunna på toppen, lemnas, jemte Stålbådan, om babord vid inseglingen från sjön till Sandhamn. Märket är 30 fot högt och grunden, hvarå det står, 17 fot högt öfver vattenytan. Lat. N. 59°14'. Long. 19°58' ost om Gr. Pl. X.

HUFVUDSÄR. Lotsuppassningsstuga och flaggstång. Den förra är hvitmålad mot sjösidan, men i öfrigt rödfärgad. På flaggstången visas flagg om dagen, då fartyg äro synliga till sjös och lotsar äro på platsen att tillgå, samt en signallykta hissad de nätter, då fartyg aftonen förut varit synliga utanför denna station. Huset, som är 16 fot högt och stående på 37 fots hög grund, synes på 3 mils afstånd och är en god känning för fartyg, som söka in denna farled till Stockholm. Dalarö lotsar uppassa här under den segelbara årstiden. Lat. N. 58°57'. Long. 18°34' ost om Gr. Pl. X.

(Östra) RÖKO . Stångmärke med hvitmålad tunna på toppen, 25 fot högt. Klippan är belägen 3 mil från Landsort vid segelleden till Dalarö. Lat. N. 58°54'. Long. 18°5' ost om Gr. Pl. X.Anm. Detta märke skall uppföras under innevarande år (1852).

WIKSTEN . Stenkummel i fyrkantig form, är 7 fot högt och står på 55 fots hög grund. Skäret är beläget en mil från Landsort i farleden till Dalarö. Lat. N. 58°47'. Pl. X.

LANDSORT. Fyr. Se Pl. II.

Länkar

Klicka här för Om stockholms lotsplats, byggd av Ulf Svedberg <ulf.svedberg@protonmail.com>


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal